• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره آموزشی ویدیوهای تدریس فیزیک پایه دهم دوره متوسطه دوم، از صفر تا صد با تدریس محمدرضا یاری، قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

فیلم معرفی مباحث صفر تا صد فیزیک سال دهم
فیلم معرفی مباحث صفر تا صد فیزیک سال دهم (رایگان)
حجم فایل: 158 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 32 ثانيه
فیلم جلسه 0 - صفر پلاس، مروری بر علوم سال های هفتم، هشتم و نهم
فیلم جلسه 0 - صفر پلاس، مروری بر علوم سال های هفتم، هشتم و نهم (رایگان)
حجم فایل: 266 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 1 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)
فیلم جلسه 1 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 285 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه
فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) چگالی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) چگالی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 221 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 3-فصل اول: فیزیک واندازه گیری(قسمت سوم)نماد علمی، خطا و دقت اندازه گیری، تخمین مرتبۀ بزرگی
فیلم جلسه 3-فصل اول: فیزیک واندازه گیری(قسمت سوم)نماد علمی، خطا و دقت اندازه گیری، تخمین مرتبۀ بزرگی (رایگان)
حجم فایل: 203 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)
فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 265 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)، چگالی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)، چگالی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 432 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم) حل تست های فصل اول (قسمت اول) تست 1 الی 9
فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم) حل تست های فصل اول (قسمت اول) تست 1 الی 9 (رایگان)
حجم فایل: 263 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)، حل تست های فصل اول (قسمت دوم) تست 10 الی 20
فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)، حل تست های فصل اول (قسمت دوم) تست 10 الی 20 (رایگان)
حجم فایل: 247 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)، حل تست های فصل اول (قسمت سوم) تست 21 الی 26
فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)، حل تست های فصل اول (قسمت سوم) تست 21 الی 26 (رایگان)
حجم فایل: 226 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 54 ثانيه
فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)، حل تست های فصل اول (قسمت چهارم) تست 27 الی 31
فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)، حل تست های فصل اول (قسمت چهارم) تست 27 الی 31 (رایگان)
حجم فایل: 215 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)، حل تست های فصل اول (قسمت پنجم) تست 32 الی 36
فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)، حل تست های فصل اول (قسمت پنجم) تست 32 الی 36 (رایگان)
حجم فایل: 183 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 33 ثانيه
فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)، در یک نگاه
فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)، در یک نگاه (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 1 ثانيه

فایل های سرفصل 2

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده (رایگان)
حجم فایل: 312 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، نیروهای بین مولکولی
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، نیروهای بین مولکولی (رایگان)
حجم فایل: 233 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 2 ثانيه
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، اثر مویینگی
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، اثر مویینگی (رایگان)
حجم فایل: 191 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، مقدمات فشار
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، مقدمات فشار (رایگان)
حجم فایل: 218 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 15 ثانيه
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، فشار در جامدات (قسمت اول)
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، فشار در جامدات (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 228 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در جامدات (قسمت دوم)، فشار در سیالات
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در جامدات (قسمت دوم)، فشار در سیالات (رایگان)
حجم فایل: 176 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 12 ثانيه
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در سیالات (قسمت دوم)
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در سیالات (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 156 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در سیالات (قسمت سوم)
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در سیالات (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 175 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 9 ثانيه
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در سیالات (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در سیالات (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 4 ثانيه
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، فشار در سیالات (قسمت پنجم)، اصل پاسکال
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، فشار در سیالات (قسمت پنجم)، اصل پاسکال (رایگان)
حجم فایل: 138 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 4 ثانيه
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در سیالات (قسمت ششم)، اصل پاسکال
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در سیالات (قسمت ششم)، اصل پاسکال (رایگان)
حجم فایل: 244 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 27 ثانيه
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت اول)
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 234 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت دوم)
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 134 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 25-فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت چهاردهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت اول)
فیلم جلسه 25-فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت چهاردهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 242 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم جلسه 26-فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت پانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت دوم)
فیلم جلسه 26-فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت پانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 162 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 54 ثانيه
فیلم جلسه 27-فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت شانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت سوم)
فیلم جلسه 27-فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت شانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 118 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در سیّالات، نیروی وارد بر دریچه
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در سیّالات، نیروی وارد بر دریچه (رایگان)
حجم فایل: 214 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، نیروی وارد بر دیواره
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، نیروی وارد بر دیواره (رایگان)
حجم فایل: 166 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، شناوری واصل ارشمیدس (قسمت اول)
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، شناوری واصل ارشمیدس (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 221 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت دوم)
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 225 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت سوم)
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 217 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 33-فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت بیست و دوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت اول)
فیلم جلسه 33-فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت بیست و دوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 228 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 25 ثانيه
فیلم جلسه 34-فصل دوم:ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 34-فصل دوم:ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، معادلۀ پیوستگی و اصل برنولی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 11 ثانيه
فیلم جلسه 35- فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت بیست و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی
فیلم جلسه 35- فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت بیست و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (رایگان)
حجم فایل: 237 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 235 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و ششم)
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و ششم) (رایگان)
حجم فایل: 292 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 38 ثانيه
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هفتم)
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 267 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 27 ثانيه
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هشتم)
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 273 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و نهم)
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و نهم) (رایگان)
حجم فایل: 200 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی ام)
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی ام) (رایگان)
حجم فایل: 406 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و یکم)
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و یکم) (رایگان)
حجم فایل: 245 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و دوم)
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و دوم) (رایگان)
حجم فایل: 299 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و سوم)
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و سوم) (رایگان)
حجم فایل: 330 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه45-فصل دوم:ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت سی و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین (قسمت یازدهم)
فیلم جلسه45-فصل دوم:ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت سی و چهارم)، حالت های ماده، نیروهای بین (قسمت یازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 175 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و پنجم)
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 168 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و ششم)
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و ششم) (رایگان)
حجم فایل: 261 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هفتم)
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 179 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هشتم)
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 304 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و نهم)
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و نهم) (رایگان)
حجم فایل: 201 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهلم)
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهلم) (رایگان)
حجم فایل: 248 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و یکم)
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و یکم) (رایگان)
حجم فایل: 249 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و دوم)
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و دوم) (رایگان)
حجم فایل: 168 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و سوم)
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و سوم) (رایگان)
حجم فایل: 206 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و چهارم)،حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و چهارم)،حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (رایگان)
حجم فایل: 215 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 5 ثانيه
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و پنجم)
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 175 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و ششم)، مانومتر، حل تست های 130 تا 134
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و ششم)، مانومتر، حل تست های 130 تا 134 (رایگان)
حجم فایل: 254 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هفتم)، مانومتر، حل تست های 135 تا 137
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هفتم)، مانومتر، حل تست های 135 تا 137 (رایگان)
حجم فایل: 213 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هشتم)
فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 280 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و نهم)
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهل و نهم) (رایگان)
حجم فایل: 230 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد ، اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 150 تا 156
فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد ، اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 150 تا 156 (رایگان)
حجم فایل: 212 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 157 تا 160
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 157 تا 160 (رایگان)
حجم فایل: 155 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 161 تا 167
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد اصل ارشمیدوس و نیروی شناوری، حل تست های 161 تا 167 (رایگان)
حجم فایل: 192 مگابایت مدت زمان: 30 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و سوم)
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و سوم) (رایگان)
حجم فایل: 198 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 65 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و چهارم)
فیلم جلسه 65 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 161 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 66 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 182 تا 188
فیلم جلسه 66 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 182 تا 188 (رایگان)
حجم فایل: 273 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 67 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 189 تا 195
فیلم جلسه 67 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد، کاربرد اصل برنولی، حل تست های 189 تا 195 (رایگان)
حجم فایل: 186 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 100 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و هفتم)، در یک نگاه
فیلم جلسه 100 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجاه و هفتم)، در یک نگاه (رایگان)
حجم فایل: 222 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 25 ثانيه

فایل های سرفصل 3

فیلم جلسه 68 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت اول)، کار نیروی ثابت
فیلم جلسه 68 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت اول)، کار نیروی ثابت (رایگان)
حجم فایل: 304 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 69 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوم)، جمع کارها
فیلم جلسه 69 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوم)، جمع کارها (رایگان)
حجم فایل: 359 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم جلسه 70 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سوم)، انرژی پتانسیل و جنبشی، قضیۀ کار و انرژی
فیلم جلسه 70 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سوم)، انرژی پتانسیل و جنبشی، قضیۀ کار و انرژی (رایگان)
حجم فایل: 263 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 71 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهارم)، کار نیروی وزن
فیلم جلسه 71 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهارم)، کار نیروی وزن (رایگان)
حجم فایل: 281 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 72 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پنجم)، انرژی مکانیکی
فیلم جلسه 72 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پنجم)، انرژی مکانیکی (رایگان)
حجم فایل: 354 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 73 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت ششم)، توان تولیدی، بازده (راندمان)
فیلم جلسه 73 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت ششم)، توان تولیدی، بازده (راندمان) (رایگان)
حجم فایل: 390 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 74 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفتم)، تست های 1 الی 5
فیلم جلسه 74 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفتم)، تست های 1 الی 5 (رایگان)
حجم فایل: 216 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 75 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هشتم)، تست های 6 الی 8
فیلم جلسه 75 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هشتم)، تست های 6 الی 8 (رایگان)
حجم فایل: 345 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 76 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت نهم)، تست های 9 الی 12
فیلم جلسه 76 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت نهم)، تست های 9 الی 12 (رایگان)
حجم فایل: 354 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 59 ثانيه
فیلم جلسه 77 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دهم)، تست های 13 الی 16
فیلم جلسه 77 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دهم)، تست های 13 الی 16 (رایگان)
حجم فایل: 316 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 78 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت یازدهم)، تست های 17 الی 19
فیلم جلسه 78 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت یازدهم)، تست های 17 الی 19 (رایگان)
حجم فایل: 181 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 79 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوازدهم)، تست های 20 الی 26
فیلم جلسه 79 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت دوازدهم)، تست های 20 الی 26 (رایگان)
حجم فایل: 189 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم جلسه 80 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سیزدهم)، تست های 27 الی 32
فیلم جلسه 80 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سیزدهم)، تست های 27 الی 32 (رایگان)
حجم فایل: 207 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم جلسه 81 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهاردهم)، تست های 33 الی 36
فیلم جلسه 81 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت چهاردهم)، تست های 33 الی 36 (رایگان)
حجم فایل: 195 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 82 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پانزدهم)، تست های 37 الی 41
فیلم جلسه 82 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت پانزدهم)، تست های 37 الی 41 (رایگان)
حجم فایل: 173 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 83 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت شانزدهم)، تست های 42 الی 46
فیلم جلسه 83 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت شانزدهم)، تست های 42 الی 46 (رایگان)
حجم فایل: 191 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 84 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفدهم)، تست های 47 الی 52
فیلم جلسه 84 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هفدهم)، تست های 47 الی 52 (رایگان)
حجم فایل: 217 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم جلسه 85 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هجدهم)، تست های 53 الی 60
فیلم جلسه 85 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت هجدهم)، تست های 53 الی 60 (رایگان)
حجم فایل: 197 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 86 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت نوزدهم)، تست های 61 الی 66
فیلم جلسه 86 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت نوزدهم)، تست های 61 الی 66 (رایگان)
حجم فایل: 156 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 87 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیستم)، تست های 67 الی 75
فیلم جلسه 87 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیستم)، تست های 67 الی 75 (رایگان)
حجم فایل: 222 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 88 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و یکم)، تست های 76 الی 80
فیلم جلسه 88 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و یکم)، تست های 76 الی 80 (رایگان)
حجم فایل: 222 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 5 ثانيه
فیلم جلسه 89 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و دوم)، تست های 81 الی 84
فیلم جلسه 89 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و دوم)، تست های 81 الی 84 (رایگان)
حجم فایل: 176 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 90 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و سوم)، تست های 85 الی 89
فیلم جلسه 90 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و سوم)، تست های 85 الی 89 (رایگان)
حجم فایل: 167 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 91 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و چهارم)، تست های 90 الی 94
فیلم جلسه 91 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و چهارم)، تست های 90 الی 94 (رایگان)
حجم فایل: 194 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 92 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و پنجم)، تست های 95 الی 102
فیلم جلسه 92 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و پنجم)، تست های 95 الی 102 (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 93 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و ششم)، تست های 103 الی 110
فیلم جلسه 93 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و ششم)، تست های 103 الی 110 (رایگان)
حجم فایل: 262 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 2 ثانيه
فیلم جلسه 94 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هفتم)، تست های 111 الی 117
فیلم جلسه 94 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هفتم)، تست های 111 الی 117 (رایگان)
حجم فایل: 238 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 95 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هشتم)، تست های 118 الی 123
فیلم جلسه 95 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و هشتم)، تست های 118 الی 123 (رایگان)
حجم فایل: 226 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 96 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و نهم)، تست های 124 الی 128
فیلم جلسه 96 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت بیست و نهم)، تست های 124 الی 128 (رایگان)
حجم فایل: 246 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 97 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی ام)، تست های 129 الی 133
فیلم جلسه 97 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی ام)، تست های 129 الی 133 (رایگان)
حجم فایل: 344 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 98 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و یکم)، تست های 134 الی 150
فیلم جلسه 98 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و یکم)، تست های 134 الی 150 (رایگان)
حجم فایل: 306 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 99 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و دوم)، در یک نگاه
فیلم جلسه 99 - فصل سوم: کار و انرژی (قسمت سی و دوم)، در یک نگاه (رایگان)
حجم فایل: 139 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 22 ثانيه

فایل های سرفصل 4

فیلم جلسه 101 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت اول)، دما
فیلم جلسه 101 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت اول)، دما (رایگان)
حجم فایل: 225 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم جلسه 102 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت دوم)، انواع دماسنج ها
فیلم جلسه 102 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت دوم)، انواع دماسنج ها (رایگان)
حجم فایل: 236 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 103 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت سوم)، انبساط
فیلم جلسه 103 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت سوم)، انبساط (رایگان)
حجم فایل: 212 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 104 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت چهارم)، انبساط سطحی
فیلم جلسه 104 - فصل چهارم : دما و گرما (قسمت چهارم)، انبساط سطحی (رایگان)
حجم فایل: 192 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 105 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پنجم)، انبساط مایعات
فیلم جلسه 105 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پنجم)، انبساط مایعات (رایگان)
حجم فایل: 223 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 106 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ششم)، گرما و گرمای ویژه
فیلم جلسه 106 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت ششم)، گرما و گرمای ویژه (رایگان)
حجم فایل: 238 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 5 ثانيه
فیلم جلسه 107 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفتم)، ظرفیت گرمایی
فیلم جلسه 107 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفتم)، ظرفیت گرمایی (رایگان)
حجم فایل: 320 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 108 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هشتم)، گرما
فیلم جلسه 108 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هشتم)، گرما (رایگان)
حجم فایل: 249 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 109 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نهم)، تعادل گرمایی (قسمت اول)
فیلم جلسه 109 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نهم)، تعادل گرمایی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 189 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 110 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دهم)، تعادل گرمایی (قسمت دوم)، گرماسنج و گرماسنجی
فیلم جلسه 110 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دهم)، تعادل گرمایی (قسمت دوم)، گرماسنج و گرماسنجی (رایگان)
حجم فایل: 181 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم جلسه 111 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت یازدهم)، تعادل گرمایی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 111 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت یازدهم)، تعادل گرمایی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 121 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 112 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، تعادل گرمایی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 112 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، تعادل گرمایی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 246 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 113 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 113 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 181 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 114 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، تعادل گرمایی (قسمت ششم)
فیلم جلسه 114 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، تعادل گرمایی (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 178 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 115 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 115 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 254 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 116 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت شانزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 116 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت شانزدهم)، تعادل گرمایی (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 207 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 117 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفدهم)، تعادل گرمایی (قسمت نهم)
فیلم جلسه 117 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هفدهم)، تعادل گرمایی (قسمت نهم) (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 118 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هجدهم)، تبخیر و راه های انتقال گرما
فیلم جلسه 118 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت هجدهم)، تبخیر و راه های انتقال گرما (رایگان)
حجم فایل: 198 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 119 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نوزدهم)، روش های انتقال گرما
فیلم جلسه 119 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت نوزدهم)، روش های انتقال گرما (رایگان)
حجم فایل: 398 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 120 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیستم)، قوانین گازها (قسمت اول)
فیلم جلسه 120 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیستم)، قوانین گازها (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 198 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 121 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و یکم)، قوانین گازها (قسمت دوم)
فیلم جلسه 121 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و یکم)، قوانین گازها (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 156 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 122 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و دوم)، قوانین گازها (قسمت سوم)
فیلم جلسه 122 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و دوم)، قوانین گازها (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 167 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 30 ثانيه
فیلم جلسه 123 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و سوم)، دما و دماسنج، حل تست های 1 الی 5
فیلم جلسه 123 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و سوم)، دما و دماسنج، حل تست های 1 الی 5 (رایگان)
حجم فایل: 248 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 25 ثانيه
فیلم جلسه 124 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و چهارم)، دما و دماسنج، حل تست های 6 الی 9
فیلم جلسه 124 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و چهارم)، دما و دماسنج، حل تست های 6 الی 9 (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 30 ثانيه
فیلم جلسه 125 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و پنجم)، انبساط، حل تست های 10 الی 16
فیلم جلسه 125 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و پنجم)، انبساط، حل تست های 10 الی 16 (رایگان)
حجم فایل: 193 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 126 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و ششم)، انبساط، حل تست های 17 الی 22
فیلم جلسه 126 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و ششم)، انبساط، حل تست های 17 الی 22 (رایگان)
حجم فایل: 174 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 127 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و هفتم)، انبساط، حل تست های 23 الی 27
فیلم جلسه 127 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و هفتم)، انبساط، حل تست های 23 الی 27 (رایگان)
حجم فایل: 249 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 29 ثانيه
فیلم جلسه 128 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و هشتم)، انبساط، حل تست های 28 الی 31
فیلم جلسه 128 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و هشتم)، انبساط، حل تست های 28 الی 31 (رایگان)
حجم فایل: 281 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 14 ثانيه
فیلم جلسه 129 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و نهم)، انبساط، حل تست های 32 الی 35
فیلم جلسه 129 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت بیست و نهم)، انبساط، حل تست های 32 الی 35 (رایگان)
حجم فایل: 209 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 130 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی ام)، انبساط، حل تست های 36 الی 40
فیلم جلسه 130 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی ام)، انبساط، حل تست های 36 الی 40 (رایگان)
حجم فایل: 194 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه
فیلم جلسه 131 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و یکم)، تعادل گرمایی، حل تست های 41 الی 46
فیلم جلسه 131 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و یکم)، تعادل گرمایی، حل تست های 41 الی 46 (رایگان)
حجم فایل: 317 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم جلسه 132 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و دوم)، تعادل گرمایی، حل تست های 47 الی 53
فیلم جلسه 132 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و دوم)، تعادل گرمایی، حل تست های 47 الی 53 (رایگان)
حجم فایل: 284 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 27 ثانيه
فیلم جلسه 133 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و سوم)، تعادل گرمایی، حل تست های 54 الی 58
فیلم جلسه 133 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و سوم)، تعادل گرمایی، حل تست های 54 الی 58 (رایگان)
حجم فایل: 233 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 134 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و چهارم)، گرما، حل تست های 59 الی 64
فیلم جلسه 134 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و چهارم)، گرما، حل تست های 59 الی 64 (رایگان)
حجم فایل: 218 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 135 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و پنجم)، گرما، حل تست های 65 الی 69
فیلم جلسه 135 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و پنجم)، گرما، حل تست های 65 الی 69 (رایگان)
حجم فایل: 227 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 136 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و ششم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 70 الی 76
فیلم جلسه 136 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و ششم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 70 الی 76 (رایگان)
حجم فایل: 323 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم جلسه 137 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و هفتم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 77 الی 84
فیلم جلسه 137 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و هفتم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 77 الی 84 (رایگان)
حجم فایل: 213 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 138 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و هشتم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 85 الی 92
فیلم جلسه 138 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و هشتم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 85 الی 92 (رایگان)
حجم فایل: 251 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 139 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و نهم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 93 الی 100
فیلم جلسه 139 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت سی و نهم)، گرما و تعادل گرمایی، حل تست های 93 الی 100 (رایگان)
حجم فایل: 266 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 140 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهلم)، تبادل گرمایی، حل تست های 101 الی 106
فیلم جلسه 140 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهلم)، تبادل گرمایی، حل تست های 101 الی 106 (رایگان)
حجم فایل: 200 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 141 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و یکم)، تبادل گرمایی، حل تست های 107 الی 117
فیلم جلسه 141 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و یکم)، تبادل گرمایی، حل تست های 107 الی 117 (رایگان)
حجم فایل: 237 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 142 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و دوم)، تبادل گرمایی، حل تست های 118 الی 124
فیلم جلسه 142 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و دوم)، تبادل گرمایی، حل تست های 118 الی 124 (رایگان)
حجم فایل: 251 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 143 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و سوم)، تبادل گرمایی، حل تست های 125 الی 134
فیلم جلسه 143 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و سوم)، تبادل گرمایی، حل تست های 125 الی 134 (رایگان)
حجم فایل: 200 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 144 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و چهارم)، قانون گازها، حل تست های 135 الی 140
فیلم جلسه 144 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و چهارم)، قانون گازها، حل تست های 135 الی 140 (رایگان)
حجم فایل: 236 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 145 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و پنجم)، قانون گازها، حل تست های 141 الی 145
فیلم جلسه 145 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و پنجم)، قانون گازها، حل تست های 141 الی 145 (رایگان)
حجم فایل: 208 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 146 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و ششم)، قانون گازها، حل تست های 146 الی 155
فیلم جلسه 146 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و ششم)، قانون گازها، حل تست های 146 الی 155 (رایگان)
حجم فایل: 234 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 5 ثانيه
فیلم جلسه 147 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و هفتم)، قانون گازهای کامل، حل تست های 156 الی 164
فیلم جلسه 147 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و هفتم)، قانون گازهای کامل، حل تست های 156 الی 164 (رایگان)
حجم فایل: 260 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 40 ثانيه
فیلم جلسه 148 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و هشتم)، حل تست های منتخب دما و گرما
فیلم جلسه 148 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و هشتم)، حل تست های منتخب دما و گرما (رایگان)
حجم فایل: 136 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 149 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و نهم)، در یک نگاه
فیلم جلسه 149 - فصل چهارم: دما و گرما (قسمت چهل و نهم)، در یک نگاه (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 9 ثانيه
فیلم جلسه 150 - تحلیل آزمون سنجش دوازدهم تجربی 29 فروردین 99
فیلم جلسه 150 - تحلیل آزمون سنجش دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 (رایگان)
حجم فایل: 245 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 25 ثانيه

فایل های سرفصل 5

فیلم جلسه 151 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت اول)، مفاهیم اولیه مخصوص دانش آموزان رشته ریاضی
فیلم جلسه 151 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت اول)، مفاهیم اولیه مخصوص دانش آموزان رشته ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 342 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 152 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دوم)، قانون اول ترمودینامیک مخصوص دانش آموزان ریاضی
فیلم جلسه 152 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دوم)، قانون اول ترمودینامیک مخصوص دانش آموزان ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 356 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 153 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرآیند هم فشار (قسمت اول) مخصوص دانش آموزان ریاضی
فیلم جلسه 153 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت سوم)، فرآیند هم فشار (قسمت اول) مخصوص دانش آموزان ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 289 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 9 ثانيه
فیلم جلسه 154 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت چهارم)، فرآیند هم فشار(قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی
فیلم جلسه 154 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت چهارم)، فرآیند هم فشار(قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 296 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 155 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 155 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 206 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 156 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت ششم)، فرایند هم حجم (قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی
فیلم جلسه 156 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت ششم)، فرایند هم حجم (قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 266 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 157 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هفتم)، فرایند هم دما (قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی
فیلم جلسه 157 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هفتم)، فرایند هم دما (قسمت دوم) مخصوص دانش آموزان ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 345 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 158 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هشتم)، فرایند بی دررو (قسمت اول) مخصوص دانش آموزان ریاضی
فیلم جلسه 158 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت هشتم)، فرایند بی دررو (قسمت اول) مخصوص دانش آموزان ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 217 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 4 ثانيه
فیلم جلسه 159 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت نهم)، دما و انرژِی درونی
فیلم جلسه 159 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت نهم)، دما و انرژِی درونی (رایگان)
حجم فایل: 209 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم جلسه 160 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دهم)، انواع فرایندها
فیلم جلسه 160 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دهم)، انواع فرایندها (رایگان)
حجم فایل: 166 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه
فیلم جلسه 161 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، چرخه
فیلم جلسه 161 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، چرخه (رایگان)
حجم فایل: 178 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 6 ثانيه
فیلم جلسه 162 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، ماشین های گرمایی،برون سوز
فیلم جلسه 162 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، ماشین های گرمایی،برون سوز (رایگان)
حجم فایل: 270 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 163 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، ماشین های گرمایی، درون سوز
فیلم جلسه 163 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، ماشین های گرمایی، درون سوز (رایگان)
حجم فایل: 324 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 164 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت چهاردهم)، ماشین های گرمایی، کارنو
فیلم جلسه 164 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت چهاردهم)، ماشین های گرمایی، کارنو (رایگان)
حجم فایل: 191 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 165 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت پانزدهم)، یخچال
فیلم جلسه 165 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت پانزدهم)، یخچال (رایگان)
حجم فایل: 302 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 166 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت شانزدهم)، در یک نگاه
فیلم جلسه 166 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت شانزدهم)، در یک نگاه (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 167 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هفدهم)، حل تست 1 الی 6
فیلم جلسه 167 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هفدهم)، حل تست 1 الی 6 (رایگان)
حجم فایل: 221 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 168 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هجدهم)، حل تست 7 الی 16
فیلم جلسه 168 - فصل پنجم : ترمودینامیک (قسمت هجدهم)، حل تست 7 الی 16 (رایگان)
حجم فایل: 309 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 4 ثانيه
فیلم جلسه 169 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت نوزدهم)، حل تست 17 الی 21
فیلم جلسه 169 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت نوزدهم)، حل تست 17 الی 21 (رایگان)
حجم فایل: 222 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 170 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست)، حل تست 22 الی 32
فیلم جلسه 170 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست)، حل تست 22 الی 32 (رایگان)
حجم فایل: 234 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم جلسه 171 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست و یکم)، حل تست 33 الی 43
فیلم جلسه 171 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست و یکم)، حل تست 33 الی 43 (رایگان)
حجم فایل: 209 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 172 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست ودوم)، حل تست 44 الی 48
فیلم جلسه 172 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست ودوم)، حل تست 44 الی 48 (رایگان)
حجم فایل: 229 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 173 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست وسوم)، حل تست 45 الی 56
فیلم جلسه 173 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست وسوم)، حل تست 45 الی 56 (رایگان)
حجم فایل: 200 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 174 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست وچهارم)، حل تست 57 الی64
فیلم جلسه 174 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست وچهارم)، حل تست 57 الی64 (رایگان)
حجم فایل: 316 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم جلسه 175 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست و پنجم)، حل تست 65 تا 72
فیلم جلسه 175 - فصل پنجم: ترمودینامیک (قسمت بیست و پنجم)، حل تست 65 تا 72 (رایگان)
حجم فایل: 261 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 56 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش فیزیک متوسطه دوم
رایگان
99 ساعت و 28 دقيقه
فیلم های آموزشی فیزیک بر مبنای مبحث ساخته شده است، به این معنی که دانش آموزان تمامی رشته هایی که درس فیزیک دارند می توانند با تطبیق سرفصل کتاب درسی و عنوان فیلم، از فیلم استفاده کنند.

آموزش فیزیک فیزیک فیزیک دهم فیزیک دوازدهم فیزیک یازدهم

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید