• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس آمار و احتمال بصورت جامع و کاربردی از کانال Onlygram قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت اول
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 364 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت دوم
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 369 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت سوم
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 334 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت چهارم
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 315 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت پنجم
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 370 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 53 ثانيه
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت ششم
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 348 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 51 ثانيه
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت هفتم
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 335 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت هشتم
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت هشتم (رایگان)
حجم فایل: 341 مگابایت مدت زمان: 45 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت نهم
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت نهم (رایگان)
حجم فایل: 351 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 57 ثانيه
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت دهم (پایان)
آموزش جامع آمار و احتمال کنکور قسمت دهم (پایان) (رایگان)
حجم فایل: 343 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آموزش آمار و مدل سازی قسمت اول
آموزش آمار و مدل سازی قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 325 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 51 ثانيه
آموزش آمار و مدل سازی قسمت دوم
آموزش آمار و مدل سازی قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 312 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش آمار و مدل سازی قسمت سوم
آموزش آمار و مدل سازی قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 334 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 1 ثانيه

فایل های سرفصل 3

شمارش بدون شمردن قسمت اول
شمارش بدون شمردن قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 344 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 18 ثانيه
شمارش بدون شمردن قسمت دوم
شمارش بدون شمردن قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 375 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 23 ثانيه
شمارش بدون شمردن قسمت سوم
شمارش بدون شمردن قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 342 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 27 ثانيه
شمارش بدون شمردن قسمت چهارم
شمارش بدون شمردن قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 376 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 20 ثانيه
شمارش بدون شمردن قسمت پنجم
شمارش بدون شمردن قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 381 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 21 ثانيه
شمارش بدون شمردن قسمت ششم(پایان)
شمارش بدون شمردن قسمت ششم(پایان) (رایگان)
حجم فایل: 371 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 22 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش SPSS
رایگان
4 ساعت و 57 دقيقه
اس‌پی‌اس‌اس نام یک خانواده نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. «اس‌پی‌اس‌اس» مخفف «بستهٔ آماری برای علوم اجتماعی» است. و از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود.

SPSS آمار آموزش SPSS اس پی اس اس نرم افزار SPSS نرم افزار آماری

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید