معرفی آرمین رئیسه

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس کامپیوتر

سوابق تدریس:

10 سال سابقه تدریس خصوصی و مدرس مجتمع فنی و دانشگاه

یک مدرس با صبر و حوصله

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید