image
آموزشگاه دوخت صالحی

۰۹۱۰۰۸۴۹۵۱۲ تهران ، تهران بازدید: 383 نفر
موزش حرفه ای خیاطی و صنایع دستی از مبتدی تا پیشرفته در تمامی رشته ها با ارائه مدرک از سازمان  فنی و حرفه ای
شهریه تماما اقساط و حضور یک جلسه رایگان

دانش آموزان

تعداد کل دانش آموزان مؤسسه
0

مدرسین

تعداد کل مدرسین مؤسسه
0

دوره های آموزشی

تعداد کل دوره های مؤسسه
0

دوره های در حال ثبت نام

تعداد دوره های در حال ثبت نام
0