• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
از مهم‌ترین ابزارهای ریاضیاتی تاریخ علم، که بشر تاکنون به آن دست یافته، «انتگرال» (Integral) است. از این مفهوم می‌توان به‌منظور محاسبه مساحت، حجم و طول استفاده کرد. نماد استفاده شده برای توصیف انتگرال، s کشیده است. این حرف مخفف کلمه لاتین «Sum» به معنای جمع است. برای شروع، با استفاده از مساحت سطح زیر نمودار، به معرفی این مفهوم می‌پردازیم. به‌منظور درک مفهوم انتگرال در ابتدا بایستی با مشتق آشنایی داشته باشید.
مشتق (Derivative) از پرکاربردترین مفاهیم ابداع شده در ریاضیات است. در حقیقت می‌توان گفت قلب ریاضیات مدرن، مفهوم مشتق است. در حالت کلی مشتق بر دو نوع مشتق ساده و جزئی است. البته مشتقات ساده را می‌توان با دو روش صریح و ضمنی بدست آورد.
اعداد مختلط دسته ویژه‌ای از اعداد هستند که از ترکیب یک عدد حقیقی و یک عدد موهومی به دست می‌آیند. در مبحث معادله درجه دو عنوان شد که در دلتای منفی پاسخی برای معادله وجود ندارد. این گذاره با این فرض بیان شد که با اعداد مختلط آشنا نبودیم. اما بایستی گفت در این حالت نیز معادله پاسخ دارد ولی این پاسخ، عددی مختلط است. برای این که با این اعداد آشنا باشید، باید با اعداد حقیقی و همچنین اعداد موهومی قبلاً آشنا شده باشید.

فایل های سرفصل 1

ریاضی عمومی 1 | مشتق | تعریف
ریاضی عمومی 1 | مشتق | تعریف (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی عمومی یک | مشتق | قواعد مشتق
ریاضی عمومی یک | مشتق | قواعد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 47 ثانيه
ریاضی عمومی یک | مشتق | مشتق تابع مرکب
ریاضی عمومی یک | مشتق | مشتق تابع مرکب (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 48 ثانيه
ریاضی 1 | مشتق | مشتق توابع هذلولوی
ریاضی 1 | مشتق | مشتق توابع هذلولوی (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 56 ثانيه
ریاضی1 | مشتق | مشتق ضمنی
ریاضی1 | مشتق | مشتق ضمنی (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 46 ثانيه
ریاضی عمومی یک | مشتق | توابع معکوس مثلثاتی
ریاضی عمومی یک | مشتق | توابع معکوس مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی یک | مشتق | کمیتهای وابسته
ریاضی یک | مشتق | کمیتهای وابسته (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 5 ثانيه

فایل های سرفصل 2

انتگرال | مساحت| ریاضی یک
انتگرال | مساحت| ریاضی یک (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی عمومی یک | انتگرال معین
ریاضی عمومی یک | انتگرال معین (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 30 ثانيه
ریاضی عمومی یک | انتگرال | قضایای بنیادی
ریاضی عمومی یک | انتگرال | قضایای بنیادی (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 47 ثانيه
انتگرال نامعین | تغییر متغیر
انتگرال نامعین | تغییر متغیر (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 35 ثانيه
‌آموزش کاربرد انتگرال | محاسبه مساحت | ۱
‌آموزش کاربرد انتگرال | محاسبه مساحت | ۱ (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 51 ثانيه
آموزش کاربرد انتگرال | محاسبه حجم | ۲
آموزش کاربرد انتگرال | محاسبه حجم | ۲ (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش کاربرد انتگرال | محاسبه طول قوس| ۳
آموزش کاربرد انتگرال | محاسبه طول قوس| ۳ (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 54 ثانيه
انتگرال نامعین | روش جزء به جزء
انتگرال نامعین | روش جزء به جزء (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 54 ثانيه
انتگرال نامعین | انتگرالهای مثلثاتی
انتگرال نامعین | انتگرالهای مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 57 ثانيه
انتگرال نامعین | جانشانی های مثلثاتی
انتگرال نامعین | جانشانی های مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 47 ثانيه
انتگرال نامعین | کسرهای جزیی | ۱
انتگرال نامعین | کسرهای جزیی | ۱ (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 47 ثانيه
انتگرال نامعین | کسرهای جزیی | ۲
انتگرال نامعین | کسرهای جزیی | ۲ (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 5 ثانيه
انتگرال نامعین | جانشانی های گویاساز
انتگرال نامعین | جانشانی های گویاساز (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 22 ثانيه
کاربرد انتگرال | انتگرالهای ناسره
کاربرد انتگرال | انتگرالهای ناسره (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 54 ثانيه

فایل های سرفصل 3

اعداد مختلط-ریاضی عمومی یک
اعداد مختلط-ریاضی عمومی یک (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 44 ثانيه

فایل های سرفصل 4

ریاضی عمومی 1 | تعاریف اکسترمم نسبی و مطلق
ریاضی عمومی 1 | تعاریف اکسترمم نسبی و مطلق (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 50 ثانيه
قضیه فرما | ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق
قضیه فرما | ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق | قضیه رل | مقدار میانگین
ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق | قضیه رل | مقدار میانگین (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 58 ثانيه
ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق | تقعر و مشتق دوم
ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق | تقعر و مشتق دوم (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 35 ثانيه
ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق | بهینه سازی
ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق | بهینه سازی (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 37 ثانيه
ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق | قاعده هوپیتال
ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق | قاعده هوپیتال (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 57 ثانيه
کاربرد مشتق دیفرانسیل خطی سازی
کاربرد مشتق دیفرانسیل خطی سازی (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 45 ثانيه
ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق | نقطه بحرانی
ریاضی عمومی یک | کاربرد مشتق | نقطه بحرانی (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 25 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش مشتق
رایگان
4 ساعت و 3 دقيقه
مشتق (به انگلیسی: Derivative) ایدهٔ اصلی حساب دیفرانسیل، بخش اول آنالیز ریاضی است که نرخ تغییرات تابع را نشان می‌دهد. مشتق نیز، نظیر انتگرال، از مسئله‌ای در هندسه، یعنی یافتن خط مماس در یک نقطه از منحنی ناشی شده‌است.

آموزش کاربردی مشتق آموزش مشتق آموزش مشتق ریاضیات مبحث مشتق مشتق

آموزش انتگرال
رایگان
1 ساعت و 55 دقيقه
از مهم‌ترین ابزارهای ریاضیاتی تاریخ علم، که بشر تاکنون به آن دست یافته، «انتگرال» (Integral) است. از این مفهوم می‌توان به‌منظور محاسبه مساحت، حجم و طول استفاده کرد. نماد استفاده شده برای توصیف انتگرال، s کشیده است.

آموزش انتگرال انتگرال انتگرال گیری عددی مشتق و انتگرال معادلات انتگرال

آموزش ریاضیات بخش کامل مشتقات
رایگان
2 ساعت و 14 دقيقه
آموزش بخش مشتقات ریاضی را میتوانید به طور کامل در اینجا مشاهده کنید.

آموزش ریاضی بخش مشتقات مدرن آموز

آموزش ریاضی ابتدایی
رایگان
11 ساعت و 29 دقيقه
درفیلم های دبستان عمده آموزش روی مفاهیم مربوط به کسرها و عملیات جبری روی کسرها، نسبت و تناسب و درصد و مسائل مربوط به آنها متمرکز شده است.

آموزش ریاضی ریاضی ابتدایی دوم

آموزش و حل تمرین ریاضی 1 دانشگاه
رایگان
17 ساعت و 36 دقيقه
سلام دوستان فصل جدید چنل‌پی با تدریس ریاضی دانشگاهی آغاز شده تا دانشجوها بتونن به کمک این ویدیوها مطالب ریاضی1 رو بهتر و دقیق‌تر یاد بگیرن.

ریاضی ریاضی 1 ریاضی 1 دانشگاهی ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید