• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این مجموعه ویدیوهای آموزشی درس دین و زندگی متوسطه دوم (پایه 10 ، 11 و 12) با تدریس جعفر رنجبرزاده بصورت جامع قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

فیلم جلسه 0 - معرفی دین و زندگی کنکور
فیلم جلسه 0 - معرفی دین و زندگی کنکور (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 1 - درس اول سال دهم: هدف آفرینش، تدریس صفحات 14 الی 20
فیلم جلسه 1 - درس اول سال دهم: هدف آفرینش، تدریس صفحات 14 الی 20 (رایگان)
حجم فایل: 135 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 2 - درس دوم سال دهم: پر پرواز، تدریس صفحات 24 الی 29
فیلم جلسه 2 - درس دوم سال دهم: پر پرواز، تدریس صفحات 24 الی 29 (رایگان)
حجم فایل: 136 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 3 - درس سوم سال دهم: پنجره ای به روشنایی، تدریس صفحات 34 الی 39
فیلم جلسه 3 - درس سوم سال دهم: پنجره ای به روشنایی، تدریس صفحات 34 الی 39 (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 4 - درس چهارم سال دهم: آیندۀ روشن، تدریس صفحات 44 الی 49
فیلم جلسه 4 - درس چهارم سال دهم: آیندۀ روشن، تدریس صفحات 44 الی 49 (رایگان)
حجم فایل: 115 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 27 ثانيه
فیلم جلسه 5 - درس پنجم سال دهم: منزلگاه بعد، تدریس صفحات 54 الی 59
فیلم جلسه 5 - درس پنجم سال دهم: منزلگاه بعد، تدریس صفحات 54 الی 59 (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 33 ثانيه
فیلم جلسه 6 - درس ششم سال دهم: واقعۀ بزرگ، تدریس صفحات 64 الی 67
فیلم جلسه 6 - درس ششم سال دهم: واقعۀ بزرگ، تدریس صفحات 64 الی 67 (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 7 - درس هفتم سال دهم: فرجام کار، تدریس صفحات 74 الی 79
فیلم جلسه 7 - درس هفتم سال دهم: فرجام کار، تدریس صفحات 74 الی 79 (رایگان)
حجم فایل: 123 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 21 ثانيه
فیلم جلسه 8 - درس هشتم سال دهم: آهنگ سفر، تدریس صفحات 86 الی 93
فیلم جلسه 8 - درس هشتم سال دهم: آهنگ سفر، تدریس صفحات 86 الی 93 (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 9 - درس نهم سال دهم: دوستی با خدا، تدریس صفحات 98 الی 103
فیلم جلسه 9 - درس نهم سال دهم: دوستی با خدا، تدریس صفحات 98 الی 103 (رایگان)
حجم فایل: 133 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 10 - درس دهم سال دهم: یاری از نماز و روزه، تدریس صفحات 110 الی 119
فیلم جلسه 10 - درس دهم سال دهم: یاری از نماز و روزه، تدریس صفحات 110 الی 119 (رایگان)
حجم فایل: 198 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 11 - درس یازدهم سال دهم: فضیلت آراستگی، تدریس صفحات 124 الی 129
فیلم جلسه 11 - درس یازدهم سال دهم: فضیلت آراستگی، تدریس صفحات 124 الی 129 (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم جلسه 12 - درس دوازدهم سال دهم: زیبایی پوشیدگی، تدریس صفحات 134 الی 139
فیلم جلسه 12 - درس دوازدهم سال دهم: زیبایی پوشیدگی، تدریس صفحات 134 الی 139 (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 21 ثانيه

فایل های سرفصل 2

فیلم جلسه 13 - درس اول سال یازدهم: هدایت الهی، تدریس صفحه 2 الی 12
فیلم جلسه 13 - درس اول سال یازدهم: هدایت الهی، تدریس صفحه 2 الی 12 (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 14 - درس دوم سال یازدهم: تداوم هدایت (قسمت اول)، تدریس صفحات 16 الی 27 (قسمت اول)
فیلم جلسه 14 - درس دوم سال یازدهم: تداوم هدایت (قسمت اول)، تدریس صفحات 16 الی 27 (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 135 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 5 ثانيه
فیلم جلسه 15 - درس دوم سال یازدهم: تداوم هدایت (قسمت دوم)، تدریس صفحات 16 الی 27 (قسمت دوم)
فیلم جلسه 15 - درس دوم سال یازدهم: تداوم هدایت (قسمت دوم)، تدریس صفحات 16 الی 27 (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 110 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 16 - درس سوم سال یازدهم: معجزه جاویدان، تدریس صفحات 32 الی 41
فیلم جلسه 16 - درس سوم سال یازدهم: معجزه جاویدان، تدریس صفحات 32 الی 41 (رایگان)
حجم فایل: 124 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 17 - درس چهارم سال یازدهم: مسئولیت های پیامبر، تدریس صفحات 46 الی 57
فیلم جلسه 17 - درس چهارم سال یازدهم: مسئولیت های پیامبر، تدریس صفحات 46 الی 57 (رایگان)
حجم فایل: 167 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 33 ثانيه
فیلم جلسه 18 - درس پنجم سال یازدهم: امامت تداوم رسالت، تدریس صفحات 62 الی 72
فیلم جلسه 18 - درس پنجم سال یازدهم: امامت تداوم رسالت، تدریس صفحات 62 الی 72 (رایگان)
حجم فایل: 220 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 19 - درس ششم سال یازدهم: پیشوایان اسوه، تدریس صفحات 76 الی 88
فیلم جلسه 19 - درس ششم سال یازدهم: پیشوایان اسوه، تدریس صفحات 76 الی 88 (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 20 -درس هفتم سال یازدهم:وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رسول خدا،
فیلم جلسه 20 -درس هفتم سال یازدهم:وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رسول خدا، (رایگان)
حجم فایل: 136 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 59 ثانيه
فیلم جلسه 21 - درس هشتم سال یازدهم: احیای ارزش های راستین، تدریس صفحات 106 الی 118 کتاب درسی
فیلم جلسه 21 - درس هشتم سال یازدهم: احیای ارزش های راستین، تدریس صفحات 106 الی 118 کتاب درسی (رایگان)
حجم فایل: 179 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 22 - درس نهم سال یازدهم: عصر غیبت، تدریس صفحات 124 الی 136
فیلم جلسه 22 - درس نهم سال یازدهم: عصر غیبت، تدریس صفحات 124 الی 136 (رایگان)
حجم فایل: 213 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 23 - درس دهم سال یازدهم: مرجعیت و ولایت فقیه، تدریس صفحات 140 الی 151
فیلم جلسه 23 - درس دهم سال یازدهم: مرجعیت و ولایت فقیه، تدریس صفحات 140 الی 151 (رایگان)
حجم فایل: 155 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 24 - درس یازدهم سال یازدهم: عزت نفس تدریس، صفحات 156 الی 162
فیلم جلسه 24 - درس یازدهم سال یازدهم: عزت نفس تدریس، صفحات 156 الی 162 (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 25 - درس دوازدهم سال یازدهم: پیوند مقدس، تدریس صفحات 168 الی 179
فیلم جلسه 25 - درس دوازدهم سال یازدهم: پیوند مقدس، تدریس صفحات 168 الی 179 (رایگان)
حجم فایل: 157 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 52 ثانيه

فایل های سرفصل 3

فیلم جلسه 26 - درس اول سال دوازدهم: هستی بخش (قسمت اول)، تدریس صفحات 6 الی 10 کتاب درسی
فیلم جلسه 26 - درس اول سال دوازدهم: هستی بخش (قسمت اول)، تدریس صفحات 6 الی 10 کتاب درسی (رایگان)
حجم فایل: 179 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 27 - درس اول سال دوازدهم: هستی بخش (قسمت دوم)، تدریس صفحات 11 الی 14 کتاب درسی
فیلم جلسه 27 - درس اول سال دوازدهم: هستی بخش (قسمت دوم)، تدریس صفحات 11 الی 14 کتاب درسی (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 28 - درس دوم دینی دوازدهم: یگانۀ بی همتا، تدریس صفحات 18 الی 26 کتاب درسی
فیلم جلسه 28 - درس دوم دینی دوازدهم: یگانۀ بی همتا، تدریس صفحات 18 الی 26 کتاب درسی (رایگان)
حجم فایل: 177 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 29 - درس سوم سال دوازدهم: توحید و سبک زندگی، تدریس صفحات 30 الی 38 کتاب درسی
فیلم جلسه 29 - درس سوم سال دوازدهم: توحید و سبک زندگی، تدریس صفحات 30 الی 38 کتاب درسی (رایگان)
حجم فایل: 211 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 30 - درس چهارم دینی دوازدهم: فقط برای او، تدریس صفحات 40 الی 52
فیلم جلسه 30 - درس چهارم دینی دوازدهم: فقط برای او، تدریس صفحات 40 الی 52 (رایگان)
حجم فایل: 265 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 31 - درس پنجم دینی دوازدهم: قدرت پرواز، تدریس صفحه 54 الی 64
فیلم جلسه 31 - درس پنجم دینی دوازدهم: قدرت پرواز، تدریس صفحه 54 الی 64 (رایگان)
حجم فایل: 196 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 32 - درس ششم دینی دوازدهم: سنت های خداوند در زندگی، تدریس صفحات 68 الی 89
فیلم جلسه 32 - درس ششم دینی دوازدهم: سنت های خداوند در زندگی، تدریس صفحات 68 الی 89 (رایگان)
حجم فایل: 242 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 21 ثانيه
فیلم جلسه 33 - درس هفتم دینی دوازدهم: بازگشت، تدریس صفحات 84 الی 94
فیلم جلسه 33 - درس هفتم دینی دوازدهم: بازگشت، تدریس صفحات 84 الی 94 (رایگان)
حجم فایل: 211 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 54 ثانيه
فیلم جلسه 34 - درس هشتم سال دوازدهم: احکام الهی در زندگی امروز، تدریس صفحات 98 الی 108
فیلم جلسه 34 - درس هشتم سال دوازدهم: احکام الهی در زندگی امروز، تدریس صفحات 98 الی 108 (رایگان)
حجم فایل: 231 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 35 - درس نهم سال دوازدهم: پایه های استوار، تدریسی صفحات 112 الی 128
فیلم جلسه 35 - درس نهم سال دوازدهم: پایه های استوار، تدریسی صفحات 112 الی 128 (رایگان)
حجم فایل: 229 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 36 - درس دهم سال دوازدهم: تمدن جدید و مسئولیت ما، تدریس صفحات 132 الی 144
فیلم جلسه 36 - درس دهم سال دوازدهم: تمدن جدید و مسئولیت ما، تدریس صفحات 132 الی 144 (رایگان)
حجم فایل: 372 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 53 دقيقه و 32 ثانيه

فایل های سرفصل 4

فیلم جلسه 1 - آزمون اول شبیه ساز امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم
فیلم جلسه 1 - آزمون اول شبیه ساز امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم (رایگان)
حجم فایل: 254 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 27 ثانيه
فیلم جلسه 2 - آزمون دوم شبیه ساز امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم
فیلم جلسه 2 - آزمون دوم شبیه ساز امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 3 - آزمون سوم شبیه ساز امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم (ویژه انسانی)
فیلم جلسه 3 - آزمون سوم شبیه ساز امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم (ویژه انسانی) (رایگان)
حجم فایل: 226 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 4 - آزمون چهارم شبیه ساز امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم (ویژه انسانی)
فیلم جلسه 4 - آزمون چهارم شبیه ساز امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم (ویژه انسانی) (رایگان)
حجم فایل: 177 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 41 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش دین و زندگی جامع کنکور
رایگان
26 ساعت و 6 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس دین و زندگی بصورت جامع و کاربردی برای کنکور، از کانال Onlygram قرار داده شده است.

درس دین و زندگی کنکور دین و زندگی دین و زندگی کنکور

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید