معرفی محمدرضا پیمانی

سوابق تحصیلی:

ده سال سابقه تدریس
مهندس نرم افزار

سوابق تدریس:

10سال سابقه تدریس
دروس اول تا نهم ریاضی
و دروس فارسی نگارش و قرآن اول تا ششم

افتخارات:

موفقیت در تمام آزمونها

صبور صبور صبور

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید