LaTeX امروه به عنوان کارآمدترین ابزار حروف چینی در جهان شناخته می شود. هرچند از LaTeX می توان برای حروف چینی هر متنی استفاده کرد ولی استفاده از آن در مجامع علمی و دانشگاه ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه ها، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه های خود را با LaTeX تهیه می‌کنند. همچنین بسیاری از ژورنال ها تنها مقالاتی را برای داوری و چاپ می پذیرند که با LaTeX تهیه شده باشد.
تا قبل از سال ٢٠٠۶ استفاده از LaTeX برای زبان فارسی امکان پذیر نبود. در آن سال دکتر وفا خلیقی بسته X EPersian را تهیه کرد و امکان تهیه مستندات به زبان فارسی را به LaTeX افزود. در این دوره آموزشی سعی شده است تا اصول اولیه کار با LaTeX آموزش داده شود. همچنین برخی مطالب پیشرفته تر مانند تهیه جداول، رسم شکل، افزودن شکل به متن، نهیه فهرست مراجع، تولید نمایه و ... نیز آموزش داده شده اند.

فایل های سرفصل 1

topic video file
درس ۱: معرفی LATEX و ضرورت استفاده از آن (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
درس۲: آموزش نصب TexLive 2017 و TeXstudio (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
درس ۳: تولید فایل کمینه انگلیسی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
درس ۴:تولید فایل کمینه فارسی،سه دستور اساسی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
درس ۵: تنظیم نیم فاصله در تک استودیو (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 23 ثانيه
topic video file
درس ۶: تولید عنوان، نام نویسنده و تاریخ (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 33 ثانيه
topic video file
درس 7: تغییر اندازه فونت در متن (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 59 ثانيه
topic video file
درس ۸: شکستن سطر و ایجاد پاراگراف جدید (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
درس ۹:پررنگ، ایتالیک، زیرخط دار کردن عبارات (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
درس ۱۰: تعریف فونت جدید (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
درس ۱۱: چپ چین، راست چین و وسط چین کردن متن (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
درس ۱۲: ایجاد فصل و ارجاع دهی به فصل ها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
درس ۱۳:ادامه فصل بندی و ارجاع دهی به فصل ها (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
درس ۱۴: بخش بندی و ارجاع دهی به بخش ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
درس ۱۵: زیربخش ، زیرزیربخش و مطالب تکمیلی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
درس ۱۶: تولید پانویس فارسی و انگلیسی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
درس ۱۷: تولید متن های چند ستونی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
درس ۱۸: تولید متن به شکل های فانتزی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 7 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
درس ۱۹: آغاز فرمول نویسی و قواعد اولیه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۲۰: تنظیم فاصله میان فرمول ها (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
درس ۲۱: تولید حروف یونانی و پررنگ کردن آنها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
درس ۲۲: تولید توان (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
درس ۲۳: تولید توابع مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
درس ۲۴: تولید اندیس و پررنگ کردن متغیرها (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
درس ۲۵:رادیکال،فارسی کردن اعداد در فرمول ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
درس ۲۶: تولید کسر (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
درس ۲۷: تولید انواع سه نقطه (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
درس ۲۸: تولید انتگرال (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
درس ۲۹: تولید حد (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 14 ثانيه
topic video file
درس ۳۰: چیدن عبارات روی هم بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 8 ثانيه
topic video file
درس ۳۱: چیدن عبارات روی هم بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
درس ۳۲:تولید پیکان با نوشته های بالاو پایین (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۳۳: چیدن اندیس در اطراف نمادها (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۳۴: نوشتن روی نمادها (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
درس ۳۵: شکستن اندیس های چندگانه در سیگما (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 51 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
درس ۳۶: فرمول های درون خطی (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۳۷:فرمول های یک خطی باشماره و ارجاع دهی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
درس ۳۸: فرمول های یک خطی بدون شماره (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
درس ۳۹:فرمول های چندخطی بدون شماره با align (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
درس ۴۰: فرمول های چندخطی شماره دار با align (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
درس ۴۱ شماره گذاری فرمول های چندسطری (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
درس ۴۲: فرمول های چند سطری با split (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 27 ثانيه
topic video file
درس ۴۳: فرمول های چند سطری با dmath (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
درس ۴۴: شماره گذاری دوشماره ای با dmath (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
درس ۴۵: چندمثال از فرمول های چندسطری (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
درس ۴۶:اشکال مختلف حروف انگلیسی در فرمول ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
درس ۴۷: تولید ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
درس ۴۸: یک مثال از تولید ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۴۹: استفاده از سه نقطه در ماتریسها (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
درس ۵۰: تولید توابع چندضابطه ای (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
درس ۵۱: توابع چندضابطه ای بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 14 ثانيه
topic video file
درس ۵۲: نوشتن متن فارسی در فرمول های ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
درس ۵۳: تفاوت دونقطه و کالن 651 (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 4

topic video file
درس ۵۴: ضرورت ماکرونویسی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
درس ۵۵: تولید دستورات جدید بدون آرگومان (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 33 ثانيه
topic video file
درس۵۶: تولید دستورات جدید با آرگومان (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
درس ۵۷: محدودکننده ها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
درس ۵۸: طرح یک مشکل درباره محدودکننده ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
درس ۵۹: روش اول رفع مشکل محدودکننده ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
درس ۶۰:تنظیم محدود کننده ها با left و right (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
درس ۶۱: تنظیم محدودکننده ها با لفت و رایت 536 (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 58 ثانيه
topic video file
درس ۶۲: تنظیم محدودکننده ها تکی 461 (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 5

topic video file
درس ۶۳: معرفی انواع فهرست در لاتک (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
درس ۶۴: فهرست های درهم (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
درس ۶۵: فهرست های شمارشی (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
درس ۶۶: فهرست های توصیفی (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
درس ۶۷: فهرست های درون خطی (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 24 ثانيه

فایل های سرفصل 6

topic video file
درس ۶۸: ضرورت تعریف محیط جدید 590 (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
درس ۶۹: چگونگی تعریف محیط جدید (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
درس ۷۰:استفاده از محیطهای جدید در قالب کتاب 663 (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
درس ۷۱: کنترل شماره گذاری محیط ها 735 (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
درس ۷۲: ایجاد فاصله افقی و عمودی در متن (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 15 ثانيه

فایل های سرفصل 7

topic video file
درس ۷۳: اصول اولیه تولید جدول (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
درس ۷۴: وسط چین کردن جدول (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
درس ۷۵:جداسازی سطرها و ایجاد خطوط کناری (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
درس ۷۶: تغییر مکان جدول در صفحه (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 44 ثانيه
topic video file
درس ۷۷:تولید توضیحات جدول و ارجاع دهی به آن (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
درس ۷۸:تنظیم محتویات جدول (چپ، راست و وسط) (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
درس ۷۹: تولید ستون هایی با طول ثابت (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 32 ثانيه
topic video file
درس ۸۰: تفاوت ارجاع دهی به فرمول و جدول (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
درس ۸۱: تولید جداول افقی 752 (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
درس ۸۲: تولید جداول بلند (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۸۳: ادغام چند ستون با یکدیگر 802 (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
درس ۸۴: ادغام چند سطر با یکدیگر (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 52 ثانيه

فایل های سرفصل 8

topic video file
درس ۸۵: قرار دادن شکل در متن 1,605 (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
درس ۸۶: تعیین محل قرارگیری شکل در متن (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
درس ۸۷:قرار دادن عنوان برای شکل،ارجاع به آن (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 23 ثانيه
topic video file
درس ۸۸: چرخاندن شکل (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 44 ثانيه
topic video file
درس ۸۹: چیدن چند شکل کنار هم بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
درس ۹۰: چیدن چند شکل کنار هم بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
درس ۹۱: تغییر اندازه اشیا با دستور scalebox (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
درس ۹۲: تغییر اندازه اشیا با resizebox (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
درس ۹۳: چرخش اشیا با دستور rotatebox (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
درس ۹۴: استفاده از minipageها (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 5 ثانيه

فایل های سرفصل 9

topic video file
درس ۹۵: تولید فهرست مطالب (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
درس ۹۶: تولید فهرست تصاویر (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
درس ۹۷: تولید فهرست جداول (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
درس ۹۸: حروف چینی شعر پارسی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 32 ثانيه
topic video file
درس ۹۹: تولید نمایه (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 14 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۰: شکل های مختلف نمایه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۱: مباحث تکمیلی تولید نمایه (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 10

topic video file
درس ۱۰۲: فهرست مراجع با bibitems (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۳: رفع مشکل اعداد،راست چین بودن مراجع (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 59 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۴: فهرست مراجع با استفاده از BibTeX (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۵:رفع مشکل اعداد،راست چین بودن مراجع (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۶: سبک های قابل استفاده در بیب تک (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۷:فهرست منابع فارسی،انگلیسی با بیب تک (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۸: محیط verbatim برای ورود کد (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۹: اصول اولیه تولید واژه نامه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۰: تنظیمات لازم و روش تولید واژه نامه (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
درس 111: مثالی دیگر از تولید واژه نامه (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۲: تولید فهرست اختصارات (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 11

topic video file
درس ۱۱۳: آموزش ساخت اسلاید با بیمر- معرفی (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 32 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۴: ساختن فریم های فارسی (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۵: تنظیم محتویات هر فریم (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۶: عنوان بندی و فهرست بندی در Beamer (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۷: استفاده از تم های مختلف در Beamer (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۸: تولید نوار پایین اسلاید (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۹: عوض کردن رنگ تم و نوشته در اسلاید (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۰: تغییر رنگ بخشی از متن (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۱: ایجاد وقفه در نمایش اسلاید (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۲: رفع مشکل آیتم بندی در محیطها (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 28 ثانيه

فایل های سرفصل 12

topic video file
درس ۱۲۳: رسم دیاگرام جابجایی، آغاز کا (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۴: تولید راس و یال با بسته tikzcd (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۵: نوشتن بالا و پایین یال ها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 30 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۶:تغییر رنگ یال ها و نوشته های روی آن (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۷: نوشتن بیش از یک عبارت بالای یال (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۸: تغییر نوع خط یال ها (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۹: تولید یالهای قوس دار (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۰: تغییر طول یالها (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 58 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۱: استفاده از انواع مختلف یال (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۲: مثالی از رسم دیاگرام جابجایی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۳: مثالی از دیاگرام جابجایی سه بعدی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 3 ثانيه

فایل های سرفصل 13

topic video file
درس ۱۳4: نصب فونت در لینوکس (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۵: نصب تکلایو در لینوکس (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۶: نصب تک استودیو در لینوکس (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 28 ثانيه

فایل های سرفصل 14

topic video file
درس ۱۳۷: رسم گراف-اصول اولیه و ایجاد راس ها (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۸:تغییر شکل، رنگ آمیزی گره ها و نوشته (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۹: تغییر شکل گره ها به صورت چندضلعی (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۰: تغییر اندازه گره ها (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۱:رسم یال- قوس دار- و نوشتن روی یال (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۲:تغییر نوع خط،رنگ خط در گره و یال (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 31 ثانيه

فایل های سرفصل 15

topic video file
درس ۱۴۳: رسم فلوچارت معرفی و اصول اولیه (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۴:تعریف شکل ورودی خروجی، تغییر رنگ آن (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۵: تعریف لوزی و مستطیل در فلوچارت (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۶: انتقال اجزای فلوچارت به اطراف (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۷: رسم اتصالات میان اجزای فلوچارت (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۸: نوشتن در اطراف اتصالات (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 43 ثانيه

فایل های سرفصل 16