ریاضیات پایه هشتم از مهم‌ترین دروس سال هشتم تحصیلی هستند. هرچه شما دانش آموزان در این پایه تمرین بیشتری روی ریاضیات پایه هشتم داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ روی ریاضیات تمرکز کنید، در سال‌های آینده پایه قوی‌تر خواهید داشت و با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم زمان بیشتری روی این درس بگذارید.

فایل های دانلود یکجا

topic video file
all.zip
حجم فایل: 4 گیگابایت و 20 مگابایت

فایل های سرفصل 1

topic video file
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 1 : یاد آوری و محاسبه عددهای صحیح (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 2 : ترتیب حل و تاثیر پرانتز ها (رایگان)
حجم فایل: 118 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 3 : معرفی اعداد گویا و حل روی نمودار (رایگان)
حجم فایل: 130 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 4 : جمع و تفریق عددهای گویا (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 5 : ضرب و تقسیم عددهای گویا و سوالات ترکیبی (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 9 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 1 : یادآوری عددهای اول و تجزیه کردن (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 2 : یادآوری مضرب و شمارنده ها و ب.م.م (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 3 : تعیین عددهای اول به روش غربال (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 4 : بررسی اول یا مرکب بودن اعداد بزرگ (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 54 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 1 : مرکز تقارن و شکل های منتظم (رایگان)
حجم فایل: 121 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 2 : توازی و تعامد (رایگان)
حجم فایل: 132 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 3 : چهار ضلعی ها و متوازی الاضلاع ها (رایگان)
حجم فایل: 134 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 4 : زاویه های داخلی و کاشی کاری (رایگان)
حجم فایل: 169 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 33 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 5 : زاویه های خارجی (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 27 ثانيه

فایل های سرفصل 4

topic video file
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 1 : ساده کردن و جمع و تفریق عبارت های جبری (رایگان)
حجم فایل: 132 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 2 : نحوه ضرب اعداد و مجهول ها در عبارت های جبری (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 3 : ساده کردن و ضرب در پرانتز ها (رایگان)
حجم فایل: 124 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 4 : ساده کردن و تجزیه ی عبارت های جبری (رایگان)
حجم فایل: 198 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 5 : جاگذاری عدد در عبارت جبری (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 6 : معادلات (رایگان)
حجم فایل: 179 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 5 ثانيه

فایل های سرفصل 5

topic video file
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 1 : معرفی و برآیند بردار ها (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 2 : مختصات بردارها و معادله (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 3 : ضرب عدد در بردار (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 4 : ضرب عدد در بردار ها و معادلات (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 5 : نحوه تبدیل مختصات به واحد i و j (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 6 : معادلات در بردارهای واحد مختصات i و j (رایگان)
حجم فایل: 112 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 25 ثانيه

فایل های سرفصل 6

topic video file
ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 1 : قانون فیثاغورس (رایگان)
حجم فایل: 123 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 2 : شکل های هم نهشت (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 3 : مثلث های هم نهشت ض ض ض - ض ز ض - ز ض ز (رایگان)
حجم فایل: 104 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 4 : هم نهشت مثلث های قائم الزاویه و ض - و ز (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 50 ثانيه

فایل های سرفصل 7

topic video file
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 1 : یاد آوری توان و ساده کردن (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 2 : پرانتز توان دار و عبارت های جبری (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 3 : تقسیم اعداد توان دار (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 4 : نکات حل و ساده کردن توان و رادیکال (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 5 : جذر تقریبی (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 6 : نمایش رادیکال روی محور و نکات ضرب و تقسیم (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 57 ثانيه

فایل های سرفصل 8

topic video file
ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 1 : دسته بندی داده ها و تعیین حدود دسته ها (رایگان)
حجم فایل: 121 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 58 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 2 : میانگین داده ها و مرکز دسته (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 3 : احتمال یا اندازه گیری شانس (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 4 : بررسی حالت های ممکن در احتمالات (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 18 ثانيه

فایل های سرفصل 9

topic video file
ریاضی 8 - فصل 9 - بخش 1 : خط و دایره (رایگان)
حجم فایل: 134 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 9 - بخش 2 : زاویه های مرکزی و طول کمان (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
ریاضی 8 - فصل 9 - بخش 3 : زاویه های محاطی در دایره ها (رایگان)
حجم فایل: 118 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 25 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید