موضوعاتی که این مدرس تدریس می کند

معرفی محمد مرتضایی

سوابق تحصیلی:

دکترای ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق تدریس:

سابقه 10 سال تدریس خصوصی و یکسال در دانشگاه

افتخارات:

برگزیده جشنواره خوارزمی

روش های تدریس:

با تجربه که دارم با توجه به تاثیر بهتر ، آموزش حضوری در اولویت است ولی آنلاین هم بنا به تقاضا انجام میشود

محمد مرتضایی، دکترای ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دوره ارشد را در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین گذارنده ام ، دروس ریاضی پایه های مختلف و دروس تخصصی رشته عمران تدریس میکنم

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید