معرفی لیلا غلامی

سوابق تحصیلی:

لیسانس زیست جانوری دانشگاه تهران
دانشجوی ارشد فیزیولوژی جانوری دانشگاه تهران

سوابق تدریس:

سابقه 2 سال تدریس زیست شناسی و علوم

لیلا غلامی دانشجوی ارشد فیزیولوژی جانوری دانشگاه تهران هستم با سابقه پژوهشی در زمینه سلول های بنیادی و آنکولوژی و سابقه تدریس زیست شناسی و علوم

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید