• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها که با نام تجزیه و تحلیل سیستم‌‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از دروس تخصصی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر است. در درس سیگنال‌ و سیستم‌ با مفاهیم پایه‌ای و بسیار مهمی آشنا می‌شویم که اکثر دانشجویان رشته‌های مهندسی باید کم و بیش با آن مفاهیم آشنا باشند. از مباحث موجود در این درس در پردازش تصویر، مدولاسیون، مخابرات سیار، نمونه‌برداری و موارد بسیار زیاد دیگری استفاده می‌شود. در درس سیگنال و سیستم ابتدا با تعریف «سیگنال» آشنا می‌شویم. سیگنال‌های زمان پیوسته (Continuous-time signals) و سیگنال‌های زمان گسسته (Discrete-time signals) را با هم مقایسه کرده و سیگنال‌های پایه و خواص مهم آن‌ها در هر دو حوزه زمان پیوسته و زمان گسسته را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس به تعریف «سیستم» می‌پردازیم و با اجزای تشکیل دهنده یک سیستم آشنا شده و همچنین خواص مهم سیستم‌ها را در حوزه زمان پیوسته و زمان گسسته مورد بررسی قرار می‌دهیم. بعد از آشنایی با سیگنال‌ها و سیستم‌ها و خواص مهم آن‌ها، با مفهوم فرکانس آشنا می‌شویم و با توجه به اینکه برخی اوقات بررسی خواص سیستم‌ها در حوزه فرکانس نسبت به حوزه زمان ساده‌تر است، با استفاده از روش‌هایی همچون سری فوریه، تبدیل فوریه، تبدیل لاپلاس و تبدیل Z، سیگنال‌ها و سیستم‌ها را در حوزه فرکانس تحلیل می‌کنیم. در این درس با مباحث مهم دیگری مانند انواع فیلتر‌ها و همچنین مبحث نمونه‌برداری آشنا می‌شویم.

فایل های سرفصل 1

جلسه اول مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه اول مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 2 دقيقه
جلسه دوم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه دوم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 6 دقيقه
جلسه سوم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه سوم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 178 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
جلسه چهارم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه چهارم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 169 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 9 دقيقه
جلسه چهارم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه چهارم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 169 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 9 دقيقه
جلسه پنجم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه پنجم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 245 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 21 دقيقه
جلسه ششم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه ششم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 235 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 19 دقيقه
جلسه هفتم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه هفتم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 191 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 13 دقيقه
جلسه هشتم درس سيگنال ها و سيستم ها - ترم اول 99-00 - دانشگاه تربت حیدریه
جلسه هشتم درس سيگنال ها و سيستم ها - ترم اول 99-00 - دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 228 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 13 دقيقه
جلسه نهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه نهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 179 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 5 دقيقه
جلسه دهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه دهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 201 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 13 دقيقه
جلسه یازدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه یازدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقيقه
جلسه دوازدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه دوازدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 155 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 6 دقيقه
جلسه سیزدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه سیزدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 165 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
جلسه چهاردهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه چهاردهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 162 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 13 دقيقه
جلسه پانزدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه پانزدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 183 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
جلسه شانزدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه شانزدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
جلسه هفدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه هفدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 196 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 18 دقيقه
جلسه هجدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه هجدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
جلسه نانزدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه نانزدهم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 188 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
جلسه بیستم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه بیستم مجازی درس سیگنال ها و سیستم ها (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 48 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش درس سیگنال ها و سیستم ها
رایگان
28 ساعت و 12 دقيقه
این درس که با نام تجزیه و تحلیل سیستم‌‌ها شناخته می‌شود، یکی از دروس تخصصی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر است. هدف درس آشنایی با توصیف سیگنال‌ها و تحلیل سیستم‌های خطی و تغییرناپذیر با زمان در حوزه‌های زمان (پیوسته و گسسته) و فرکانس

درس سیگنال درس سیگنال ها درس سیگنال ها و سیستم ها درس سیگنال و سیستم سیستم سیستم ها سیگنال سیگنال ها سیگنال ها و سیستم ها

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید