یکی از سازهای زهی - ضربه ای یا مضرابی موسیقی ایرانی ساز سنتور است که از نظر هندسی کاملا منظم و به شکل ذوزنقه میباشد. این ساز از یک جعبه ی تشدید صدای چوبی به شکل ذوزنقه ساخته شده، بلندترین ضلع ذورنقه نزدیک نوازنده قرار میگیرد، و دو ضلع هم اندازه آن را به ضلع روبرو متصل می نمایند. جنس چوب استفاده شده در سنتورمعمولا چوب گردو یا سرو است. عموما بزرگترین ضلع، حدود ۹۰ سانتی متر و کوتاه ترین ضلع حدود ۳۵ سانتی متر هستند. دو ضلع مورب نیز طولی مساوی ۳۸ سانت متر دارند. ارتفاع ساز سنتور چیزی بین ۸ تا ۱۰ سانتی متر است.

 

روی صفحه ی سنتور، دو سوراخ به شکل گل کنده شد اند که بغیر از افزودن زیبایی بصری به ساز، باعث تلطیف صدا و شفاف و نرم شدن آن میشوند. ساز سنتور بیشتر از چهار اکتاو محدوده ی صدادهی دارد که باعث میشود یکی از منعطف ترین سازهای ایرانی باشد. صدای شفاف و شیشه ای و قابلیت تک نوازی و هم نوازی سنتور را به سازی محبوب و دوست داشتنی تبدیل کرده است.

 

سنتور تعداد ۷۲ سیم دارد که این سیم‌ها به دسته‌های چهارتایی تقسیم می‌شوند. سپس این دسته‌ها از روی یک خرک عبور کرده و هر چهار سیم، هم‌کوک می‌باشند؛ اما هر کدام به صورت کاملاً جداگانه، به گوشه‌های معینی که در سطح جانبی راست سنتور کار گذاشته شده‌است، متصل می‌گردند.

 

نوازندگی سنتور با دو چوب نازک با نام مضراب، انجام می‌شود. مضراب‌ها در گذشته بدون نمد بودند، ولی امروزه به مضراب‌ها نمد می‌چسبانند؛ زیرا باعث نرمتر و کم زنگ‌تر شدن آوای سنتور می‌گردد. نوازندگی این ساز علاوه بر چابکی دست‌ها، به تمرکز ذهن نیز نیاز دارد که تنها با آزمون فراوان کسب خواهد شد.

فایل های سرفصل 1

topic video file
قسمت 1ول (معرفی و مفاهیم اولیه) (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
قسمت دوم (معرفی و مفاهیم اولیه) (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
قسمت سوم (آشنایی با ساز سنتور) (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
قسمت چهارم (نوازندگی) (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه
topic video file
قسمت پنجم (کوک سنتور) (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
قسمت ششم (ادامه کوک سنتور) (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
قسمت هفتم (ادامه کوک سنتور) (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
قسمت هشتم (جای نت ها در سنتور) (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
قسمت نهم (تمرین مضراب) (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
قسمت دهم (اولین تمرین) (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
قسمت یازدهم (دومین تمرین) (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
قسمت دوازدهم (سومین تمرین) (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
قسمت سیزدهم (اجرایی از کتاب استاد پشنگ کامکار) (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
قسمت چهاردهم (اجرایی از کتاب استاد پشنگ کامکار) (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت مدت زمان: 10 دقيقه و 5 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
چهارمضراب نوا فرامرز پایور (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
قطعه الهه ناز (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 8 ثانيه
topic video file
قطعه قصه ی عشق (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 27 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید