معرفی سها رکن آبادی

سوابق تحصیلی:

کارشناس کتابت و نگارگری

سوابق تدریس:

سابقه 3 سال تدریس

فارق التحصیل دانشگاه الزهرا

ویدئوهای آموزشی این مدرس

نقاشی خط

نقاشی خط یک هنر اصیل ایرانی

200,000 ریال

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید