موضوعاتی که این مدرس تدریس می کند

معرفی علی قرغانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت

سوابق تدریس:

سابقه 7 سال تدریس

دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت هستم و سابقه 7 سال تدریس فیزیک را دارم.

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید