• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
ریاضیات گسسته شاخه‌ای از علم ریاضیات است که با عناصر گسسته سروکار دارد و نه عناصر پیوسته، و از جبر و حساب استفاده می‌کند. ریاضیات گسسته به‌دلیل کاربردهای زیاد در علوم رایانه در دهه‌های گذشته کاربرد زیاد یافته‌است. مفاهیم و نشانه‌های ریاضیات گسسته برای مطالعه «الگوریتم‌های رایانه» و «زبان‌های برنامه‌نویسی» مورد استفاده قرار گرفته‌است. در بعضی دانشگاه‌ها ریاضیات محدود به مفاهیمی از ریاضیات گسسته اطلاق می‌شود که در تجارت کاربرد داشته‌اند؛ ولی ریاضیات گسسته به مباحث تخصصی علوم رایانه می‌پردازد.
عمدهٔ پیشرفتی که از اواسط قرن ۱۷ میلادی در ریاضیات صورت گرفت، در حساب دیفرانسیل و انتگرال بود که به خواص عدد حقیقی و تابع‌های از این مجموعه بود. مطالعهٔ این مجموعه‌های ناشمارا منجر به به وجود آمدن مفاهیم پیوستگی و مشتق گردید و به این دلیل این ریاضیات را ریاضیات پیوسته می‌خوانند. اما در مقابل این گونه ریاضیات مفاهیم دیگری در ریاضیات وجود دارند که روی مجموعه‌های متناهی و شمارا قابل تعریف‌اند. به مجموعهٔ این مفاهیم ریاضی، ریاضیات گسسته گویند. ریاضیات گسسته در سال‌های اخیر و به دلیل پیشرفت دانش کامپیوتر بیشترین رشد خود را در تاریخ ریاضیات داشته‌است.

فایل های سرفصل 1

آموزش ریاضیات گسسته | قضیه تقسیم
آموزش ریاضیات گسسته | قضیه تقسیم (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 10 ثانيه
گسسته | همنهشتی | کاربرد1
گسسته | همنهشتی | کاربرد1 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 51 ثانيه
گسسته | نظریه اعداد | همنهشتی
گسسته | نظریه اعداد | همنهشتی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 50 ثانيه
گسسته | نظریه اعداد | معادله همنهشتی
گسسته | نظریه اعداد | معادله همنهشتی (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت مدت زمان: 15 دقيقه و 48 ثانيه
گسسته |نظریه اعداد | همنهشتی4
گسسته |نظریه اعداد | همنهشتی4 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 13 ثانيه
ریاضیات گسسته | گراف | معرفی گراف
ریاضیات گسسته | گراف | معرفی گراف (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 4 ثانيه
ریاضیات گسسته | گراف | ویژگی های گراف
ریاضیات گسسته | گراف | ویژگی های گراف (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش ریاضیات گسسته | مدلسازی با گراف | عدد احاطه گری
آموزش ریاضیات گسسته | مدلسازی با گراف | عدد احاطه گری (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 41 ثانيه
گسسته | مدلسازی با گراف | عدد احاطه گری
گسسته | مدلسازی با گراف | عدد احاطه گری (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت مدت زمان: 25 دقيقه و 18 ثانيه
گسسته | شمارش | یادآوری
گسسته | شمارش | یادآوری (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 35 ثانيه
گسسته | شمارش | جایگشت با تکرار1
گسسته | شمارش | جایگشت با تکرار1 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 26 ثانيه
گسسته | شمارش | جایگشت با تکرار2
گسسته | شمارش | جایگشت با تکرار2 (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 41 ثانيه
گسسته | ترکیبیات | مربع های لاتین
گسسته | ترکیبیات | مربع های لاتین (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 36 ثانيه
گسسته |ترکیبیات | دو مربع لاتین متعامد
گسسته |ترکیبیات | دو مربع لاتین متعامد (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 37 ثانيه
گسسته | ترکیبیات | اصل شمول و عدم شمول
گسسته | ترکیبیات | اصل شمول و عدم شمول (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 39 ثانيه
گسسته | ترکیبیات | اصل لانه کبوتری1
گسسته | ترکیبیات | اصل لانه کبوتری1 (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 19 ثانيه
گسسته | ترکیبیات | اصل لانه کبوتری2
گسسته | ترکیبیات | اصل لانه کبوتری2 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 2 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش ریاضیات گسسته
رایگان
22 ساعت و 37 دقيقه
ریاضیات گسسته شاخه‌ای از علم ریاضیات است که با عناصر گسسته و نه عناصر پیوسته سروکار دارد و از جبر و حساب استفاده می‌کند. ریاضیات گسسته به‌دلیل کاربردهای زیاد در علوم رایانه در دهه‌های گذشته کاربرد زیاد یافته ‌است.

آموزش گسسته درس ریاضیات گسسته ریاضی گسسته ریاضیات گسسته گسسته

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید