• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
این کتاب از سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید و مفاهیم مرتبط با هر یک تشکیل شده است.
بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره‌ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش‌آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده‌اند. ضمناً بخشی از مطالب ریاضی مرتبط در سال‌های قبل آموزش داده شده است و بخشی نیز در سال جاری آموزش داده خواهد شد. در این فصل‌ها از مشتق و تجزیه نیروها استفاده نمی‌شود و نیروها در یک راستا و عمود برهم مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ و حرکت نیز فقط در مسیر مستقیم بررسی می‌شود.
بخش موج، از مباحث حرکت نوسانی (بدون معادله‌های سرعت، شتاب و ...)، امواج مکانیکی (شامل امواج فنر، صوتی و ...) و امواج الکترومغناطیسی و نیز برهم‌کنش‌های امواج که به پدیده‌هایی مانند بازتاب، شکست، پراش و تداخل و ... می‌انجامد، تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این بحث در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در مبحث فیزیک 3 فصل حرکت و دینامیک و بخشی دیگر در شیمی سال دهم مطرح شده است.
بخش فیزیک جدید، از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک، طیف خطی، مدل‌های اتمی و لیزر) و فیزیک هسته‌ای (ساختار هسته، پرتوزایی طبیعی، واپاشی پرتوزا و نیمه‌عمر،‌ شکافت هسته‌ای و ...) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این بحث در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در درس شیمی سال دهم، مطرح شده است.

فایل های سرفصل 1

فیزیک دوازدهم - موج ایستاده و تشدید در ریسمان کشیده(1)
فیزیک دوازدهم - موج ایستاده و تشدید در ریسمان کشیده(1) (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش فیزیک دوازدهم- موج ایستاده و تشدید در ریسمان (2-روابط)
آموزش فیزیک دوازدهم- موج ایستاده و تشدید در ریسمان (2-روابط) (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش فیزیک دوازدهم -موج ایستاده و تشدید در ریسمان(4-تمونه مسایل مهم)
آموزش فیزیک دوازدهم -موج ایستاده و تشدید در ریسمان(4-تمونه مسایل مهم) (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش فیزیک دوازدهم - موج ایستاده و تشدید در ریسمان (3-نمونه مثالها)
آموزش فیزیک دوازدهم - موج ایستاده و تشدید در ریسمان (3-نمونه مثالها) (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه

فایل های سرفصل 2

آموزش فیزیک دوازدهم -   لوله های صوتی
آموزش فیزیک دوازدهم - لوله های صوتی (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 45 ثانيه

فایل های سرفصل 3

آموزش فیزیک دوازدهم - فیزیک اتمی (1-مفاهیم اولیه)(مشترکریبگروه ریاضی و تجربی9
آموزش فیزیک دوازدهم - فیزیک اتمی (1-مفاهیم اولیه)(مشترکریبگروه ریاضی و تجربی9 (رایگان)
حجم فایل: 124 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 7 ثانيه
آموزش فیزیک دوازدهم - فیزیک اتمی (2-روابط و نمونه مسایل)(ویژه گروه ریاضی)
آموزش فیزیک دوازدهم - فیزیک اتمی (2-روابط و نمونه مسایل)(ویژه گروه ریاضی) (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 6 ثانيه
آموزش فیزیک دوازدهم - فیزیک اتمی (3-نمودارو محفظه خلا)(ویژه گروه ریاضی)
آموزش فیزیک دوازدهم - فیزیک اتمی (3-نمودارو محفظه خلا)(ویژه گروه ریاضی) (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 33 ثانيه

فایل های سرفصل 4

آموزش فیزیک دوازدهم - شکست نور(روابط)(مشترک گروه ریاضی و تجربی)
آموزش فیزیک دوازدهم - شکست نور(روابط)(مشترک گروه ریاضی و تجربی) (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 45 ثانيه
آموزش فیزیک دوازدهم - شکست نور (مسایل مهم کنکور)(مشترک گروه ریاضی و تجربی)
آموزش فیزیک دوازدهم - شکست نور (مسایل مهم کنکور)(مشترک گروه ریاضی و تجربی) (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 15 ثانيه

فایل های سرفصل 5

آموزش فیزیک دوازدهم - طیف اتمی تا ابتدای مدل اتمی(مشترک ریاضی وتجربی)
آموزش فیزیک دوازدهم - طیف اتمی تا ابتدای مدل اتمی(مشترک ریاضی وتجربی) (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 6

آموزش فیزیک دوازدهم - مدل اتمی 1 (مشترک گروه ریاضی و تجربی)
آموزش فیزیک دوازدهم - مدل اتمی 1 (مشترک گروه ریاضی و تجربی) (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش فیزیک دوازدهم - مدل اتمی 2 (مشترک ریاضی و تجربی )
آموزش فیزیک دوازدهم - مدل اتمی 2 (مشترک ریاضی و تجربی ) (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 13 ثانيه

فایل های سرفصل 7

فیزیک دوازدهم -جمع بندی نهایی مبحث موج
فیزیک دوازدهم -جمع بندی نهایی مبحث موج (رایگان)
حجم فایل: 282 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 28 دقيقه

دوره های مشابه

در این دوره آموزشی مجموعه ویدیوهای تدریس فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی با تدریس حمید فدایی فرد بصورت صفر تا صد قرار داده شده است.

آموزش فیزیک کنکور فیزیک پایه دوازدهم فیزیک دوازدهم فیزیک متوسطه دوم پایه دوازدهم

آموزش جامع فیزیک کنکور
رایگان
61 ساعت و 42 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور بصورت جامع و کاملا جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش فیزیک کنکور فیزیک جامع فیزیک کنکور

آموزش درس فیزیک عمومی
رایگان
6 ساعت و 59 دقيقه
فیزیک، علوم طبیعی مطالعهٔ ماده، حرکت و رفتار آن در فضا-زمان، و هستارهای مرتبط انرژی و نیرو است. در کل، فیزیک، علم قوانین حاکم بر طبیعت است.

Physics درس فیزیک فیزیک فیزیک عمومی فیزیک عمومی 1

فیزیک علوم طبیعی مطالعهٔ ماده، حرکت و رفتار آن در فضا-زمان، و هستارهای مرتبط انرژی و نیرو است. در کل، فیزیک، علم قوانین حاکم بر طبیعت است.

آموزش فیزیک آموزش فیزیک کنکور تست و نکات فیزیک فیزیک پایه فیزیک2

آموزش فیزیک متوسطه دوم
رایگان
99 ساعت و 28 دقيقه
فیلم های آموزشی فیزیک بر مبنای مبحث ساخته شده است، به این معنی که دانش آموزان تمامی رشته هایی که درس فیزیک دارند می توانند با تطبیق سرفصل کتاب درسی و عنوان فیلم، از فیلم استفاده کنند.

آموزش فیزیک فیزیک فیزیک دهم فیزیک دوازدهم فیزیک یازدهم

آموزش فیزیک کنکور
رایگان
25 ساعت و 48 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید