موضوعاتی که این مدرس تدریس می کند

معرفی علی قرغانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت

سوابق تدریس:

سابقه 7 سال تدریس

دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت هستم و سابقه 7 سال تدریس فیزیک را دارم.

ویدئوهای آموزشی این مدرس

آموزش فیزیک (پایه دهم)

در شروع لازم است ذکر کنیم که با وجود اینکه این تدریس برای دانش آموزان رشته ریاضی آماده شده است، اما تمامی مباحث کتاب فیزیک دهم رشته تجربی را نیز پوشش می دهد.

آموزش فیزیک (پایه یازدهم)

الکتریسیته ساکن به مطالعه بارهای ساکن می پردازد. وقتی که چند قدمی روی فرش راه رفته و سپس دستگیره فلزی در با دست گرفته شود، وجود الکتریسیته به صورت یک شوک الکتریکی حس می گردد.

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید