• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این درس برنامه نویسی کامپیوتر با زبان C و C++ آشنا می شوید.

فایل های سرفصل 1

نحوه ی ایجاد پروژه جدید در DEVCpp
نحوه ی ایجاد پروژه جدید در DEVCpp (رایگان)
حجم فایل: 1 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 1 ثانيه
ایجاد پروژه در Visual Studio
ایجاد پروژه در Visual Studio (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش کامپایل زبان سی در محیط لینوکس
آموزش کامپایل زبان سی در محیط لینوکس (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 52 ثانيه
ساختار عددنویسی در مبنای دو (باینری) - جلسه سوم -اعداد اعشاری
ساختار عددنویسی در مبنای دو (باینری) - جلسه سوم -اعداد اعشاری (رایگان)
حجم فایل: 137 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 34 ثانيه
ساختار عددنویسی در مبنای دو (باینری) - جلسه دوم - اعداد منفی
ساختار عددنویسی در مبنای دو (باینری) - جلسه دوم - اعداد منفی (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 59 ثانيه
ساختار عددنویسی در مبنای دو (باینری) - جلسه اول - انواع داده و مبنای دو
ساختار عددنویسی در مبنای دو (باینری) - جلسه اول - انواع داده و مبنای دو (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 12 ثانيه
حد چند مثال از عدد نویسی در مبنای دو
حد چند مثال از عدد نویسی در مبنای دو (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 9 ثانيه
اعداد اعشاری در مبنای دو
اعداد اعشاری در مبنای دو (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 34 ثانيه
مقدمات برنامه نویسی به زبان C/C++
مقدمات برنامه نویسی به زبان C/C++ (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 25 دقيقه
ساختارهای شرطی if در زبان C/C++
ساختارهای شرطی if در زبان C/C++ (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 45 ثانيه
حل تمرین در حلقه‌ها در زبان برنامه نویسی C/C++
حل تمرین در حلقه‌ها در زبان برنامه نویسی C/C++ (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 27 ثانيه
تولید اعداد تصادفی در زبان C/C++
تولید اعداد تصادفی در زبان C/C++ (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 39 ثانيه
حل تمرین - مساله نمایش 3 نمره برتر بین 100 نمره بدون ذخیره سازی همه نمرات
حل تمرین - مساله نمایش 3 نمره برتر بین 100 نمره بدون ذخیره سازی همه نمرات (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 52 ثانيه
حل تمرین : هرم اعداد - قسمت حلقه ها در زبان سی پلاس پلاس
حل تمرین : هرم اعداد - قسمت حلقه ها در زبان سی پلاس پلاس (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 11 ثانيه
کنترل ورودی و خروجی و عملیات بیتی- 04
کنترل ورودی و خروجی و عملیات بیتی- 04 (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 53 ثانيه
حلقه پیشرفته (while - break-continue) در سی - 07
حلقه پیشرفته (while - break-continue) در سی - 07 (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 10 ثانيه
چاپ مستطیل، مثلث، لوزی و فلش به زبان ++C/C
چاپ مستطیل، مثلث، لوزی و فلش به زبان ++C/C (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
انتگرال گرفتن به کمک زبان c/c
انتگرال گرفتن به کمک زبان c/c (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 37 ثانيه
آرایه ها در سی - 09
آرایه ها در سی - 09 (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 46 ثانيه
آرایه دو بعدی در سی - 10
آرایه دو بعدی در سی - 10 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 5 ثانيه
داده های شمارشی و تغییرنام نوع داده ها در سی - 10
داده های شمارشی و تغییرنام نوع داده ها در سی - 10 (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 33 ثانيه
معرفی تابع cin.get و getch در سی - 11
معرفی تابع cin.get و getch در سی - 11 (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 20 ثانيه
رشته ها و آرایه های کاراکتری - 12
رشته ها و آرایه های کاراکتری - 12 (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 54 ثانيه
حل تمرین : آرایه ها در سی پلاس پلاس
حل تمرین : آرایه ها در سی پلاس پلاس (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 46 ثانيه
توابع در سی پلاس پلاس - 13
توابع در سی پلاس پلاس - 13 (رایگان)
حجم فایل: 108 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 8 دقيقه
حل تمرین ساختارها - توابعی برای اعداد مختلط در زبان سی - 16
حل تمرین ساختارها - توابعی برای اعداد مختلط در زبان سی - 16 (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 38 ثانيه
کار با فایل ها در C++
کار با فایل ها در C++ (رایگان)
حجم فایل: 200 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 9 دقيقه
لیست های پیوندی در زبان c - بخش دوم - درج یک نود
لیست های پیوندی در زبان c - بخش دوم - درج یک نود (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 17 ثانيه
لیست های پیوندی در زبان c - بخش سوم - حذف یک نود
لیست های پیوندی در زبان c - بخش سوم - حذف یک نود (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 16 ثانيه
لیست های پیوندی در زبان c - بخش چهارم - جستجو و معکوس سازی
لیست های پیوندی در زبان c - بخش چهارم - جستجو و معکوس سازی (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 16 ثانيه
لیست های پیوندی در c - بخش پنجم - مرتب کردن
لیست های پیوندی در c - بخش پنجم - مرتب کردن (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 11 ثانيه
اشاره گرها در زبان c و c++ - بخش اول
اشاره گرها در زبان c و c++ - بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 32 ثانيه
اشاره گرها در زبان c و c++ - بخش دوم
اشاره گرها در زبان c و c++ - بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 58 ثانيه
تخصیص حافظه پویا در زبان c و c++
تخصیص حافظه پویا در زبان c و c++ (رایگان)
حجم فایل: 146 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 50 ثانيه
توابع در زبان c و c++ - بخش اول - مقدمات
توابع در زبان c و c++ - بخش اول - مقدمات (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 5 ثانيه
توابع در زبان c و c++ - بخش دوم - کلاس های حافظه
توابع در زبان c و c++ - بخش دوم - کلاس های حافظه (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 59 ثانيه
فایل در زبان c به کمک اشاره گر
فایل در زبان c به کمک اشاره گر (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 53 ثانيه
توابع بازگشتی در C++
توابع بازگشتی در C++ (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 30 ثانيه

دوره های مشابه

سی پلاس پلاس ++C
900,000 ریال
800,000 ریال
زبان برنامه‌ نویسی ++C (سی پلاس پلاس) یک زبان برنامه‌ نویسی رایانه‌ ای همه‌ منظوره، شیء گرا، سطح بالا و چندرگه (که از برنامه‌ نویسی رویه‌ ای، تجرید داده‌ ها و برنامه‌ نویسی شیء گرا پشتیبانی می کند)، عمومی و با قابلیت‌ های سطح بالا و سطح پایین می‌باشد.

آموزش C++ آموزش برنامه نویسی سی پلاس پلاس آموزش سی پلاس پلاس زبان سی پلاس پلاس سی پلاس پلاس

C++ زبان برنامه‌نویسی همه‌منظوره، همگردان، سطح میانی، شیءگرا و چندرگه است که از برنامه‌نویسی رویه‌ای، تجرید داده‌ها و برنامه‌نویسی شیءگرا پشتیبانی می‌کند. سی زبان برنامه‌نویسی همه‌منظوره، کامپایل‌شونده، سطح میانی، ساخت‌یافته، دستوری و روندگرا می‌باشد.

++C/C ++c/c در لینوکس ++c/c در ویندوز آموزش برنامه نویسی C برنامه نویسی سی شارپ مبانی زبان سی و سی شارپ

زبان برنامه نویسی C در انواع سیستم های سخت افزاری و سیستم عامل ها استفاده شده است و هم منشا ایجاد زبان های برنامه نویسی جدیدتر، نظیر: C++‎ (سی پلاس پلاس)، Java (جاوا)، C#‎ (سی شارپ) بوده است.

++C ++C/C C Programming C++ Programming آموزش برنامه نویسی C آموزش سی پلاس پلاس

آموزش الگوریتم و C
رایگان
19 ساعت و 47 دقيقه
الگوریتم، شالوده و بنیان اصلی حل یک مساله است. زبان برنامه نویسی C (سی)، بدون شک یکی از مهم ترین زبان های برنامه نویسی است که به وفور هم به صورت مستقیم برای پیاده سازی انواع نرم افزارها و برنامه ها استفاده شده است.

c C Programming آموزش الگوریتم آموزش الگوریتم و برنامه نویسی C آموزش برنامه نویسی C الگوریتم

آموزش مقدماتی سی پلاس پلاس
رایگان
4 ساعت و 14 دقيقه
زبان سی پلاس پلاس یک زبان شی گرا است که از سال 1983 منتشر شد . در اکثر دانشگاه های کشور به عنوان درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اراءه می شود . زبان ساده و قابل فهمی است و میتوان با یادگیری آن زبان های شی گرا دیگر را به راحتی یاد گرفت.

C++ Programming آموزش C++ آموزش سی پلاس پلاس زبان سی پلاس پلاس سی پلاس پلاس

آموزش مقدماتی زبان ++C
رایگان
4 ساعت و 57 دقيقه
سی پلاس پلاس یک زبان برنامه‌نویسی همه‌منظوره، همگردان، سطح میانی، شیءگرا و چندرگه است که از برنامه‌نویسی رویه‌ای، تجرید داده‌ها و برنامه‌نویسی شیءگرا پشتیبانی می‌کند. ++C از برنامه‌سازی شیء بنیاد (object-based programming) نیز پشتیبانی می‌کند.

++C C++ Programming programming آموزش ++C آموزش C++ آموزش کاربردی ++C آموزش مقدماتی ++C برنامه نویسی ++C زبان ++C ساده ترین آموزش ++C

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید