• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس عربی بصورت جامع و کاربردی برای کنکوری ها از کانال Onlygram قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش جامع عربی قسمت اول
آموزش جامع عربی قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 295 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 24 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت دوم
آموزش جامع عربی قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 301 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت سوم
آموزش جامع عربی قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 280 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت چهارم
آموزش جامع عربی قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 274 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 32 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت پنجم
آموزش جامع عربی قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 356 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت ششم
آموزش جامع عربی قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 283 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت هفتم
آموزش جامع عربی قسمت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 269 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت هشتم
آموزش جامع عربی قسمت هشتم (رایگان)
حجم فایل: 397 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 9 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت نهم
آموزش جامع عربی قسمت نهم (رایگان)
حجم فایل: 396 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت دهم
آموزش جامع عربی قسمت دهم (رایگان)
حجم فایل: 366 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 25 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت یازدهم
آموزش جامع عربی قسمت یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت دوازدهم
آموزش جامع عربی قسمت دوازدهم (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت سیزدهم
آموزش جامع عربی قسمت سیزدهم (رایگان)
حجم فایل: 248 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش جامع عربی قسمت چهاردهم پایان
آموزش جامع عربی قسمت چهاردهم پایان (رایگان)
حجم فایل: 220 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید