• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران

ریاضی عمومی ۱ از دروس پایه تمام رشته های مهندسی می باشد. این درس در ابتدا به بررسی اعداد می پردازد و سپس درس را با معرفی دنباله ها ادامه می دهد. پس از آن درس به معرفی مفهوم تابع٬ حد٬ مشتق و انتگرال اختصاص می یابد و نهایتا با معرفی سری ها و کاربرد آنها درس پایان می یابد.

درس ریاضی عمومی 1 در ارتباط با حساب دیفرانسیل و انتگرال است. موضوع اصلی در این درس، آشنایی با جنبه­های محاسباتی آنالیز ریاضی کلاسیک می ­باشد. در آنالیز ریاضی کلاسیک، به مطالعه خواص بین فضاهای اقلیدسی پرداخته می­شود و از آنجا که مطالعه این توابع به یک باره امکان پذیر نیست، موضوع به بخش­های مختلف تقسیم شده­است و به شکل مرحله به مرحله مورد مطالعه قرار می­گیرد.

در این مجموعه ویدیوها ریاضی عمومی 1 آموزش داده شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ آموزش اعداد مختلط
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ آموزش اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 547 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ چطور از فرم قطبی اعداد مختلط استفاده کنیم؟
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ چطور از فرم قطبی اعداد مختلط استفاده کنیم؟ (رایگان)
حجم فایل: 293 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ ریشه های اعداد مختلط و حل معادله
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ ریشه های اعداد مختلط و حل معادله (رایگان)
حجم فایل: 234 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ حل معادله و مکان هندسی اعداد مختلط
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ حل معادله و مکان هندسی اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 330 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_حل چند مثال از حد
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_حل چند مثال از حد (رایگان)
حجم فایل: 163 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ چطور حدهای مبهم توانی را رفع ابهام کنم؟
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ چطور حدهای مبهم توانی را رفع ابهام کنم؟ (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ پیوستگی و قضیه مقدار میانی
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ پیوستگی و قضیه مقدار میانی (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 24 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ تعریف مشتق و بررسی مشتق پذیری توابع
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ تعریف مشتق و بررسی مشتق پذیری توابع (رایگان)
حجم فایل: 392 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ کاربردهای مشتق- قضیه رُل
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ کاربردهای مشتق- قضیه رُل (رایگان)
حجم فایل: 275 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 48 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ کاربردهای مشتق- قضیه مقدار میانگین
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ کاربردهای مشتق- قضیه مقدار میانگین (رایگان)
حجم فایل: 323 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ کاربردهای مشتق- بهینه سازی
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ کاربردهای مشتق- بهینه سازی (رایگان)
حجم فایل: 423 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_فرمول‌های انتگرال گیری
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_فرمول‌های انتگرال گیری (رایگان)
حجم فایل: 260 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_انتگرال گیری به روش جزء به جزء
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_انتگرال گیری به روش جزء به جزء (رایگان)
حجم فایل: 453 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_انتگرال گیری به روش تغییر متغیّر مثلثاتی (1)
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_انتگرال گیری به روش تغییر متغیّر مثلثاتی (1) (رایگان)
حجم فایل: 585 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
(2)آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ انتگرال گیری به روش تغییر متغیّر مثلثاتی
(2)آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ انتگرال گیری به روش تغییر متغیّر مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 235 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 14 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_ روشهای انتگرال گیری_تجزیه کسرها
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_ روشهای انتگرال گیری_تجزیه کسرها (رایگان)
حجم فایل: 496 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 58 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_ روش های انتگرال گیری_ توابع گویای مثلثاتی
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_ روش های انتگرال گیری_ توابع گویای مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 382 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 27 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_ انتگرال معین_ قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_ انتگرال معین_ قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال (رایگان)
حجم فایل: 485 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 54 دقيقه و 7 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ انتگرال معین_ حد مجموع و مساحت
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_ انتگرال معین_ حد مجموع و مساحت (رایگان)
حجم فایل: 484 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_انتگرال معین_ حجم جسم دوّار
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_انتگرال معین_ حجم جسم دوّار (رایگان)
حجم فایل: 230 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 52 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_انتگرال معین_ محاسبه طول قوس منحنی
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_انتگرال معین_ محاسبه طول قوس منحنی (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_انتگرال ناسره
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_انتگرال ناسره (رایگان)
حجم فایل: 159 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_سری‌ها
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_سری‌ها (رایگان)
حجم فایل: 171 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_آزمون‌های همگرایی و واگرایی سری‌ها (بخش اول)
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_آزمون‌های همگرایی و واگرایی سری‌ها (بخش اول) (رایگان)
حجم فایل: 187 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_آزمون‌های همگرایی و واگرایی سری‌ها (بخش دوم)
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_آزمون‌های همگرایی و واگرایی سری‌ها (بخش دوم) (رایگان)
حجم فایل: 155 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_ شعاع و بازه همگرایی سری
آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی1_ شعاع و بازه همگرایی سری (رایگان)
حجم فایل: 130 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 50 ثانيه

دوره های مشابه

آنالیز برداری
رایگان
14 ساعت و 22 دقيقه
بیشتر کمیات فیزیکی که در فیزیک و علوم مهندسی با آنها مواجه می‌شویم، به دو صورت اسکالر (نرده‌ای) و برداری هستند. یک کمیت اسکالر تنها با بیان بزرگی و همراه با یکای خود ، اگر داشته باشد، کاملا مشخص می‌شود.

آنالیز برداری جمال کزازی ریاضی

آموزش ریاضی عمومی 1
رایگان
16 ساعت و 6 دقيقه
از مهم‌ترین ابزارهای ریاضیاتی تاریخ علم، که بشر تاکنون به آن دست یافته، «انتگرال» (Integral) است. در حقیقت می‌توان گفت قلب ریاضیات مدرن، مفهوم مشتق است. اعداد مختلط دسته ویژه‌ای از اعداد هستند که از ترکیب یک عدد حقیقی و یک عدد موهومی به دست می‌آیند.

آموزش ریاضی اعداد مختلط انتگرال ریاضی 1 مشتق مشتق و انتگرال

آموزش ریاضی متوسطه دوم
رایگان
12 ساعت و 34 دقيقه
درس ریاضیات از مهم‌ترین دروس متوسطه دوم می باشد. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

دنباله ها ریاضی ریاضی متوسطه دوم علوانیان مثلثات مجموعه ها

منطق ریاضی یا منطق جدید (Mathematical logic) شاخه‌ای از ریاضیات است که به ارتباط ریاضی و منطق می‌پردازد. نام‌های دیگر آن عبارتند از منطق جدید، منطق صوری، منطق نمادی، منطق نمادین، منطق علامتی، منطق کلاسیک.

ریاضی منطق منطق ریاضی

آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاه
رایگان
14 ساعت و 17 دقيقه
سلام به همراهان عزیز، خیلی خوشحالیم که دوباره کنار هم هستیم برای یادگیریه درس ریاضی 2.

ریاضی ریاضی ۲ ریاضی ۲ دانشگاه ریاضی عمومی 2

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید