• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
آموزش ریاضی پایه دهم متوسطه دوم

فایل های سرفصل 1

مسائلی از هندسه - پایه دهم (رشته ریاضی)
مسائلی از هندسه - پایه دهم (رشته ریاضی) (رایگان)
حجم فایل: 133 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت
مثلثات مقدماتی - ریاضی دهم (نظری - فنی)
مثلثات مقدماتی - ریاضی دهم (نظری - فنی) (رایگان)
حجم فایل: 224 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 31 دقيقه
لایو در مورد دنباله، دنباله حسابی و دنباله هندسی (دهم ریاضی و تجربی و دوازدهم انسانی )
لایو در مورد دنباله، دنباله حسابی و دنباله هندسی (دهم ریاضی و تجربی و دوازدهم انسانی ) (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 35 دقيقه
لایو اینستاگرام در مورد سهمی - مشترک پایه دهم و یازدهم تمامی رشته ها
لایو اینستاگرام در مورد سهمی - مشترک پایه دهم و یازدهم تمامی رشته ها (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 57 دقيقه
ریاضی دهم فنی و حرفه ای - توان رسانی به توان اعداد گویا
ریاضی دهم فنی و حرفه ای - توان رسانی به توان اعداد گویا (رایگان)
حجم فایل: 313 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 3 دقيقه
ریاضی دهم فنی و حرفه ای - نسبت های مثلثاتی
ریاضی دهم فنی و حرفه ای - نسبت های مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 306 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 18 دقيقه
ریاضی دهم فنی و حرفه ای و کاردانش - معادله درجه دوم
ریاضی دهم فنی و حرفه ای و کاردانش - معادله درجه دوم (رایگان)
حجم فایل: 290 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 55 دقيقه
ریاضی دهم فنی و حرفه ای و کاردانش - درصد
ریاضی دهم فنی و حرفه ای و کاردانش - درصد (رایگان)
حجم فایل: 230 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 41 دقيقه
معادله ها و نامعادله ها - سهمی - معادله درجه دو - ریاضی دهم
معادله ها و نامعادله ها - سهمی - معادله درجه دو - ریاضی دهم (رایگان)
حجم فایل: 304 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 33 دقيقه
ریاضی دهم - توان های گویا و ریشه - رشته ریاضی و رشته تجربی
ریاضی دهم - توان های گویا و ریشه - رشته ریاضی و رشته تجربی (رایگان)
حجم فایل: 178 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 30 دقيقه
دنباله و الگو - ریاضی دهم
دنباله و الگو - ریاضی دهم (رایگان)
حجم فایل: 280 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 4 دقيقه
آمار و احتمال - ریاضی دهم - رشته ریاضی و رشته تجربی
آمار و احتمال - ریاضی دهم - رشته ریاضی و رشته تجربی (رایگان)
حجم فایل: 211 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 30 دقيقه
تابع - ریاضی دهم
تابع - ریاضی دهم (رایگان)
حجم فایل: 177 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 9 دقيقه
ریاضی دهم - شمارش بدون شمردن - جایگشت و ترکیب (رشته ریاضی و رشته تجربی)
ریاضی دهم - شمارش بدون شمردن - جایگشت و ترکیب (رشته ریاضی و رشته تجربی) (رایگان)
حجم فایل: 189 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 16 دقيقه
مثلثات - ریاضی اول دبیرستان
مثلثات - ریاضی اول دبیرستان (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش فصل اول ریاضی (۱) - نسبت و تناسب - پایه دهم فنی حرفه ای و کار دانش
آموزش فصل اول ریاضی (۱) - نسبت و تناسب - پایه دهم فنی حرفه ای و کار دانش (رایگان)
حجم فایل: 221 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 24 دقيقه
پودمان پنجم ریاضی (۱) فنی نسبت های مثلثاتی
پودمان پنجم ریاضی (۱) فنی نسبت های مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 352 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 18 دقيقه
آموزش هندسه (1) - هندسه دهم-رشته ریاضی و فیزیک-بخش اول
آموزش هندسه (1) - هندسه دهم-رشته ریاضی و فیزیک-بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 742 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 4 ساعت و 40 دقيقه
جمع بندی ریاضی دهم - تابع، شمارش و احتمال
جمع بندی ریاضی دهم - تابع، شمارش و احتمال (رایگان)
حجم فایل: 245 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 33 دقيقه

فایل های سرفصل 2

تمریناتی از مفاهیم تابع - تمامی پایه ها و رشته ها
تمریناتی از مفاهیم تابع - تمامی پایه ها و رشته ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 25 دقيقه
تمرین نسبت تناسب و درصد ریاضی دهم فنی
تمرین نسبت تناسب و درصد ریاضی دهم فنی (رایگان)
حجم فایل: 1 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
امتحان ریاضی اول دبیرستان
امتحان ریاضی اول دبیرستان (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 22 ثانيه
حل آزمون ریاضی 1 - خرداد 93- نوبت عصر
حل آزمون ریاضی 1 - خرداد 93- نوبت عصر (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه
آزمون نوبت دوم - ریاضی اول دبیرستان (ریاضی 1)
آزمون نوبت دوم - ریاضی اول دبیرستان (ریاضی 1) (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 27 ثانيه
تمرینات تکمیلی ریاضی دهم فنی و حرفه ای
تمرینات تکمیلی ریاضی دهم فنی و حرفه ای (رایگان)
حجم فایل: 469 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 59 دقيقه
تمرینات تکمیلی ریاضی دهم فنی - بخش دوم
تمرینات تکمیلی ریاضی دهم فنی - بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 767 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 59 دقيقه
تست جمع بندی ریاضی دهم - دنباله ها و مثلثات
تست جمع بندی ریاضی دهم - دنباله ها و مثلثات (رایگان)
حجم فایل: 180 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 58 دقيقه
تست جمع بندی ریاضی دهم - بخش دوم - توان های گویا و عبارت های جبری، معادله ها و نامعادله ها
تست جمع بندی ریاضی دهم - بخش دوم - توان های گویا و عبارت های جبری، معادله ها و نامعادله ها (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 44 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید