• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
آموزش ریاضی پایه یازدهم متوسطه دوم

فایل های سرفصل 1

توابع مثلثاتی - ریاضی پایه یازدهم
توابع مثلثاتی - ریاضی پایه یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 250 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 43 دقيقه
لایو اینستاگرام منطق گزاره ای - ریاضی یازدهم انسانی و آمار و احتمال رشته ریاضی
لایو اینستاگرام منطق گزاره ای - ریاضی یازدهم انسانی و آمار و احتمال رشته ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت مدت زمان: 1 ساعت و 27 دقيقه
شاخص های و سری های زمانی - ریاضی و آمار (۲) - پایه یازدهم (رشته علوم انسانی)
شاخص های و سری های زمانی - ریاضی و آمار (۲) - پایه یازدهم (رشته علوم انسانی) (رایگان)
حجم فایل: 852 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 1 دقيقه
فصل دوم (تابع) ریاضی و آمار (۲) - پایه یازدهم - رشته علوم انسانی
فصل دوم (تابع) ریاضی و آمار (۲) - پایه یازدهم - رشته علوم انسانی (رایگان)
حجم فایل: 959 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 1 دقيقه
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی - ریاضی و آمار (۲) - پایه یازدهم - رشته علوم انسانی
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی - ریاضی و آمار (۲) - پایه یازدهم - رشته علوم انسانی (رایگان)
حجم فایل: 861 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
آمار توصیفی و آمار استنباطی کتاب آمار و احتمال (رشته ریاضی و فیزیک)
آمار توصیفی و آمار استنباطی کتاب آمار و احتمال (رشته ریاضی و فیزیک) (رایگان)
حجم فایل: 423 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 4 ساعت و 5 دقيقه
فصل دوم کتاب آمار و احتمال یازدهم (ریاضی) - احتمال
فصل دوم کتاب آمار و احتمال یازدهم (ریاضی) - احتمال (رایگان)
حجم فایل: 544 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 5 ساعت و 18 دقيقه
منطق ریاضی - آمار و احتمال (یازدهم - ریاضی و فیزیک) - یازدهم (انسانی)
منطق ریاضی - آمار و احتمال (یازدهم - ریاضی و فیزیک) - یازدهم (انسانی) (رایگان)
حجم فایل: 549 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 4 ساعت و 9 دقيقه
مسائل دنباله - ریاضی دوم دبیرستان
مسائل دنباله - ریاضی دوم دبیرستان (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 8 ثانيه
آشنایی با دنباله - فصل اول ریاضی دوم دبیرستان
آشنایی با دنباله - فصل اول ریاضی دوم دبیرستان (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 55 ثانيه
مسائلی از دنباله حسابی و هندسی - ریاضی دوم دبیرستان
مسائلی از دنباله حسابی و هندسی - ریاضی دوم دبیرستان (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 30 ثانيه
دنباله تقریبات اعشاری، توان رسانی و ریشه گیری - ریاضی دوم دبیرستان
دنباله تقریبات اعشاری، توان رسانی و ریشه گیری - ریاضی دوم دبیرستان (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 37 ثانيه
تابع - ریاضی سال دوم دبیرستان به همراه مثال
تابع - ریاضی سال دوم دبیرستان به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 55 ثانيه
تابع - ریاضی سال دوم دبیرستان
تابع - ریاضی سال دوم دبیرستان (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت مدت زمان: 25 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش لگاریتم و تابع نمایی - حسابان (سال یازدهم)
آموزش لگاریتم و تابع نمایی - حسابان (سال یازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 256 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 39 دقيقه
آموزش فصل دوم حسابان - بخش دوم - وارون تابع و اعمال روی توابع
آموزش فصل دوم حسابان - بخش دوم - وارون تابع و اعمال روی توابع (رایگان)
حجم فایل: 283 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 46 دقيقه
آموزش فصل دوم حسابان - بخش اول - آشنایی با تابع و انواع تابع
آموزش فصل دوم حسابان - بخش اول - آشنایی با تابع و انواع تابع (رایگان)
حجم فایل: 301 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 54 دقيقه
آموزش فصل اول ریاضی (۲)- هندسه تحلیلی و جبر ( پایه یازدهم رشته علوم تجربی)
آموزش فصل اول ریاضی (۲)- هندسه تحلیلی و جبر ( پایه یازدهم رشته علوم تجربی) (رایگان)
حجم فایل: 471 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 57 دقيقه
آموزش فصل دوم ریاضی (۲)-پایه یازدهم-رشته علوم تجربی
آموزش فصل دوم ریاضی (۲)-پایه یازدهم-رشته علوم تجربی (رایگان)
حجم فایل: 517 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 13 دقيقه
حد و پیوستگی
حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 471 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 2 دقيقه
فصل سوم هندسه (۲) - روابط طولی در مثلث
فصل سوم هندسه (۲) - روابط طولی در مثلث (رایگان)
حجم فایل: 541 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 29 دقيقه
مثلثات - فصل چهارم ریاضی (2) - پایه یازدهم (رشته علوم تجربی)
مثلثات - فصل چهارم ریاضی (2) - پایه یازدهم (رشته علوم تجربی) (رایگان)
حجم فایل: 626 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 59 دقيقه
پودمان سوم ریاضی (۲) فنی - رادیان و نسبت های مثلثاتی
پودمان سوم ریاضی (۲) فنی - رادیان و نسبت های مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 446 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 52 دقيقه
آموزش پودمان (۵) ریاضی (۲) فنی - خط بهترین برازش و نمودار جعبه ای
آموزش پودمان (۵) ریاضی (۲) فنی - خط بهترین برازش و نمودار جعبه ای (رایگان)
حجم فایل: 638 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 26 دقيقه

فایل های سرفصل 2

آزمون نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - رشته ریاضی
آزمون نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم - رشته ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 6 دقيقه
آزمون نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی - سری دوم
آزمون نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی - سری دوم (رایگان)
حجم فایل: 107 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 8 دقيقه
آزمون نوبت اول - ریاضی دوم دبیرستان (ریاضی 2)
آزمون نوبت اول - ریاضی دوم دبیرستان (ریاضی 2) (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 31 ثانيه
آزمون نوبت دوم - ریاضی دوم دبیرستان - ریاضی 2
آزمون نوبت دوم - ریاضی دوم دبیرستان - ریاضی 2 (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 19 ثانيه
تمرین و تست فصل دوم حسابان - تابع
تمرین و تست فصل دوم حسابان - تابع (رایگان)
حجم فایل: 334 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 8 دقيقه
تست حد و پیوستگی - پایه یازدهم (ریاضی و تجربی و فنی)
تست حد و پیوستگی - پایه یازدهم (ریاضی و تجربی و فنی) (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 25 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید