• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران

ریاضیات گسسته شاخه‌ای از علم ریاضیات است که با عناصر گسسته و نه عناصر پیوسته سروکار دارد و از جبر و حساب استفاده می‌کند. ریاضیات گسسته به‌دلیل کاربردهای زیاد در علوم رایانه در دهه‌های گذشته کاربرد زیاد یافته ‌است. مفاهیم و نشانه‌های ریاضیات گسسته برای مطالعه الگوریتم‌های رایانه و زبان‌های برنامه‌نویسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی دانشگاه‌ها ریاضیات محدود به مفاهیمی از ریاضیات گسسته اطلاق می‌شود که در تجارت کاربرد دارند، اما ریاضیات گسسته به مباحث تخصصی علوم رایانه می‌پردازد.

ریاضیات گسسته مطالعه ریاضیاتی است که به مجموعه‌ای از اعداد صحیح محدود شده‌است. اگرچه مطالعه کاربردهای ریاضیات پیوسته مانند حساب و جبر و مقابله به بسیاری از محققین آشکار است، کاربرد ریاضیات گسسته ممکن است نخست مبهم به نظر آید. با این وجود، ریاضی گسسته پایه‌های بسیاری از رشته‌های علمی در دنیای واقعی به خصوص علوم کامپیوتر را تشکیل می‌دهد. تکنیک‌های اولیه در ریاضیات گسسته را می‌توان در بسیاری از زمینه‌های مختلف استفاده شود. به‌طور معمول دانشجویان رشته مهندسی نرم‌افزار در مقطع کارشناسی با درس ریاضیات گسسته آشنا می‌شوند و برخی از آن‌ها تنها به فکر پاس کردن این درس هستند، در حالی که اگر علاقه‌مند به شرکت در کارشناسی ارشد باشید مشاهده می‌کنید که نباید از سرفصل‌های ریاضیات گسسته به سادگی عبور کنید، به ویژه آن‌که در مباحثی نظیر الگوریتم‌ها به شکل گسترده‌ای از ریاضیات گسسته استفاده می‌کنید.

فایل های سرفصل 1

فیلم آموزشی ریاضیات گسسته جلسه اول
فیلم آموزشی ریاضیات گسسته جلسه اول (رایگان)
حجم فایل: 131 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 36 دقيقه
فیلم آموزشی ریاضیات گسسته جلسه دوم
فیلم آموزشی ریاضیات گسسته جلسه دوم (رایگان)
حجم فایل: 475 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 51 دقيقه
فیلم آموزشی ریاضیات گسسته جلسه سوم مبحث شمارش
فیلم آموزشی ریاضیات گسسته جلسه سوم مبحث شمارش (رایگان)
حجم فایل: 321 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 28 دقيقه
فیلم آموزشی ریاضیات گسسته جلسه چهارم
فیلم آموزشی ریاضیات گسسته جلسه چهارم (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت مدت زمان: 3 ساعت و 15 دقيقه

فایل های سرفصل 2

نکته و تست گسسته جلسه اول بخش 1
نکته و تست گسسته جلسه اول بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 240 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 49 دقيقه
نکته و تست ریاضی گسسته جلسه اول بخش 2
نکته و تست ریاضی گسسته جلسه اول بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 232 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 48 دقيقه

فایل های سرفصل 3

آموزش ریاضیات گسسته جلسه 1 بخش 1
آموزش ریاضیات گسسته جلسه 1 بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 130 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 4 دقيقه
آموزش ریاضیات گسسته جلسه 1 بخش 2
آموزش ریاضیات گسسته جلسه 1 بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 33 ثانيه
ریاضیات گسسته جلسه 2 بخش 1
ریاضیات گسسته جلسه 2 بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 257 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 57 دقيقه
آموزش ریاضیات گسسته جلسه 2 بخش 2
آموزش ریاضیات گسسته جلسه 2 بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 110 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 45 ثانيه
آموزش ریاضیات گسسته جلسه 3 بخش 1
آموزش ریاضیات گسسته جلسه 3 بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
آموزش ریاضیات گسسته جلسه 3 بخش 2
آموزش ریاضیات گسسته جلسه 3 بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 107 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش ریاضیات گسسته جلسه 3 بخش 3
آموزش ریاضیات گسسته جلسه 3 بخش 3 (رایگان)
حجم فایل: 228 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 31 دقيقه

دوره های مشابه

آموزش ریاضیات گسسته
رایگان
6 ساعت و 27 دقيقه
ریاضیات گسسته شاخه‌ای از علم ریاضیات است که با عناصر گسسته سروکار دارد و نه عناصر پیوسته، و از جبر و حساب استفاده می‌کند. ریاضیات گسسته به‌دلیل کاربردهای زیاد در علوم رایانه در دهه‌های گذشته کاربرد زیاد یافته‌است.

آموزش گسسته درس ریاضیات گسسته ریاضی گسسته ریاضیات گسسته گسسته گسسته پیش دانشگاهی

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید