معرفی مهدی ایمانی نژاد

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد ریاضی

سوابق تدریس:

دبیر آموزش و پرورش شهرستان گناباد و تدریس درس ریاضی در مدارس مختلف

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی فردوس در مقاطع کاردانی و کارشناسی
تدریس در دانشگاه پیام نور فردوس در مقطع کارشناسی
تدریس در دانشگاه پیام نور گناباد در مقطع کارشناسی
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان بعنوان هیات علمی از سال 1389 و تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
دروس تدریس شده در مقطع ارشد:
آنالیز حقیقی
مبانی ریاضی پیشرفته
زبان تخصصی
دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی:
ریاضی 2 فنی مهندسی - آمار 2 مدیریت - آمار مهندسی - ریاضیات و کاربردهای آن - جبر خطی عددی - آنالیز عددی - زبان برنامه نویسی C++ - زبان برنامه نویسی Pascal - مبانی اینترنت

افتخارات:

https://scholar.google.com/citations?user=euk37KMAAAAJ&hl=en
2010, Paper: The dual space of the sequence space bv_p,Acta mathematica, slovakia
Paper: The continuous dual of the sequence space l_p(delta^n), Acta Mathematica, slovakia,2010
Paper: Positively full Hilbert C^*-modules, 43th Annual mathematical conferance , 27-30 august 2012, Tabriz, Iran
Paper: Induced Hilbert C^*-modules by *-isomorphisms, 43th mathematical conferance ,27-30 august 2012,Tabriz, Iran
Paper: Adjointable morphisms of Hilbert C^*-modules, 5th mathematics conferance of payam noor university, 24-25 octobr 2012, Shiraz, Iran
Paper: A class of Finsler modules, 44th annual mathematical conferance, 27-30 august 2013, Mashhad, Iran

روش های تدریس:

حضوری و مجازی و استفاده از وسایل و نرم افزارهای کمک آموزشی همچون Geogebra

متولد 1360 در خراسان رضوی - گناباد
فارغ التحصیل کارشناسی ریاضی محض دانشگاه فردوسی مشهد
فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارشد آنالیز ریاضی با معدل 18.42 در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
دانشجوی دکتری آنالیز تابعی با معدل 18.85 در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(دوره دکتری ناتمام)
زمینه های مورد علاقه: آموزش ریاضیات ، آنالیز تابعی - نظریه عملگرها - کاربرد ریاضیات در سایر رشته ها -

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید