معرفی برلبیلر زرذظزرذزرذ

سوابق تحصیلی:

علاقه مند به برنامه نویسی پایتون

سوابق تدریس:

اپارات

روش های تدریس:

برنامه نویسی پایتون

علاقه مند به برنامه نویسی به صورت تفریحی

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید