• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس زیست شناسی پایه دهم از کانال Onlygram قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش زیست دهم قسمت اول
آموزش زیست دهم قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 523 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
آموزش زیست دهم قسمت دوم
آموزش زیست دهم قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 274 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت سوم
آموزش زیست دهم قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 333 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت چهارم
آموزش زیست دهم قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 291 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 14 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت پنجم
آموزش زیست دهم قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 333 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 14 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت ششم
آموزش زیست دهم قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 278 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت هفتم
آموزش زیست دهم قسمت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 447 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 53 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت هشتم
آموزش زیست دهم قسمت هشتم (رایگان)
حجم فایل: 280 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 28 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت نهم
آموزش زیست دهم قسمت نهم (رایگان)
حجم فایل: 293 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت دهم
آموزش زیست دهم قسمت دهم (رایگان)
حجم فایل: 267 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت یازدهم
آموزش زیست دهم قسمت یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 374 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 55 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت دوازدهم
آموزش زیست دهم قسمت دوازدهم (رایگان)
حجم فایل: 288 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت سیزدهم
آموزش زیست دهم قسمت سیزدهم (رایگان)
حجم فایل: 295 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت چهاردهم
آموزش زیست دهم قسمت چهاردهم (رایگان)
حجم فایل: 202 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت پانزدهم
آموزش زیست دهم قسمت پانزدهم (رایگان)
حجم فایل: 301 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش زیست دهم قسمت شانزدهم
آموزش زیست دهم قسمت شانزدهم (رایگان)
حجم فایل: 247 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 20 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید