• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران

فیزیک درسی هست که باعث می‌شود ذهن شما به چالش کشیده شود و ازآنجاکه مغز دوست ندارد به‌طور طبیعی انرژی زیادی برای کارهای روزمره‌ی خود صرف کند در شروع مطالعه‌ی جدی فیزیک شما دچار مشکلاتی می‌شوید که البته با آگاهی از عملکرد مغز خود می‌توانید بر این مشکلات غلبه کنید و در مسیر مطالعه‌ی خود موفق شوید

در این مجموعه بصورت تفکیک شده در هر ویدیو نکات و توضیحات مربوط به یک مبحث بیان شده است، جلسات کوتاه و مفید هستند و شما را برای یادگیری خسته نمی کنند.

فایل های سرفصل 1

فیزیک کنکور - کار و انرژی - توان
فیزیک کنکور - کار و انرژی - توان (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 35 ثانيه
فیزیک کنکور - کار و انرژی - تغییر انرژی مکانیکی در اثر اتلاف انرژی
فیزیک کنکور - کار و انرژی - تغییر انرژی مکانیکی در اثر اتلاف انرژی (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 5 ثانيه
فیزیک کنکور - کار و انرژی - حل مسائل با استفاده انرژی مکانیکی
فیزیک کنکور - کار و انرژی - حل مسائل با استفاده انرژی مکانیکی (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 7 ثانيه
فیزیک کنکور - ترمودینامیک (اختصاصی ریاضی) - قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی
فیزیک کنکور - ترمودینامیک (اختصاصی ریاضی) - قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه
فیزیک کنکور - ترمودینامیک (اختصاصی ریاضی) - محاسبه راندمان از روی نمودار
فیزیک کنکور - ترمودینامیک (اختصاصی ریاضی) - محاسبه راندمان از روی نمودار (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 10 ثانيه
فیزیک کنکور - کار و انرژی - کار نیروی وزن
فیزیک کنکور - کار و انرژی - کار نیروی وزن (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 37 ثانيه
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - انتشار موج در دوبعد
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - انتشار موج در دوبعد (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 31 ثانيه
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - بسامد صوت حاصل از تارهای مرتعش
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - بسامد صوت حاصل از تارهای مرتعش (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - بررسی نقش موج در دو لحظه ی t1 و t2
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - بررسی نقش موج در دو لحظه ی t1 و t2 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 20 ثانيه
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - محاسبه اختلاف فاز دو نقطه برروی موج
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - محاسبه اختلاف فاز دو نقطه برروی موج (رایگان)
حجم فایل: 136 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 42 ثانيه
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - بررسی پارامترهای موج از روی تابع موج
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - بررسی پارامترهای موج از روی تابع موج (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 13 ثانيه
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - امواج طولی و عرضی
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - امواج طولی و عرضی (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 55 ثانيه
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - عوامل موثر بر سرعت انتشار موج در طناب یا تار
فیزیک کنکور - موجهای مکانیکی - عوامل موثر بر سرعت انتشار موج در طناب یا تار (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 29 ثانيه
فیزیک کنکور - صوت - پدیده دوپلر
فیزیک کنکور - صوت - پدیده دوپلر (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 30 ثانيه
فیزیک کنکور - صوت - مفهوم تشدید در لوله ها
فیزیک کنکور - صوت - مفهوم تشدید در لوله ها (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 58 ثانيه
فیزیک کنکور - صوت - تعیین نوع لوله
فیزیک کنکور - صوت - تعیین نوع لوله (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 7 ثانيه
فیزیک کنکور - ساختارهسته - واپاشای الفازا-بتازا و گامازا
فیزیک کنکور - ساختارهسته - واپاشای الفازا-بتازا و گامازا (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 29 ثانيه
فیزیک کنکور - شکست نور و عدسی - حداقل فاصله جسم از تصویر حقیقی‌اش
فیزیک کنکور - شکست نور و عدسی - حداقل فاصله جسم از تصویر حقیقی‌اش (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 42 ثانيه
فیزیک کنکور - شکست نور و عدسی - فاصله جسم تا تصویر
فیزیک کنکور - شکست نور و عدسی - فاصله جسم تا تصویر (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 34 ثانيه
فیزیک کنکور - آشنایی با فیزیک اتمی - لیزر
فیزیک کنکور - آشنایی با فیزیک اتمی - لیزر (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 25 ثانيه
فیزیک کنکور - آشنایی با فیزیک اتمی - رابطه ریدبرگ-بالمر برای محاسبه طول موج
فیزیک کنکور - آشنایی با فیزیک اتمی - رابطه ریدبرگ-بالمر برای محاسبه طول موج (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 51 ثانيه
فیزیک کنکور - آشنایی با فیزیک اتمی - پدیده ی فوتو الکتریک
فیزیک کنکور - آشنایی با فیزیک اتمی - پدیده ی فوتو الکتریک (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 11 ثانيه
فیزیک کنکور - شکست نور و عدسی - قطر لکه روشن در سطح آب
فیزیک کنکور - شکست نور و عدسی - قطر لکه روشن در سطح آب (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 13 ثانيه
فیزیک کنکور - شکست نور و عدسی - زاویه حد
فیزیک کنکور - شکست نور و عدسی - زاویه حد (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 7 ثانيه
فیزیک کنکور - موجهای الکترومغناطیسی - انطباق نوارها در آزمایش یانگ
فیزیک کنکور - موجهای الکترومغناطیسی - انطباق نوارها در آزمایش یانگ (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 25 ثانيه
فیزیک کنکور - موجهای الکترومغناطیسی - تداخل امواج نوری
فیزیک کنکور - موجهای الکترومغناطیسی - تداخل امواج نوری (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 1 ثانيه
فیزیک کنکور - شکست نور و عدسی - عمق ظاهری
فیزیک کنکور - شکست نور و عدسی - عمق ظاهری (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 44 ثانيه
فیزیک کنکور - مدارهای الکتریکی و مقاومت ها - محاسبه اختلاف پتانسیل دو نقطه در مدار تک حلقه
فیزیک کنکور - مدارهای الکتریکی و مقاومت ها - محاسبه اختلاف پتانسیل دو نقطه در مدار تک حلقه (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 48 ثانيه
فیزیک کنکور - مدارهای الکتریکی و مقاومت ها - افت پتانسیل در مولد
فیزیک کنکور - مدارهای الکتریکی و مقاومت ها - افت پتانسیل در مولد (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 34 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - مقایسه دوره تناوب دو آونگ
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - مقایسه دوره تناوب دو آونگ (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 49 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - بررسی نمودارهای سرعت و شتاب
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - بررسی نمودارهای سرعت و شتاب (رایگان)
حجم فایل: 120 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 22 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - نمودارهای انرژی در حرکت نوسانی
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - نمودارهای انرژی در حرکت نوسانی (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 59 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - دوره تناوب نوسان وزنه و فنر
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - دوره تناوب نوسان وزنه و فنر (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 10 ثانيه
فیزیک کنکور - ترمودینامیک (اختصاصی ریاضی) - مسئله های چرخه ها
فیزیک کنکور - ترمودینامیک (اختصاصی ریاضی) - مسئله های چرخه ها (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 46 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - تعیین دوره تناوب از روی نمودار مکان-زمان
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - تعیین دوره تناوب از روی نمودار مکان-زمان (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 21 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - استفاده از تغییر فاز برای تعیین دوره و زمان
فیزیک کنکور - حرکت نوسانی - استفاده از تغییر فاز برای تعیین دوره و زمان (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
فیزیک کنکور - گرما و قانون گازها - تبخیر سطحی
فیزیک کنکور - گرما و قانون گازها - تبخیر سطحی (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 22 ثانيه
فیزیک کنکور - گرما و قانون گازها - تعادل آب و یخ وقتی یخ منفی در آب صفر درجه قرار گیرد
فیزیک کنکور - گرما و قانون گازها - تعادل آب و یخ وقتی یخ منفی در آب صفر درجه قرار گیرد (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 44 ثانيه
فیزیک کنکور - گرما و قانون گازها - گرمای ویژه و ظرفیت گرمایی
فیزیک کنکور - گرما و قانون گازها - گرمای ویژه و ظرفیت گرمایی (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 35 ثانيه
فیزیک کنکور - گرما و قانون گازها - فشار وارد بر دیواره ظرف
فیزیک کنکور - گرما و قانون گازها - فشار وارد بر دیواره ظرف (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 47 ثانيه
فیزیک کنکور - گرما و قانون گازها - مقایسه تغییر شعاع یک کره ی توپر و توخالی
فیزیک کنکور - گرما و قانون گازها - مقایسه تغییر شعاع یک کره ی توپر و توخالی (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 20 ثانيه
فیزیک کنکور - دینامیک - قانون اول نیوتن به بیان اندازه حرکت
فیزیک کنکور - دینامیک - قانون اول نیوتن به بیان اندازه حرکت (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 51 ثانيه
فیزیک کنکور - دینامیک - وزن ظاهری در پله برقی
فیزیک کنکور - دینامیک - وزن ظاهری در پله برقی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 33 ثانيه
فیزیک کنکور - دینامیک - جرم های روی هم نیروی اصطکاک بین دو جسم
فیزیک کنکور - دینامیک - جرم های روی هم نیروی اصطکاک بین دو جسم (رایگان)
حجم فایل: 124 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 36 ثانيه
فیزیک کنکور - دینامیک - تعادل جسم بر دیواره قائم
فیزیک کنکور - دینامیک - تعادل جسم بر دیواره قائم (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 8 ثانيه
فیزیک کنکور - دینامیک - ترکیب قرقره ثابت و متحرک با حرکت شتابدار
فیزیک کنکور - دینامیک - ترکیب قرقره ثابت و متحرک با حرکت شتابدار (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 48 ثانيه
فیزیک کنکور - دینامیک - محاسبه کشش طناب جرم دار
فیزیک کنکور - دینامیک - محاسبه کشش طناب جرم دار (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 46 ثانيه
فیزیک کنکور - دینامیک - نیروی واکنش سطح
فیزیک کنکور - دینامیک - نیروی واکنش سطح (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 53 ثانيه
فیزیک کنکور - دینامیک -استفاده از معادلات حرکت در دینامیک
فیزیک کنکور - دینامیک -استفاده از معادلات حرکت در دینامیک (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 35 ثانيه
فیزیک کنکور - دینامیک - مقایسه فنر در دو حالت
فیزیک کنکور - دینامیک - مقایسه فنر در دو حالت (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 30 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - استفاده از تصاعد در سقوط آزاد
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - استفاده از تصاعد در سقوط آزاد (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 14 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - حل مسائل با رسم نمودار سرعت-زمان
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - حل مسائل با رسم نمودار سرعت-زمان (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 35 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - نوشتن معادله از روی نمودار مکان-زمان
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - نوشتن معادله از روی نمودار مکان-زمان (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 42 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - جابه جایی در ثانیه n ام
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - جابه جایی در ثانیه n ام (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 14 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - دو متحرک وقتی همزمان حرکت نکنند
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - دو متحرک وقتی همزمان حرکت نکنند (رایگان)
حجم فایل: 101 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 15 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - تعیین مساحت و جابه جایی
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - تعیین مساحت و جابه جایی (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 54 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - سرعت نسبی
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - سرعت نسبی (رایگان)
حجم فایل: 154 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 10 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - حرکت دو متحرک
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - حرکت دو متحرک (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 42 ثانيه
فیزیک کنکور - بردار - تجزیه یک بردار به دو بردار دیگر
فیزیک کنکور - بردار - تجزیه یک بردار به دو بردار دیگر (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 22 ثانيه
فیزیک کنکور - بردار - قانون سینوس ها
فیزیک کنکور - بردار - قانون سینوس ها (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 5 ثانيه
فیزیک کنکور - القای الکترو مغناطیس - حرکت یک قطعه سیم در میدان
فیزیک کنکور - القای الکترو مغناطیس - حرکت یک قطعه سیم در میدان (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
فیزیک کنکور - القای الکترو مغناطیس - قانون لنز(تعیین جهت جریان القایی )
فیزیک کنکور - القای الکترو مغناطیس - قانون لنز(تعیین جهت جریان القایی ) (رایگان)
حجم فایل: 126 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 15 ثانيه
فیزیک کنکور - میدان مغناطیسی - میدان در مرکز حلقه های ناقص
فیزیک کنکور - میدان مغناطیسی - میدان در مرکز حلقه های ناقص (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 5 ثانيه
فیزیک کنکور - میدان مغناطیسی - نیروی وارد بر سیم حامل جریان معلق
فیزیک کنکور - میدان مغناطیسی - نیروی وارد بر سیم حامل جریان معلق (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
فیزیک کنکور - خازن - حداکثر اختلاف پتانسیل قابل تحمل هر خازن مدار
فیزیک کنکور - خازن - حداکثر اختلاف پتانسیل قابل تحمل هر خازن مدار (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 16 ثانيه
فیزیک کنکور - خازن - حالت مختلط
فیزیک کنکور - خازن - حالت مختلط (رایگان)
حجم فایل: 108 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 35 ثانيه
فیزیک کنکور - خازن - محاسبه نیروی وارد بر بار در بین صفحات خازن
فیزیک کنکور - خازن - محاسبه نیروی وارد بر بار در بین صفحات خازن (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 56 ثانيه
فیزیک کنکور - الکتریسیته ساکن - تغییر میدان در یک نقطه وقتی یکی از بارها خنثی شود
فیزیک کنکور - الکتریسیته ساکن - تغییر میدان در یک نقطه وقتی یکی از بارها خنثی شود (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 43 ثانيه
فیزیک کنکور - الکتریسیته ساکن - تجسم میدان
فیزیک کنکور - الکتریسیته ساکن - تجسم میدان (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 55 ثانيه
فیزیک کنکور - الکتریسیته ساکن - بارهای الکتریکی در حال تعادل
فیزیک کنکور - الکتریسیته ساکن - بارهای الکتریکی در حال تعادل (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 55 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - پرتاب جسم از داخل بالن
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - پرتاب جسم از داخل بالن (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 12 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - محاسبه برد و ارتفاع اوج از روی معادله مسیر
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - محاسبه برد و ارتفاع اوج از روی معادله مسیر (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 10 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - ارتفاع اوج و زمان اوج
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - ارتفاع اوج و زمان اوج (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 4 ثانيه
فیزیک کنکور - دینامیک - شتاب و نیروی مرکزگرای ماهواره
فیزیک کنکور - دینامیک - شتاب و نیروی مرکزگرای ماهواره (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 53 ثانيه
فیزیک کنکور - دینامیک - حداکثر سرعت در پیچ افقی
فیزیک کنکور - دینامیک - حداکثر سرعت در پیچ افقی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 30 ثانيه
فیزیک کنکور - ویژگی های ماده - گاز محبوس در زیر پیستون
فیزیک کنکور - ویژگی های ماده - گاز محبوس در زیر پیستون (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 33 ثانيه
فیزیک کنکور - ویژگی های ماده - خاصیت مویینگی
فیزیک کنکور - ویژگی های ماده - خاصیت مویینگی (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 56 ثانيه
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - زاویه بین سرعت و شتاب لحظه ای
فیزیک کنکور - حرکت شناسی - زاویه بین سرعت و شتاب لحظه ای (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 52 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  لیزر  لیزر
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی لیزر لیزر (رایگان)
حجم فایل: 101 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 25 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  لیزر  راندمان لیزر
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی لیزر راندمان لیزر (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 50 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  طیف اتمی  نامگذاری رشته ها ی طیف تابش
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی طیف اتمی نامگذاری رشته ها ی طیف تابش (رایگان)
حجم فایل: 112 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 14 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  طیف اتمی  طیف اتمی
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی طیف اتمی طیف اتمی (رایگان)
حجم فایل: 107 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 47 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  طیف اتمی  رابطه ریدبرگ بالمر برای محا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی طیف اتمی رابطه ریدبرگ بالمر برای محا (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 51 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  طیف اتمی  تعداد گذار دراتم هیدروژن
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی طیف اتمی تعداد گذار دراتم هیدروژن (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 22 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  طیف اتمی  انرژی یونش
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی طیف اتمی انرژی یونش (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 57 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  طیف اتمی  انرژی هر تراز در مدل اتمی ب
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی طیف اتمی انرژی هر تراز در مدل اتمی ب (رایگان)
حجم فایل: 138 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 14 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  طیف اتمی  انرژی رید برگ
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی طیف اتمی انرژی رید برگ (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 52 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  طیف اتمی  الگوهای اتمی
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی طیف اتمی الگوهای اتمی (رایگان)
حجم فایل: 138 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 26 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  طیف اتمی  اشکالات الگوی اتمی بور
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی طیف اتمی اشکالات الگوی اتمی بور (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 7 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  پدیده ی فوتو الکتریک  نمودارهای پدیده
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی پدیده ی فوتو الکتریک نمودارهای پدیده (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 23 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  پدیده ی فوتو الکتریک  محاسبه ولتاژ مت
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی پدیده ی فوتو الکتریک محاسبه ولتاژ مت (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 46 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  پدیده ی فوتو الکتریک  تابع کار وانرژی
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی پدیده ی فوتو الکتریک تابع کار وانرژی (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 31 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  پدیده ی فوتو الکتریک  پدیده ی فوتو ال
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی پدیده ی فوتو الکتریک پدیده ی فوتو ال (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 11 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هشتم ساختار هسته  پایداری هسته و تبدیل جرم و انرژی  مشخصات هسته
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هشتم ساختار هسته پایداری هسته و تبدیل جرم و انرژی مشخصات هسته (رایگان)
حجم فایل: 143 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 29 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هشتم ساختار هسته  پایداری هسته و تبدیل جرم و انرژی  انرژی حاصل از
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هشتم ساختار هسته پایداری هسته و تبدیل جرم و انرژی انرژی حاصل از (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 34 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هشتم ساختار هسته  پایداری هسته و تبدیل جرم و انرژی  اصل پایستگی ج
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هشتم ساختار هسته پایداری هسته و تبدیل جرم و انرژی اصل پایستگی ج (رایگان)
حجم فایل: 162 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 31 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هشتم ساختار هسته  آشنایی با ساختار هسته  واپاشای الفازا بتازا و گ
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هشتم ساختار هسته آشنایی با ساختار هسته واپاشای الفازا بتازا و گ (رایگان)
حجم فایل: 132 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 29 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هشتم ساختار هسته  آشنایی با ساختار هسته  نیمه عمر ماده رادیو اکتی
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هشتم ساختار هسته آشنایی با ساختار هسته نیمه عمر ماده رادیو اکتی (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 46 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هشتم ساختار هسته  آشنایی با ساختار هسته  نیمه عمر ماده رادیو اکتی
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هشتم ساختار هسته آشنایی با ساختار هسته نیمه عمر ماده رادیو اکتی (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 5 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هشتم ساختار هسته  آشنایی با ساختار هسته  شکافت هسته
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هشتم ساختار هسته آشنایی با ساختار هسته شکافت هسته (رایگان)
حجم فایل: 168 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 9 ثانيه

فایل های سرفصل 2

فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  تطابق نوارها و فاصله آن ها از یکدیگر در
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی تطابق نوارها و فاصله آن ها از یکدیگر در (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 9 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  تطابق نوارها و فاصله آن ها از یکدیگر در
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی تطابق نوارها و فاصله آن ها از یکدیگر در (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 25 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  تطابق نوارها و فاصله آن ها از یکدیگر در
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی تطابق نوارها و فاصله آن ها از یکدیگر در (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 26 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  تداخل امواج نوری و آزمایش یانگ  فاصله
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی تداخل امواج نوری و آزمایش یانگ فاصله (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 19 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  تداخل امواج نوری و آزمایش یانگ  فاصله
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی تداخل امواج نوری و آزمایش یانگ فاصله (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 12 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی  پدیده ی فوتو الکتریک  محاسبه ولتاژ مت
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل هفتم آشنایی با فیزیک اتمی پدیده ی فوتو الکتریک محاسبه ولتاژ مت (رایگان)
حجم فایل: 133 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 12 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  تداخل امواج نوری و آزمایش یانگ  تداخل
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی تداخل امواج نوری و آزمایش یانگ تداخل (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 1 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  تداخل امواج نوری و آزمایش یانگ  پهنای
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی تداخل امواج نوری و آزمایش یانگ پهنای (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 54 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  امواج الکترو مغناطیس و طریقه تولید آن
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی امواج الکترو مغناطیس و طریقه تولید آن (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 46 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  امواج الکترو مغناطیس و طریقه تولید آن
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی امواج الکترو مغناطیس و طریقه تولید آن (رایگان)
حجم فایل: 147 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 46 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  امواج الکترو مغناطیس و طریقه تولید آن
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی امواج الکترو مغناطیس و طریقه تولید آن (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 42 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  امواج الکترو مغناطیس و طریقه تولید آن
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی امواج الکترو مغناطیس و طریقه تولید آن (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 40 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  نمودارهای سرعت و شتاب  محاسبه اختلاف فاز معادلا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی نمودارهای سرعت و شتاب محاسبه اختلاف فاز معادلا (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 49 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  نمودارهای سرعت و شتاب  بررسی نمودارهای سرعت و
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی نمودارهای سرعت و شتاب بررسی نمودارهای سرعت و (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 18 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  نمودارهای سرعت و شتاب  بررسی نمودارهای سرعت و
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی نمودارهای سرعت و شتاب بررسی نمودارهای سرعت و (رایگان)
حجم فایل: 120 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 22 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  نمودارهای انرژی در نوسان  نمودارهای انرژی در حر
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی نمودارهای انرژی در نوسان نمودارهای انرژی در حر (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 59 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  نمودارهای انرژی در نوسان  نمودارهای انرژی برحسب
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی نمودارهای انرژی در نوسان نمودارهای انرژی برحسب (رایگان)
حجم فایل: 104 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 22 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  نمودارهای انرژی در نوسان  حل مسائل به کمک نمودا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی نمودارهای انرژی در نوسان حل مسائل به کمک نمودا (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 35 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  نمودارهای انرژی در نوسان  حل مسائل به کمک نمودا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی نمودارهای انرژی در نوسان حل مسائل به کمک نمودا (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 31 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  معادلات سرعت و شتاب  نمودار بُعد شتاب درحرکت نو
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی معادلات سرعت و شتاب نمودار بُعد شتاب درحرکت نو (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 6 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی  تداخل امواج نوری و آزمایش یانگ  تداخل
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل ششم موجهای الکترومغناطیسی تداخل امواج نوری و آزمایش یانگ تداخل (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 17 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  معادلات سرعت و شتاب  معادلات سرعت و شتاب
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی معادلات سرعت و شتاب معادلات سرعت و شتاب (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 22 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  معادلات سرعت و شتاب  استفاده از روابط سرعت و شت
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی معادلات سرعت و شتاب استفاده از روابط سرعت و شت (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 31 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  معادلات حرکت نوسانی  معادله حرکت نوسانی و ویژگی
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی معادلات حرکت نوسانی معادله حرکت نوسانی و ویژگی (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 13 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  معادلات حرکت نوسانی  طریقه نوشتن معادله حرکت نو
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی معادلات حرکت نوسانی طریقه نوشتن معادله حرکت نو (رایگان)
حجم فایل: 155 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 35 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  معادلات حرکت نوسانی  تعیین فاز اولیه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی معادلات حرکت نوسانی تعیین فاز اولیه (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 45 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  معادلات حرکت نوسانی  تعریف و ویژگی‌های حرکت نوس
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی معادلات حرکت نوسانی تعریف و ویژگی‌های حرکت نوس (رایگان)
حجم فایل: 167 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 14 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  سرعت متوسط و نمودار مکان زمان  نمودارهای مکان ز
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی سرعت متوسط و نمودار مکان زمان نمودارهای مکان ز (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 27 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  سرعت متوسط و نمودار مکان زمان  سرعت متوسط درحرک
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی سرعت متوسط و نمودار مکان زمان سرعت متوسط درحرک (رایگان)
حجم فایل: 101 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 11 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  سرعت متوسط و نمودار مکان زمان  تعیین دوره تناوب
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی سرعت متوسط و نمودار مکان زمان تعیین دوره تناوب (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 21 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب وزنه و فنر و انرزی مکانیکی  رابطه مس
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب وزنه و فنر و انرزی مکانیکی رابطه مس (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 36 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب وزنه و فنر و انرزی مکانیکی  رابطه سه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب وزنه و فنر و انرزی مکانیکی رابطه سه (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 21 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب وزنه و فنر و انرزی مکانیکی  رابطه ان
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب وزنه و فنر و انرزی مکانیکی رابطه ان (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 9 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب وزنه و فنر و انرزی مکانیکی  دوره تنا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب وزنه و فنر و انرزی مکانیکی دوره تنا (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 10 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب وزنه و فنر و انرزی مکانیکی  انرژی مک
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب وزنه و فنر و انرزی مکانیکی انرژی مک (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 4 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  معادلات سرعت و شتاب  معادلات نیرو درحرکت نوسانی
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی معادلات سرعت و شتاب معادلات نیرو درحرکت نوسانی (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 27 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب آونگ و تشدید  مقایسه دوره تناوب دو آ
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب آونگ و تشدید مقایسه دوره تناوب دو آ (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 49 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب آونگ و تشدید  محاسبه دوره تناوب آونگ
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب آونگ و تشدید محاسبه دوره تناوب آونگ (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 14 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب آونگ و تشدید  ساعت های آونگ دار
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب آونگ و تشدید ساعت های آونگ دار (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت مدت زمان: 10 دقيقه و 42 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب آونگ و تشدید  تطابق نوسان دو آونگ
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب آونگ و تشدید تطابق نوسان دو آونگ (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 17 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب آونگ و تشدید  تشدید در نوسان
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب آونگ و تشدید تشدید در نوسان (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 9 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب آونگ و تشدید  آونگ با گلوله آهنی
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب آونگ و تشدید آونگ با گلوله آهنی (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 7 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  استفاده از تغییر فاز برای محاسبه پارامترهای نوسا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی استفاده از تغییر فاز برای محاسبه پارامترهای نوسا (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 39 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  استفاده از تغییر فاز برای محاسبه پارامترهای نوسا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی استفاده از تغییر فاز برای محاسبه پارامترهای نوسا (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 51 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  استفاده از تغییر فاز برای محاسبه پارامترهای نوسا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی استفاده از تغییر فاز برای محاسبه پارامترهای نوسا (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 51 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  استفاده از تغییر فاز برای محاسبه پارامترهای نوسا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی استفاده از تغییر فاز برای محاسبه پارامترهای نوسا (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 17 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  استفاده از تغییر فاز برای محاسبه پارامترهای نوسا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی استفاده از تغییر فاز برای محاسبه پارامترهای نوسا (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  معادلات سرعت و شتاب  تعریف
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک معادلات سرعت و شتاب تعریف (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت مدت زمان: 16 دقيقه و 47 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  محاسبه کشش نخ و نیروی فنر در اجرام به هم متصل  سطوح
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک محاسبه کشش نخ و نیروی فنر در اجرام به هم متصل سطوح (رایگان)
حجم فایل: 127 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 36 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  محاسبه کشش نخ و نیروی فنر در اجرام به هم متصل  ترکیب
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک محاسبه کشش نخ و نیروی فنر در اجرام به هم متصل ترکیب (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 33 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل سوم  حرکت نوسانی  دوره تناوب آونگ و تشدید  نوسان آونگ در دستگاه ش
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل سوم حرکت نوسانی دوره تناوب آونگ و تشدید نوسان آونگ در دستگاه ش (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 8 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  ماشین آتوود  ماشین آتوود
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک ماشین آتوود ماشین آتوود (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 52 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  ماشین آتوود  ماشین آتوود روی سطح شیبدار
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک ماشین آتوود ماشین آتوود روی سطح شیبدار (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 39 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  ماشین آتوود  ماشین آتوود در حالت تعادل
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک ماشین آتوود ماشین آتوود در حالت تعادل (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 40 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  قرقره متحرک  ترکیب قرقره ثابت و متحرک در حالت تعادل
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک قرقره متحرک ترکیب قرقره ثابت و متحرک در حالت تعادل (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 19 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  قرقره متحرک  ترکیب قرقره ثابت و متحرک با حرکت شتابدا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک قرقره متحرک ترکیب قرقره ثابت و متحرک با حرکت شتابدا (رایگان)
حجم فایل: 134 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 48 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  دینامیک دوران در سطح قائم  نیروی عمودی تکیه­گاه در د
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک دینامیک دوران در سطح قائم نیروی عمودی تکیه­گاه در د (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 53 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  دینامیک دوران در سطح قائم  محاسبه کشش نخ در دوران در
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک دینامیک دوران در سطح قائم محاسبه کشش نخ در دوران در (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 54 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  دینامیک دوران در سطح قائم  کشش نخ در پایین­ترین نقطه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک دینامیک دوران در سطح قائم کشش نخ در پایین­ترین نقطه (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت مدت زمان: 10 دقيقه و 13 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  دینامیک دوران در سطح قائم  دوران در سطح قائم با سرعت
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک دینامیک دوران در سطح قائم دوران در سطح قائم با سرعت (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 38 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  دینامیک دوران در سطح قائم  حداقل سرعت در بالاترین نق
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک دینامیک دوران در سطح قائم حداقل سرعت در بالاترین نق (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 49 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  دینامیک دوران در سطح قائم  استفاده از پایستگی انرژی
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک دینامیک دوران در سطح قائم استفاده از پایستگی انرژی (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 42 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  دینامیک دوران در سطح افق  تغییر تکانه در حرکت دایره
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک دینامیک دوران در سطح افق تغییر تکانه در حرکت دایره (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 7 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  حرکت ماهواره‌ها  شتاب و نیروی مرکزگرای ماهواره
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک حرکت ماهواره‌ها شتاب و نیروی مرکزگرای ماهواره (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 53 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  حرکت ماهواره‌ها  سرعت خطی و انرژی جنبشی ماهواره
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک حرکت ماهواره‌ها سرعت خطی و انرژی جنبشی ماهواره (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 24 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  ماشین آتوود  محاسبه کشش نخ در حالت تعادل
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک ماشین آتوود محاسبه کشش نخ در حالت تعادل (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 18 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  اجرام روی هم  جرم های روی هم وقتی با نخ به هم وصل با
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک اجرام روی هم جرم های روی هم وقتی با نخ به هم وصل با (رایگان)
حجم فایل: 119 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 37 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  اجرام روی هم  جرم های روی هم نیروی اصطکاک بین دو جسم
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک اجرام روی هم جرم های روی هم نیروی اصطکاک بین دو جسم (رایگان)
حجم فایل: 122 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 36 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  اجرام روی هم  جرم های روی هم ترکیب با قرقره
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک اجرام روی هم جرم های روی هم ترکیب با قرقره (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 46 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  ویژگی امواج در عبور از یک محیط به محیط دیگر
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی ویژگی امواج در عبور از یک محیط به محیط دیگر (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 27 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  ویژگی امواج در عبور از یک محیط به محیط دیگر
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی ویژگی امواج در عبور از یک محیط به محیط دیگر (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 34 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  ویژگی امواج در عبور از یک محیط به محیط دیگر
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی ویژگی امواج در عبور از یک محیط به محیط دیگر (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 24 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  ویژگی امواج در عبور از یک محیط به محیط دیگر
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی ویژگی امواج در عبور از یک محیط به محیط دیگر (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 55 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  تعریف موج و سرعت انتشار آن  عوامل موثر بر س
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی تعریف موج و سرعت انتشار آن عوامل موثر بر س (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 29 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  تعریف موج و سرعت انتشار آن  سرعت انتشار موج
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی تعریف موج و سرعت انتشار آن سرعت انتشار موج (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 7 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  تعریف موج و سرعت انتشار آن  تعریف موج و پار
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی تعریف موج و سرعت انتشار آن تعریف موج و پار (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 42 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  تعریف موج و سرعت انتشار آن  اثر چگالی و سطح
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی تعریف موج و سرعت انتشار آن اثر چگالی و سطح (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 58 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  تابع موج و مسائل آن  عدد موج
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی تابع موج و مسائل آن عدد موج (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 57 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  تابع موج و مسائل آن  تابع موج
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی تابع موج و مسائل آن تابع موج (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 11 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  تابع موج و مسائل آن  بررسی پارامترهای موج ا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی تابع موج و مسائل آن بررسی پارامترهای موج ا (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 13 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل دوم دینامیک  حرکت ماهواره‌ها  دوره تناوب ماهواره
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل دوم دینامیک حرکت ماهواره‌ها دوره تناوب ماهواره (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 40 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  تابع موج و مسائل آن  بررسی اختلاف فاز دو نق
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی تابع موج و مسائل آن بررسی اختلاف فاز دو نق (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 4 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  برهم نهی امواج در دوبعد  برهم نهی امواج در
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی برهم نهی امواج در دوبعد برهم نهی امواج در (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 20 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  برهم نهی امواج در دوبعد  انتشار موج در دوبع
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی برهم نهی امواج در دوبعد انتشار موج در دوبع (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 31 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  بررسی نوسان یک نقطه از موج  بررسی وضعیت نوس
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی بررسی نوسان یک نقطه از موج بررسی وضعیت نوس (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  بررسی نوسان یک نقطه از موج  بررسی نوسان ذره
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی بررسی نوسان یک نقطه از موج بررسی نوسان ذره (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 36 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  بررسی نوسان یک نقطه از موج  بررسی نقش موج د
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی بررسی نوسان یک نقطه از موج بررسی نقش موج د (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 20 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  بررسی پارامترهای موج از روی نقش موج  محاسبه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی بررسی پارامترهای موج از روی نقش موج محاسبه (رایگان)
حجم فایل: 133 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 43 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  بررسی پارامترهای موج از روی نقش موج  بررسی
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی بررسی پارامترهای موج از روی نقش موج بررسی (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 34 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  بررسی پارامترهای موج از روی نقش موج  بررسی
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی بررسی پارامترهای موج از روی نقش موج بررسی (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 12 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  بازتاب موج و موج ایستاده  موج ایستاده  قسم
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی بازتاب موج و موج ایستاده موج ایستاده قسم (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 44 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  بازتاب موج و موج ایستاده  موج ایستاده  قسم
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی بازتاب موج و موج ایستاده موج ایستاده قسم (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 48 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  بازتاب موج و موج ایستاده  بازتاب موج
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی بازتاب موج و موج ایستاده بازتاب موج (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 29 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  بازتاب موج و موج ایستاده  اصل برهم نهی اموا
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی بازتاب موج و موج ایستاده اصل برهم نهی اموا (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  انرژی موج  محاسبه انرژی در انتشار موج
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی انرژی موج محاسبه انرژی در انتشار موج (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 2 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  تابع موج و مسائل آن  بررسی اختلاف فاز دو نق
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی تابع موج و مسائل آن بررسی اختلاف فاز دو نق (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 5 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  ارتعاش تارهای بسته  مقایسه تار در دو وضعیت
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی ارتعاش تارهای بسته مقایسه تار در دو وضعیت (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 58 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  ارتعاش تارهای بسته  بسامد صوت حاصل از تارها
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی ارتعاش تارهای بسته بسامد صوت حاصل از تارها (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 11 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  ارتعاش تارهای بسته  بسامد صوت حاصل از تارها
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی ارتعاش تارهای بسته بسامد صوت حاصل از تارها (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  لوله های صوتی  مقایسه لوله ها
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت لوله های صوتی مقایسه لوله ها (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 58 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  لوله های صوتی  لوله های صوتی بسته
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت لوله های صوتی لوله های صوتی بسته (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 14 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  لوله های صوتی  لوله های صوتی  قسمت 2
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت لوله های صوتی لوله های صوتی قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 58 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  لوله های صوتی  لوله های صوتی  قسمت 1
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت لوله های صوتی لوله های صوتی قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 133 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 18 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  لوله های صوتی  تعیین نوع لوله
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت لوله های صوتی تعیین نوع لوله (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 7 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  لوله های صوتی  تبدیل لوله ها به هم
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت لوله های صوتی تبدیل لوله ها به هم (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 55 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  شدت صوت  شدت صوت
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت شدت صوت شدت صوت (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت مدت زمان: 10 دقيقه و 43 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  شدت صوت  تراز نسبی شدت صوت
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت شدت صوت تراز نسبی شدت صوت (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 55 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  شدت صوت  تراز شدت صوت
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت شدت صوت تراز شدت صوت (رایگان)
حجم فایل: 150 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 37 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  سرعت صوت  سرعت انتشار صوت  قسمت 2
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت سرعت صوت سرعت انتشار صوت قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 36 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  سرعت صوت  سرعت انتشار صوت  قسمت 1
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت سرعت صوت سرعت انتشار صوت قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 163 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 16 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل چهارم موجهای مکانیکی  انرژی موج  توان متوسط انتشار موج
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل چهارم موجهای مکانیکی انرژی موج توان متوسط انتشار موج (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 51 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  تشدید در لوله های صوتی  مفهوم تشدید در لوله ها
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت تشدید در لوله های صوتی مفهوم تشدید در لوله ها (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 58 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  تشدید در لوله های صوتی  تشدید در لوله های بسته با طول م
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت تشدید در لوله های صوتی تشدید در لوله های بسته با طول م (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 54 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  تشدید در لوله های صوتی  تشدید در لوله های باز با طول مت
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت تشدید در لوله های صوتی تشدید در لوله های باز با طول مت (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 55 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  پدیده دوپلراختصاصی رشته ریاضی  پدیده دوپلر
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت پدیده دوپلراختصاصی رشته ریاضی پدیده دوپلر (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 30 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  پدیده دوپلراختصاصی رشته ریاضی  بسامد پژواک
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت پدیده دوپلراختصاصی رشته ریاضی بسامد پژواک (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 26 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  پدیده دوپلراختصاصی رشته ریاضی  بررسی پدیده دوپلر وقتی ن
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت پدیده دوپلراختصاصی رشته ریاضی بررسی پدیده دوپلر وقتی ن (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 43 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  پدیده دوپلراختصاصی رشته ریاضی  بررسی پدیده دوپلر وقتی م
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت پدیده دوپلراختصاصی رشته ریاضی بررسی پدیده دوپلر وقتی م (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 33 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  پدیده دوپلراختصاصی رشته ریاضی  اثر دوپلر وقتی که جسم و
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت پدیده دوپلراختصاصی رشته ریاضی اثر دوپلر وقتی که جسم و (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 29 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل اول حرکت شناسی  حرکت شتابدار با دو متحرک  مسائل مربوط به حرکت دو
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل اول حرکت شناسی حرکت شتابدار با دو متحرک مسائل مربوط به حرکت دو (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 33 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل پنجم صوت  سرعت صوت  اثر فشار بر سرعت صوت
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل پنجم صوت سرعت صوت اثر فشار بر سرعت صوت (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 16 ثانيه
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور  فصل اول حرکت شناسی  حرکت شتابدار با دو متحرک  مسائل مربوط به حرکت دو
فیزیک پیش دانشگاهی کنکور فصل اول حرکت شناسی حرکت شتابدار با دو متحرک مسائل مربوط به حرکت دو (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 17 ثانيه

دوره های مشابه

در این دوره آموزشی مجموعه ویدیوهای تدریس فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی با تدریس حمید فدایی فرد بصورت صفر تا صد قرار داده شده است.

آموزش فیزیک کنکور فیزیک پایه دوازدهم فیزیک دوازدهم فیزیک متوسطه دوم پایه دوازدهم

آموزش صفر تا صد فیزیک دهم
رایگان
92 ساعت و 4 دقيقه
در این دوره آموزشی ویدیوهای تدریس فیزیک پایه دهم دوره متوسطه دوم، از صفر تا صد با تدریس محمدرضا یاری، قرار داده شده است.

صفر تا صد فیزیک دهم فیزیک 10 فیزیک پایه دهم فیزیک دهم

آموزش جامع فیزیک کنکور
رایگان
61 ساعت و 42 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور بصورت جامع و کاملا جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش فیزیک کنکور فیزیک جامع فیزیک کنکور

آموزش فیزیک دوازدهم
رایگان
6 ساعت و 19 دقيقه
این کتاب از سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید و مفاهیم مرتبط با هر یک تشکیل شده است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره‌ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش‌آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده‌اند.

آموزش فیزیک آموزش فیزیک کنکور تست و نکات فیزیک فیزیک فیزیک دوازدهم فیزیک کنکور

آموزش فیزیک متوسطه دوم
رایگان
99 ساعت و 28 دقيقه
فیلم های آموزشی فیزیک بر مبنای مبحث ساخته شده است، به این معنی که دانش آموزان تمامی رشته هایی که درس فیزیک دارند می توانند با تطبیق سرفصل کتاب درسی و عنوان فیلم، از فیلم استفاده کنند.

آموزش فیزیک فیزیک فیزیک دهم فیزیک دوازدهم فیزیک یازدهم

آموزش فیزیک کنکور
رایگان
25 ساعت و 48 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید