معرفی زهراسادات چشمی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

سوابق تدریس:

۲۷ سال سابقه آموزشی

مدرس ریاضی متوسطه دوم

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید