متلب (به انگلیسی: MATLAB) یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه‌نویسی نسل چهارم است. واژهٔ متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مورد نظر است که از ترکیب دو واژهٔ MATrix (ماتریس) و LABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شود.

کار کردن با متلب بسیار ساده است. در حقیقت تمام داده‌ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره می‌شوند. برای مثال یک عدد (اسکالر) به شکل یک ماتریس ۱*۱ ذخیره می‌شود. یک رشته مانند «Whale is the biggest animal» به شکل ماتریسی با یک سطر و چندین ستون (که تعداد ستون‌ها به تعداد کاراکترهاست) ذخیره می‌شود. حتی یک تصویر به شکل یک ماتریس سه بعدی ذخیره می‌گردد که بُعد اول و دوم آن برای تعیین مختصات نقاط و بُعد سوم آن برای تعیین رنگ نقاط استفاده می‌شود. فایل‌های صوتی نیز در متلب به شکل ماتریس‌های تک ستون (بردارهای ستونی) ذخیره می‌شوند؛ بنابراین جای تعجب نیست که متلب مخفف عبارت آزمایشگاه ماتریس باشد.

علاوه بر توابع فراوانی که خود متلب دارد، برنامه‌نویس نیز می‌تواند توابع جدید تعریف کند.

ساخت متلب امکان‌پذیر است. این قابلیت، ارتباط بهتری را میان برنامه‌های کاربردی نوشته‌شده با متلب و کاربران برقرار می‌کند.

متلب که از محصولات شرکت مت‌ورکس است، برای گروه‌های مختلف مهندسان رشته‌های مختلف از جمله مهندسی برق، مکانیک، رایانه و… کاربرد بسیاری دارد.

مدرس این دوره کتابی به نام خودآموز سریع MATLAB تالیف کرده است که علاقه مندان برای تهیه کتاب میتوانند با ایشان تماس بگیرند.

فایل های سرفصل 1

topic video file
آموزش MATLAB درس ۱: معرفی و نصب و شروع کار (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۲: نصب بسته های مختلف (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۳: استفاده از متلب به عنوان ماشین حساب (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۴: قواعد نام گذاری متغیرها (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۵: استفاده از کاما سمی کالن و سه نقطه (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۶: اعداد مختلط در MATLAB (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۷: توابع مثلثاتی در MATLAB (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت مدت زمان: 6 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
أموزش MATLAB درس ۸: توابع نمایی و لگاریتمی (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۹: توابع مرتبط با اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۰: توابع مرتبط با تبدیل مختصات (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 44 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۱: m فایلها (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 24 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۲: تولید آرایه های یک بعدی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۳: تولید آرایه های طولانی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 23 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۴ تولید ماتریس و ترانهاده کردن آن (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۵: عملیات روی ماتریسها (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۶: ضرب ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۷: تولید ماتریس های خاص (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۸: ایجاد تغییرات در عناصر ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۹: استخراج بخشی از آرایه (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۲۰: حذف ستون از ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۲۱: دستورات reshape و repmat (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۲۲: تولید یک ماتریس سه قطری (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۲۳: معرفی دستورات sub2ind و ind2sub (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۲۴: مرتب سازی آرایه ها با دستور sort (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت مدت زمان: 10 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۲۵: جستجو در آرایه ها با دستور find (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۲۶: دوران ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 23 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۲۷: دستورات sum prod و mean (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۲۸: کار با رشته‌ها، معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۲۹: انواع داده و تبدیل آنها به یکدیگر (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۳۰: دستورات fprintf و sprintf (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 59 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
آموزش MATLAB درس ۳۱: آغاز برنامه نویسی و عملگرها (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۳۲: ادامه عملگرها (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۳۳: حلقه for (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۳۴: تولید دنباله فیبوناچی با for (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۳۵: حلقه while (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۳۶: دستور if (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۳۷: دستور if elseif (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۳۸: دستور break (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۳۹: مثالی دیگر از break (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۴۰: دستور break و ساختار switch (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۴۱: مثالی از دستور Switch (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۴۲: دستور try catch (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۴۳: توابع، معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
آموزش متلب درس ۴۴: استفاده از توابع درون برنامه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۴۵: روش نقطه ثابت با استفاده از توابع (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۴۶: روش نیوتون با کمک توابع (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 53 ثانيه

فایل های سرفصل 4

topic video file
آموزش MATLAB درس ۴۷: رسم نمودار،‌معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۴۸: تغییر استایل خط در رسم نمودار (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۴۹: تغییر رنگ و ضخامت خط (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۵۰: تغییر رنگ خط دور نقاط و داخل نقاط (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۵۱: رسم چند نمودار در یک دستگاه مختصات (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۵۲: دستور hold (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 30 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۵۳: تغییر در نمایش دستگاه مختصات (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۵۴: استفاده از subplot (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۵۵: تهیه راهنمای نمودار و عنوان (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 44 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۵۶: دستور area و fill (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۵۷: مثالی از دستور fill (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
آموزش متلب درس ۵۸: توضیحاتی پیرامون دستور text (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس۵۹: استفاده از LATEX در text (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۶۰: رسم نمودار دایره ای (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۶۱: رسم نمودار میله ای (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۶۲: کاربردهای دیگری از دستور bar (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۶۳: دستورات stem و stair (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۶۴: رسم نمودارهای قطبی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۶۵: رسم پوش منحنی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 8 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۶۶: رسم نمودارهای فضایی با دستور plot3 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۶۷ رسم رویه‌های درجه دوم با دستور mesh (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 30 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۶۸: رسم رویه به همراه منحنی کانتور (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۶۹: رسم رویه‌های درجه دوم با surf (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۷۰: رسم منحنی‌های کانتور (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
آموزس MATLAB درس ۷۱: رسم میدانهای جهتی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۷۲: رسم نمودار با دستورات ez (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 5

topic video file
آموزشMATLAB درس ۷۳: معرفی بسته های متلب و آموزش نصب و بارگذاری (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۷۴: آغاز کار symbolic، تعریف تابع (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۷۵: مشتق‌گیری از توابع (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۷۶: حدگیری از توابع (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۷۷: انتگرال گیری از توابع (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۷۸: محاسبه سری در symbolic (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
آموزش متلب درس ۷۹: سری تیلور با سیمبولیک (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 30 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB ‍درس ۸۰: ساده‌سازی و بسط عبارات جبری (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۸۱: ادامه ساده سازی عبارات جبری (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۸۲: جایگزینی در توابع و عبارات جبری (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 10 ثانيه

فایل های سرفصل 6

topic video file
آموزش MATLAB درس ۸۳: برخی عملیات ماتریسی و ساده‌سازی ماتریس‌ها (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۸۴: استفاده از بسته سیمبولیک در ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۸۵: محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۸۶: دستور gallery (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۸۷: تجزیه ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۸۸: حل معادلات غیرخطی با بسته سیمبولیک (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۸۹: حل دستگاه معادلات غیرخطی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 13 ثانيه

فایل های سرفصل 7

topic video file
آموزش MATLAB درس ۹۰: حل معادلات دیفرانسیل معمولی با بسته سیمبولیک (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۹۱: حل معادلات دیفرانسیل با شرط اولیه (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۹۲: حل معادلات دیفرانسیل بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۹۳: حل معادلات دیفرانسیل بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۹۴: حل معادلات دیفرانسیل بخش سوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۹۵: نصب MATLAB در Linux (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۹۶: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با شرایط اولیه (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس۹۷: حل دستگاه معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۹۸: مقایسه dsolve با ode45 (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۹۹: حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش عددی (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۰۰: مثالی دیگر از حل معادلات دیفرنسیل مرتبه دوم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 42 ثانيه

فایل های سرفصل 8

topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۰۱: کار با چندجمله‌ای‌ها آغاز کار تعریف چندجمله‌ای (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۰۲: دستورات roots و poly (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۰۳: عملیات روی چند جمله‌ای‌ها (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۰۴: مشتق گیری از چندجمله ای ها (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس 105: curve fitting (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۰۶: curve fitting مراتب بالاتر (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۰۷: درونیابی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۰۸: روش‌های مختلف درونیابی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۰۹: curve fitting با استفاده از رابط گرافیکی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۱۰: نکات تکمیلی پیرامون محیط گرافیکی curve fitting (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۱۱: یافتن ریشه‌های معادلات غیرخطی (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۱۲: یافتن تمام ریشه های یک معادله غیرخطی (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۱۳: نکات تکمیلی پیرامون یافتن ریشه های معادله (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۱۴: یافتن نقاط مینیمم و ماکزیمم جندجمله‌ای‌‌ها (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۱۵: انتگرالگیری معین با دستور quad (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۱۶: انتگرال‌گیری عددی با quadl و trapz (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 14 ثانيه

فایل های سرفصل 9

topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۱۷: مطالب تکمیلی پیرامون حل معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۱۸:بسته PdeToolbox معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۱۹: چگونگی تولید ناحیه و مرز مساله (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۲۰: اعمال شرایط مرزی روی مرز دامنه (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۲۱: تعریف PDE ساخت مش و حل مسأله (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۲۲: حل کامل یک مثال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۲۳: تعریف PDE با ضرایب غیر ثابت (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۲۴: نکات تکمیلی درباره رسم ناحیه (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۲۵: حل معادلات با ضرایب متغییر (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۲۶: ذخیره کردن جواب (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس۱۲۷: حل معادلات پارابولیک (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۲۸: مثالی دیگر از معادلات پارابولیک (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۲۹: حل معادلات هایپربولیک (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
آموزش متلب درس ۱۳۰: Adaptivity برای معادلات خطی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 27 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۳۱: Adaptivity برای معادلات غیرخطی (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۳۲: مثالی دیگر از Adaptivity (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۳۳: حل معادلات با مشتقات جزیی یک بعدی معرفی (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۳۴: معرفی تابع pdepe و آرگومانهای آن (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۳۵: کار با دستور pdepe برنامه اصلی (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 23 ثانيه

فایل های سرفصل 10

topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۳۶: پردازش تصویر معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۳۷: خواندن تصویر و نمایش تصویر (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
أموزش MATLAB درس ۱۳۸: تصاویر ایندکس شده و تبدیل تصاویر (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۳۹: برش تصاویر (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۴۰: تغییر ابعاد تصویر (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۴۱: چرخش تصاویر (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۴۲: اصلاح شدت نور بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۴۳: اصلاح شدت نور بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۴۴: افزودن نویز به تصویر (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
آموزش متلب درس ۱۴۵: افزودن دو تصویر به هم (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
آموزش MATLAB درس ۱۴۶: جمع تفریق ضرب و تقسیم تصاویر (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
آموزش متلب درس ۱۴۷: دستور imabsdiff (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید