• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
تعامل انسان و رایانه (به انگلیسی: Human-computer interaction) به دانش و فناوری مدرن و پرتنوع مطالعه، طراحی، اجراء، و ارزیابی سامانه‌های محاسباتی درگیر در محاورات و تعاملات مابین کاربران انسانی از یک سو، و رایانه‌ها و عامل‌های هوشمند نرم‌افزاری از سوی دیگر می گویند.
این رشته، علم بررسی تعامل انسان و رایانه است. در واقع این علم نقطه تقاطع علوم رایانه و علوم رفتارشناسی طراحی و چند علم دیگر است. ارتباط و تعامل انسان و رایانه از طریق واسط اتفاق می‌افتد؛ که شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار است. یک تعریف دقیق آن این است: علم تعامل انسان و رایانه یک رشته مرتبط با طراحی، ارزیابی و پیاده‌سازی سیستم‌های محاسباتی متقابل برای استفاده انسان در مطالعه پدیده‌های مهم پیرامون اوست. این رشته شاخه‌هایی از هر دو طرف درگیر را شامل می‌شود؛ مثلاً گرافیک کامپیوتری، سیستم عامل، زبان‌های برنامه‌نویسی، تئوری ارتباطات و طراحی‌صنعتی برای قسمت کامپیوتری زبان‌شناسی، روانشناسی و کارایی انسان برای قسمت انسانی آن.
هدف آن تقویت تعاملات کاربر و رایانه به وسیله کاربردی‌تر کردن رایانه‌ها و مطابقت آن‌ها با نیاز کاربران است. به عبارت دیگر این رشته مرتبط است با:

    روش‌شناسی و فرایندهای طراحی واسطه‌ها
    روش‌های پیاده‌سازی واسطه‌ها
    تکنیک‌های ارزیابی و مقایسه واسطه‌ها
    توسعه طراحی و پیاده‌سازی واسطه‌های جدید
    روش‌های تولید نمونه اولیه

فایل های سرفصل 1

فیلم اموزشی درس تعامل انسان و کامپیوتر _ A
فیلم اموزشی درس تعامل انسان و کامپیوتر _ A (رایگان)
حجم فایل: 166 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 50 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر _ B
تعامل انسان و کامپیوتر _ B (رایگان)
حجم فایل: 223 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 59 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر _ C
تعامل انسان و کامپیوتر _ C (رایگان)
حجم فایل: 199 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 17 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر _ D
تعامل انسان و کامپیوتر _ D (رایگان)
حجم فایل: 155 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 55 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر _ E
تعامل انسان و کامپیوتر _ E (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 22 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر _F
تعامل انسان و کامپیوتر _F (رایگان)
حجم فایل: 145 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 55 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر _ G
تعامل انسان و کامپیوتر _ G (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 14 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر _ H
تعامل انسان و کامپیوتر _ H (رایگان)
حجم فایل: 115 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 34 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر_I
تعامل انسان و کامپیوتر_I (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 36 دقيقه

فایل های سرفصل 2

تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه اول - نیمسال اول 1399
تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه اول - نیمسال اول 1399 (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه دوم - نیمسال اول سال 1399
تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه دوم - نیمسال اول سال 1399 (رایگان)
حجم فایل: 188 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 34 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه سوم - نیمسال اول سال 1399
تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه سوم - نیمسال اول سال 1399 (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 28 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر ـ جلسه چهارم ـ نیمسال اول سال ۱۳۹۹
تعامل انسان و کامپیوتر ـ جلسه چهارم ـ نیمسال اول سال ۱۳۹۹ (رایگان)
حجم فایل: 154 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 42 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه پنجم - نیمسال اول سال ۱۳۹۹
تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه پنجم - نیمسال اول سال ۱۳۹۹ (رایگان)
حجم فایل: 122 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 4 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر _ جلسه ششم _ نیمسال اول سال 1399
تعامل انسان و کامپیوتر _ جلسه ششم _ نیمسال اول سال 1399 (رایگان)
حجم فایل: 126 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 30 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر-جلسه هفتم- نیمسال اول سال 1399
تعامل انسان و کامپیوتر-جلسه هفتم- نیمسال اول سال 1399 (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 17 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر _ جلسه هشتم _ نیمسال اول سال 1399
تعامل انسان و کامپیوتر _ جلسه هشتم _ نیمسال اول سال 1399 (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه ی نهم - نیمسال اول سال 1399
تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه ی نهم - نیمسال اول سال 1399 (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 6 دقيقه
تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه ی دهم - نیمسال اول سال 1399
تعامل انسان و کامپیوتر - جلسه ی دهم - نیمسال اول سال 1399 (رایگان)
حجم فایل: 183 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 47 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید