• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران

درس ریاضی عمومی 2 یکی از واحدهای الزامی دانشگاهی در مقطع کارشناسی است که پس از درس ریاضی عمومی 1 باید گذرانده شود. اخذ درس ریاضی 2 برای تمام دانشجویان رشته ­های مهندسی اعم از: برق، عمران، کامپیوتر، معماری و علوم مختلف پایه الزامی است و پیش‌نیاز بسیاری از دروس تخصصی هر کدام از رشته‌های تحصیلی که پیش‌تر ذکر شد است.

در درس ریاضی عمومی 2 ابتدا به آموزش مبحث جبر خطی و سپس به موضوع هندسه تحلیلی پرداخته می­شود. هندسه را به صورت علم مطالعه خواص اشکال می­توان تعریف نمود. روش­های متعددی برای حل مسائل هندسی وجود دارد. از جمله هندسه اصل موضوعی که مبتنی بر منطق است و یا هندسه دیفرانسیل که مبتنی بر حساب دیفرانسیل و انتگرال می­باشد. یکی از اهداف درس ریاضی عمومی 2، استفاده از جبر خطی در حل مسائل هندسه است که این علم را هندسه تحلیلی می­نامند.

در این مجموعه به آموزش این درس پرداخته شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل اول مختصات قطبی_نمودارهای قطبی
آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل اول مختصات قطبی_نمودارهای قطبی (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل اول مختصات قطبی_مساحت و طول قوس
آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل اول مختصات قطبی_مساحت و طول قوس (رایگان)
حجم فایل: 206 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 7 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل دوم :بردارها و توابع برداری_معادله‌ی خط و صفحه_
آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل دوم :بردارها و توابع برداری_معادله‌ی خط و صفحه_ (رایگان)
حجم فایل: 385 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل دوم :بردارها و توابع برداری_مثال‌هایی از معادله‌ی خط و صفحه
آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل دوم :بردارها و توابع برداری_مثال‌هایی از معادله‌ی خط و صفحه (رایگان)
حجم فایل: 191 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 55 ثانيه
و خمیدگی TNB آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل دوم :بردارها و توابع برداری_دستگاه
و خمیدگی TNB آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل دوم :بردارها و توابع برداری_دستگاه (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 33 ثانيه
و خمیدگی TNB آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل دوم :بردارها و توابع برداری_مثالهایی از دستگاه
و خمیدگی TNB آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل دوم :بردارها و توابع برداری_مثالهایی از دستگاه (رایگان)
حجم فایل: 564 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل دوم :بردارها و توابع برداری_دایره بوسان و مؤلفه های شتاب
آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل دوم :بردارها و توابع برداری_دایره بوسان و مؤلفه های شتاب (رایگان)
حجم فایل: 278 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل سوم : حد و پیوستگی توابع چند متغیره
آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل سوم : حد و پیوستگی توابع چند متغیره (رایگان)
حجم فایل: 394 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 15 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل سوم : مشتق جزئی
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_فصل سوم : مشتق جزئی (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 42 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_ قاعده زنجیری و مشتق ضمنی
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_ قاعده زنجیری و مشتق ضمنی (رایگان)
حجم فایل: 163 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 46 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_مشتق جهتی
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_مشتق جهتی (رایگان)
حجم فایل: 379 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 55 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_کاربرد مشتق های جزئی
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_کاربرد مشتق های جزئی (رایگان)
حجم فایل: 378 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 16 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_کاربرد مشتق های جزئی_ضرایب لاگرانژ
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_کاربرد مشتق های جزئی_ضرایب لاگرانژ (رایگان)
حجم فایل: 300 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 29 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال دوگانه_تعویض ترتیب انتگرال‌گیری
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال دوگانه_تعویض ترتیب انتگرال‌گیری (رایگان)
حجم فایل: 435 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 24 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال دوگانه_ مختصات قطبی
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال دوگانه_ مختصات قطبی (رایگان)
حجم فایل: 476 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 46 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال دوگانه_روش تغییر متغیر
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال دوگانه_روش تغییر متغیر (رایگان)
حجم فایل: 389 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 13 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال سه گانه_مختصات استوانه ای
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال سه گانه_مختصات استوانه ای (رایگان)
حجم فایل: 261 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 26 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال سه گانه_مختصات کروی
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال سه گانه_مختصات کروی (رایگان)
حجم فایل: 261 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 4 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال خط
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال خط (رایگان)
حجم فایل: 659 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 56 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_قضیه گرین
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_قضیه گرین (رایگان)
حجم فایل: 452 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_ قضیه دیورژانس و استوکس
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_ قضیه دیورژانس و استوکس (رایگان)
حجم فایل: 350 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 34 ثانيه
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال سطح
تدریس و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاهی_انتگرال سطح (رایگان)
حجم فایل: 437 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 52 ثانيه

دوره های مشابه

آنالیز برداری
رایگان
14 ساعت و 22 دقيقه
بیشتر کمیات فیزیکی که در فیزیک و علوم مهندسی با آنها مواجه می‌شویم، به دو صورت اسکالر (نرده‌ای) و برداری هستند. یک کمیت اسکالر تنها با بیان بزرگی و همراه با یکای خود ، اگر داشته باشد، کاملا مشخص می‌شود.

آنالیز برداری جمال کزازی ریاضی

آموزش ریاضی متوسطه دوم
رایگان
12 ساعت و 34 دقيقه
درس ریاضیات از مهم‌ترین دروس متوسطه دوم می باشد. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

دنباله ها ریاضی ریاضی متوسطه دوم علوانیان مثلثات مجموعه ها

منطق ریاضی یا منطق جدید (Mathematical logic) شاخه‌ای از ریاضیات است که به ارتباط ریاضی و منطق می‌پردازد. نام‌های دیگر آن عبارتند از منطق جدید، منطق صوری، منطق نمادی، منطق نمادین، منطق علامتی، منطق کلاسیک.

ریاضی منطق منطق ریاضی

آموزش و حل تمرین ریاضی 1 دانشگاه
رایگان
17 ساعت و 36 دقيقه
سلام دوستان فصل جدید چنل‌پی با تدریس ریاضی دانشگاهی آغاز شده تا دانشجوها بتونن به کمک این ویدیوها مطالب ریاضی1 رو بهتر و دقیق‌تر یاد بگیرن.

ریاضی ریاضی 1 ریاضی 1 دانشگاهی ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

آموزش ریاضیات مهندسی
رایگان
12 ساعت و 9 دقيقه
این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی آنالیز فوریه و توابع مختلط می شود.

math درس ریاضی مهندسی ریاضی ریاضی مهندسی ریاضیات مهندسی

ریاضی عمومی 1 و 2 از دروس پیش نیاز و پایه در رشته های مهندسی و جزو دروس اختصاصی رشته های علوم پایه می باشد.

ریاضی ۲ ریاضی ۲ دانشگاه ریاضی عمومی 2 ریاضیات دانشگاه ریاضیات عمومی ۲

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید