• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره آموزش جامع روانشناسی کنکور رشته علوم انسانی از کانال آموزشی Onlygram قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت اول
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 654 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 51 دقيقه
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت دوم
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 571 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 31 دقيقه
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت سوم
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 586 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 56 دقيقه
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت چهارم
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 392 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 48 دقيقه
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت پنجم
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 707 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 4 دقيقه
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت ششم
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 515 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 4 دقيقه
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت هفتم
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 718 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 4 دقيقه
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت هشتم
آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی قسمت هشتم (رایگان)
حجم فایل: 699 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 1 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید