• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
آموزش ریاضی پایه دوازدهم متوسطه دوم

فایل های سرفصل 1

لایو آزمایشی من - ریاضیات گسسته - لایوهای اینستاگرامی درسی
لایو آزمایشی من - ریاضیات گسسته - لایوهای اینستاگرامی درسی (رایگان)
حجم فایل: 145 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 25 ثانيه
درس دوم فصل سوم ریاضیات گسسته (روش های برای شمارش-اصل لانه کبوتری)
درس دوم فصل سوم ریاضیات گسسته (روش های برای شمارش-اصل لانه کبوتری) (رایگان)
حجم فایل: 534 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 24 دقيقه
درس اول فصل سوم ریاضیات گسسته (مباحثی از ترکیبیات)
درس اول فصل سوم ریاضیات گسسته (مباحثی از ترکیبیات) (رایگان)
حجم فایل: 459 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 50 دقيقه
آموزش فصل دوم ریاضیات گسسته (گراف و مدل سازی)
آموزش فصل دوم ریاضیات گسسته (گراف و مدل سازی) (رایگان)
حجم فایل: 1 گیگابایت و 270 مگابایت مدت زمان: 4 ساعت و 31 دقيقه
آموزش فصل اول ریاضیات گسسته - آشنایی با نظریه اعداد
آموزش فصل اول ریاضیات گسسته - آشنایی با نظریه اعداد (رایگان)
حجم فایل: 718 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 4 ساعت و 41 دقيقه
آموزش فصل چهارم ریاضی دوازدهم رشته علوم تجربی- مشتق
آموزش فصل چهارم ریاضی دوازدهم رشته علوم تجربی- مشتق (رایگان)
حجم فایل: 305 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 1 دقيقه
آموزش فصل ششم پایه دوازدهم رشته علوم تجربی - بیضی و دایره
آموزش فصل ششم پایه دوازدهم رشته علوم تجربی - بیضی و دایره (رایگان)
حجم فایل: 779 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 26 دقيقه
آموزش فصل هفتم ریاضی دوازدهم رشته علوم تجربی - احتمال
آموزش فصل هفتم ریاضی دوازدهم رشته علوم تجربی - احتمال (رایگان)
حجم فایل: 560 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 28 دقيقه
ریاضی دوازدهم فنی - مشتق و کاربرد مشتق
ریاضی دوازدهم فنی - مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 529 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 26 دقيقه
آموزش فصل سوم ریاضی دوازدهم - رشته علوم تجربی - مبحث حد
آموزش فصل سوم ریاضی دوازدهم - رشته علوم تجربی - مبحث حد (رایگان)
حجم فایل: 940 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 4 دقيقه
آموزش فصل دوم (مثلثات) ریاضی (3) - (ریاضی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی)
آموزش فصل دوم (مثلثات) ریاضی (3) - (ریاضی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی) (رایگان)
حجم فایل: 873 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 3 دقيقه
آموزش فصل پنجم ریاضی دوازدهم تجربی - کاربرد مشتق
آموزش فصل پنجم ریاضی دوازدهم تجربی - کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 746 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 25 دقيقه
تبدیل نمودار توابع - حسابان (۲) و ریاضی (۳)
تبدیل نمودار توابع - حسابان (۲) و ریاضی (۳) (رایگان)
حجم فایل: 169 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 4 دقيقه
توابع صعودی و نزولی - حسابان (۲) و ریاضی (۳)
توابع صعودی و نزولی - حسابان (۲) و ریاضی (۳) (رایگان)
حجم فایل: 188 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 8 دقيقه
مثلثات و معادلات مثلثاتی - حسابان (۲) و ریاضی (۳)
مثلثات و معادلات مثلثاتی - حسابان (۲) و ریاضی (۳) (رایگان)
حجم فایل: 243 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 42 دقيقه
حدهای نامتناهی و حد در بی نهایت - حسابان ۲ و ریاضی ۳
حدهای نامتناهی و حد در بی نهایت - حسابان ۲ و ریاضی ۳ (رایگان)
حجم فایل: 191 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 8 دقيقه
مشتق - حسابان (۲) و ریاضی (۳)
مشتق - حسابان (۲) و ریاضی (۳) (رایگان)
حجم فایل: 357 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 59 دقيقه
کاربرد مشتق - حسابان (۲) و ریاضی (۳)
کاربرد مشتق - حسابان (۲) و ریاضی (۳) (رایگان)
حجم فایل: 253 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 22 دقيقه
جمع بندی مشتق - کاربرد مشتق: تعیین اکسترمم و بهینه سازی (رشته ریاضی و تجربی)
جمع بندی مشتق - کاربرد مشتق: تعیین اکسترمم و بهینه سازی (رشته ریاضی و تجربی) (رایگان)
حجم فایل: 154 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 41 دقيقه

فایل های سرفصل 2

آزمون نوبت اول ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک
آزمون نوبت اول ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 17 دقيقه
آزمون نوبت دوم ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم رشته ریاضی
آزمون نوبت دوم ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم رشته ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 146 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 37 دقيقه
آزمون نوبت دوم هندسه (۳) - پایه دوازدهم (رشته ریاضی و فیزیک)
آزمون نوبت دوم هندسه (۳) - پایه دوازدهم (رشته ریاضی و فیزیک) (رایگان)
حجم فایل: 408 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
آزمون نوبت دوم ریاضیات گسسته - خرداد ۹۸ - (رشته ریاضی)
آزمون نوبت دوم ریاضیات گسسته - خرداد ۹۸ - (رشته ریاضی) (رایگان)
حجم فایل: 578 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 14 دقيقه
تمرینات هندسه (۳) - پایه دوازدهم (رشته ریاضی و فیزیک)
تمرینات هندسه (۳) - پایه دوازدهم (رشته ریاضی و فیزیک) (رایگان)
حجم فایل: 765 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 4 ساعت و 58 دقيقه
تمرینات امتحانی حسابان (۲) -بخش دوم (حد، مشتق و کاربرد مشتق)
تمرینات امتحانی حسابان (۲) -بخش دوم (حد، مشتق و کاربرد مشتق) (رایگان)
حجم فایل: 711 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 4 ساعت و 37 دقيقه
امتحان نوبت اول حسابان - سوم دبیرستان (ریاضی)
امتحان نوبت اول حسابان - سوم دبیرستان (ریاضی) (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 46 ثانيه
تمرینات تکمیلی ریاضی دوازدهم تجربی
تمرینات تکمیلی ریاضی دوازدهم تجربی (رایگان)
حجم فایل: 1 گیگابایت و 330 مگابایت مدت زمان: 3 ساعت و 14 دقيقه
تمرینات تکمیلی - بخش اول- ریاضی دوازدهم - رشته علوم تجربی
تمرینات تکمیلی - بخش اول- ریاضی دوازدهم - رشته علوم تجربی (رایگان)
حجم فایل: 1 گیگابایت و 50 مگابایت مدت زمان: 2 ساعت و 30 دقيقه
تست حدود نامتناهی و حد در بی نهایت - پایه دوازدهم (رشته تجربی و رشته ریاضی)
تست حدود نامتناهی و حد در بی نهایت - پایه دوازدهم (رشته تجربی و رشته ریاضی) (رایگان)
حجم فایل: 107 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 13 دقيقه
تست مشتق - خطوط مماس و قائم و مشتق پذیری - رشته ریاضی و تجربی
تست مشتق - خطوط مماس و قائم و مشتق پذیری - رشته ریاضی و تجربی (رایگان)
حجم فایل: 139 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 38 دقيقه
تست کاربرد مشتق: تعیین اکسترمم های نسبی - یکنوایی - پایه دوازدهم
تست کاربرد مشتق: تعیین اکسترمم های نسبی - یکنوایی - پایه دوازدهم (رایگان)
حجم فایل: 154 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 43 دقيقه
آزمون تستی جامع «کاربرد مشتق» - ریاضی (۳) (رشته تجربی) و حسابان (۲) (رشته ریاضی)
آزمون تستی جامع «کاربرد مشتق» - ریاضی (۳) (رشته تجربی) و حسابان (۲) (رشته ریاضی) (رایگان)
حجم فایل: 152 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 44 دقيقه
تست مبحث «بیضی» - ریاضی (۳) رشته تجربی و هندسه (۳) رشته ریاضی
تست مبحث «بیضی» - ریاضی (۳) رشته تجربی و هندسه (۳) رشته ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 186 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
تست جمع بندی «یکنوایی» - ریاضی (۳) علوم تجربی و حسابان (۲) رشته ریاضی
تست جمع بندی «یکنوایی» - ریاضی (۳) علوم تجربی و حسابان (۲) رشته ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 6 دقيقه
تمرینات تکمیلی درس استدلال ریاضی - ریاضیات گسسته - (بخش اول)
تمرینات تکمیلی درس استدلال ریاضی - ریاضیات گسسته - (بخش اول) (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 57 دقيقه و 32 ثانيه
تمرینات تکمیلی درس استدلال ریاضی - ریاضیات گسسته - (بخش دوم)
تمرینات تکمیلی درس استدلال ریاضی - ریاضیات گسسته - (بخش دوم) (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 40 دقيقه
تمرینات تکمیلی درس استدلال ریاضی - ریاضیات گسسته (بخش سوم)
تمرینات تکمیلی درس استدلال ریاضی - ریاضیات گسسته (بخش سوم) (رایگان)
حجم فایل: 110 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
تمرینات تکمیلی هم نهشتی در اعداد صحیح - نظریه اعداد - ریاضیات گسسته
تمرینات تکمیلی هم نهشتی در اعداد صحیح - نظریه اعداد - ریاضیات گسسته (رایگان)
حجم فایل: 218 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 43 دقيقه
تمرینات تکمیلی هم نهشتی در اعداد صحیح و کاربردهای آن (بخش دوم) - نظریه اعداد (ریاضیات گسسته)
تمرینات تکمیلی هم نهشتی در اعداد صحیح و کاربردهای آن (بخش دوم) - نظریه اعداد (ریاضیات گسسته) (رایگان)
حجم فایل: 183 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 11 دقيقه
تمرینات تکمیلی گراف و مدل سازی بخش اول - ریاضیات گسسته
تمرینات تکمیلی گراف و مدل سازی بخش اول - ریاضیات گسسته (رایگان)
حجم فایل: 247 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 39 دقيقه
تمرینات تکمیلی گراف و مدل سازی - بخش دوم - ریاضیات گسسته
تمرینات تکمیلی گراف و مدل سازی - بخش دوم - ریاضیات گسسته (رایگان)
حجم فایل: 254 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 44 دقيقه
تمرینات تکمیلی ترکیبیات (شمارش) - بخش اول - ریاضیات گسسته
تمرینات تکمیلی ترکیبیات (شمارش) - بخش اول - ریاضیات گسسته (رایگان)
حجم فایل: 314 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 21 دقيقه

دوره های مشابه

آموزش ریاضیات گسسته
رایگان
22 ساعت و 37 دقيقه
ریاضیات گسسته شاخه‌ای از علم ریاضیات است که با عناصر گسسته و نه عناصر پیوسته سروکار دارد و از جبر و حساب استفاده می‌کند. ریاضیات گسسته به‌دلیل کاربردهای زیاد در علوم رایانه در دهه‌های گذشته کاربرد زیاد یافته ‌است.

آموزش گسسته درس ریاضیات گسسته ریاضی گسسته ریاضیات گسسته گسسته

آموزش ریاضیات گسسته
رایگان
6 ساعت و 27 دقيقه
ریاضیات گسسته شاخه‌ای از علم ریاضیات است که با عناصر گسسته سروکار دارد و نه عناصر پیوسته، و از جبر و حساب استفاده می‌کند. ریاضیات گسسته به‌دلیل کاربردهای زیاد در علوم رایانه در دهه‌های گذشته کاربرد زیاد یافته‌است.

آموزش گسسته درس ریاضیات گسسته ریاضی گسسته ریاضیات گسسته گسسته گسسته پیش دانشگاهی

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید