راهنمای کسب درآمد
مدرن آموز اين امكان را برای همه افراد فراهم کرده است که با دعوت دوستان ، بتوانند برای خودشان از این طریق کسب درآمد کنند.
روش کار به این صورات می باشد که بعد از ثبت نام در سامانه جامع مدرن آموز ، یک لینک بازاریابی برای شما تخصیص داده می شود که چنانچه شخصی از طریق این لینک در سامانه جامع مدرن آموز ثبت نام کرد و یکی از فعالیت های زیر را در سامانه انجام داد ، مبلغی متناسب با آن فعالیت به کیف پول شما در سامانه مدرن آموز اضافه می شود.

1. ثبت نام در سامانه و فعال کردن حساب

زمانی که شخصی از طریق لینک شما در سامانه ثبت نام کند و حساب خودش را فعال کند ، مبلغی به کیف پول شما واریز می شود.

2. خرید دوره های دانلودی

چنانچه فردی که از طریق لینک شما ثبت نام کرده ، اقدام به خرید دوره های دانلودی موجود در سامانه کند ، مبلغی به کیف پول شما واریز می شود.

3. ثبت مؤسسه آموزشی و تأیید آن توسط مدیر سامانه

اگر شخصی که از طریق لینک شما ثبت نام کرده ، یک مؤسسه آموزشی باشد و مؤسسه خودش را در مدرن آموز به ثبت برساند ، هر زمان که این مؤسسه توسط مدیر سامانه تأیید شد ، مبلغی به کیف پول شما واریز می شود.

4. درخواست تدریس خصوصی و تأیید آن توسط مدیر سامانه

چنانچه فردی که از طریق لینک شما ثبت نام کرده ، درخواست تدریس خصوصی داشته باشد ، بعد از تأیید مدیر سامانه مبلغی به کیف پول شما واریز می شود.

5. برگزاری اولین دوره آموزشی

چنانچه فرد مورد نظر در مدرن آموز دوره آموزشی برگزار کند ، بعد از اتمام این دوره مبلغی به کیف پول شما واریز می شود.

6. رسیدن تعداد دانش آموزان به 100 نفر (شرکت کنندگان در دوره های آموزشی)

هر زمان که تعداد دانش آموزان شخص دعوت شده به 100 نفر رسید ، مبلغی به کیف پول شما واریز می شود.

7. رسیدن تعداد دانش آموزان به 500 نفر (شرکت کنندگان در دوره های آموزشی)

هر زمان که تعداد دانش آموزان شخص دعوت شده به 500 نفر رسید ، مبلغی به کیف پول شما واریز می شود.

8. ثبت اولین محصول در نمایشگاه و تأیید آن توسط مدیر سامانه

اگر شخص محصول فیزیکی(کتاب ، جزوه ، لوح فشرده ، صنایع دستی و ...) را در نمایشگاه محصولات مدرن آموز ثبت کند و این محصول مورد تأیید مدیر سامانه قرار بگیرد ، مبلغی به کیف پول شما واریز می شود.

9. ثبت اولین پکیج آموزشی در فروشگاه LMS و تأیید آن توسط مدیر سامانه

هر زمان که فرد دعوت شده اولین پکیج آموزشی(محصولی که قابلیت دانلود دارد) خودش را برای فروش در فروشگاه LMS مدرن آموز به ثبت برساند و این محصول توسط مدیر سامانه تأیید شود ، مبلغی به کیف پول شما واریز خواهد شد.

10. فروش پکیج های آموزشی(LMS)

هر زمان که محصولات این فرد دعوت شده در فروشگاه LMS بفروش برسد ، درصدی از فروش آن به کیف پول شما واریز خواهد شد.
ما در مدرن آموز یکسری لینک اشتراک تدارک دیده ایم که شما باید با کپی کردن این لینک ها و ارسال آن برای دوستان خود از طریق های مختلف مثل پیامک ، ایمیل ، شبکه های اجتماعی و ... ، آنها را به مدرن آموز دعوت کنید.

1. دعوت دوستان با استفاده از لینک بازاریابی (راهنمای تصویری)

بعد از ثبت نام با مراجعه به صفحه بازاریابی ، یک لینک دعوت دوستان قابل مشاهده می باشد.

2. اشتراک دوره های آموزشی (راهنمای تصویری)

بعد از ثبت نام با مراجعه به صفحه دوره های آموزشی و کلیک بر روی دکمه ثبت نام هر دوره ، وارد صفحه جزئیات آن دوره می شوید که لینک اشتراک آن دوره نیز قابل مشاهده می باشد.

3. اشتراک محصولات نمایشگاهی (راهنمای تصویری)

بعد از ثبت نام با مراجعه به صفحه نمایشگاه محصولات و کلیک بر روی دکمه مشاهده جزئیات هر محصول ، وارد صفحه جزئیات آن محصول می شوید که لینک اشتراک آن محصول نیز قابل مشاهده می باشد.

4. اشتراک پکیج های آموزشی (راهنمای تصویری)

بعد از ثبت نام با مراجعه به صفحه فروشگاه LMS و کلیک بر روی دکمه خرید هر محصول ، وارد صفحه جزئیات آن محصول می شوید که لینک اشتراک آن محصول نیز قابل مشاهده می باشد.

درآمد حاصل از ثبت نام و فعال سازی حساب

1,000 ریال

درصد حاصل از خرید دوره های دانلودی

5%

درآمد حاصل از ثبت مؤسسه آموزشی

10,000 ریال

درآمد حاصل از درخواست تدریس خصوصی

10,000 ریال

درآمد حاصل از برگزاری اولین دوره آموزشی

10,000 ریال

درآمد حاصل از رسیدن تعداد دانش آموزان به 100 نفر

100,000 ریال

درآمد حاصل از رسیدن تعداد دانش آموزان به 500 نفر

200,000 ریال

درآمد حاصل از ثبت اولین محصول در نمایشگاه

2,000 ریال

درآمد حاصل از ثبت اولین پکیج آموزشی

10,000 ریال

درصد حاصل از فروش پکیج های آموزشی

5%