معرفی فرزانه یوسفی امیرآبادی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد از پیام نور تهران

سوابق تدریس:

تدریس در دبیرستان

مدرس خصوصی کلیه دروس رشته زمین شناسی کارشناسی و زمین شناسی مقطع متوسطه می باشم

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید