• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
#C یا C-Sharp یک زبان برنامه نویسی شی گرا است که توسط مایکروسافت ساخته شده و روی .Net Framework کار می کند.
C-Sharp ویژگی هایی مانند تایپ کردن قوی ، imperative ، declarative ، شی گرا (object-oriented) و برنامه نویسی مؤلفه محور (component-oriented) دارد.
سی شارپ توسط مایکروسافت در بستر .NET توسعه داده شده است. نام “C sharp” با الهام از نمادهای موسیقی ساخته شده است.

   -  مزایای زبان برنامه نویسی سی شارپ:

    توسط شرکت مایکروسافت پشتیبانی می‌شود.
    دارای کتابخانه‌های بسیار غنی می‌باشد.
    توسعه بازی یونیتی
    یک زبان محبوب است.
    یادگیری آسان
    شی‌گرا
    می‌توانید نرم افزارهای چند پلتفرمی ایجاد نمایید.
    توسعه وب
    امکان ساخت هر نوع برنامه‌ایی
C# بسیاری از ویژگی های C و C++ از جمله موارد زیر را بهبود بخشید و به روز کرد:
    C# دارای یک نوع متغیر داده Boolean دقیق ، مانند bool است ، در حالی که برای متغیرهای C++ bool ممکن است به عنوان عدد صحیح یا نشانگر برگردانده شود تا از خطاهای برنامه نویسی رایج جلوگیری شود.
    سی شارپ به طور خودکار با استفاده از یک garbage collector ، حافظه غیرقابل دسترسی را کنترل می کند ، که نگرانی های توسعه دهنده و نشت حافظه را از بین می برد.
    C# از C++ ایمن تر است.

فایل های سرفصل 1

آموزش سی شارپ قسمت اول ( سروش صدر )
آموزش سی شارپ قسمت اول ( سروش صدر ) (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت دوم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت دوم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت سوم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت سوم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت چهارم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت چهارم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت پنجم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت پنجم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت ششم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت ششم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت هفتم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت هفتم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 33 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت هشتم ( سروش صدر )
آموزش سی شارپ قسمت هشتم ( سروش صدر ) (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت نهم ( سروش صدر )
آموزش سی شارپ قسمت نهم ( سروش صدر ) (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت دهم ( سروش صدر )
آموزش سی شارپ قسمت دهم ( سروش صدر ) (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 33 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت یازدهم ( سروش صدر )
آموزش سی شارپ قسمت یازدهم ( سروش صدر ) (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت دوازدهم ( سروش صدر )
آموزش سی شارپ قسمت دوازدهم ( سروش صدر ) (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت سیزدهم ( سروش صدر )
آموزش سی شارپ قسمت سیزدهم ( سروش صدر ) (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 20 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت چهاردهم ( سروش صدر )
آموزش سی شارپ قسمت چهاردهم ( سروش صدر ) (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت پانزدهم ( سروش صدر )
آموزش سی شارپ قسمت پانزدهم ( سروش صدر ) (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت شانزدهم ( سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت شانزدهم ( سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 27 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت هفدهم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت هفدهم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 7 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت هجدهم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت هجدهم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت نوزدهم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت نوزدهم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت بیستم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت بیستم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت بیست و یکم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت بیست و یکم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 40 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت بیست و دوم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت بیست و دوم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت بیست و سوم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت بیست و سوم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت بیست و چهارم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت بیست و چهارم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 45 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت بیست و پنجم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت بیست و پنجم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت بیست و ششم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت بیست و ششم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 24 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت بیست و هفتم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت بیست و هفتم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت بیست و هشتم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت بیست و هشتم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش سی شارپ قسمت بیست و نهم (سروش صدر)
آموزش سی شارپ قسمت بیست و نهم (سروش صدر) (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 45 ثانيه

دوره های مشابه

سی شارپ (#C) یک زبان برنامه نویسی شی گرا و سطح بالا می باشد که محصولی از شرکت Microsoft بوده و هدف آن ترکیب قدرت محاسباتی از ++C با سهولت برنامه نویسی Visual Basic است.

آموزش #C آموزش برنامه نویسی سی شارپ آموزش سی شارپ برنامه نویسی سی شارپ سی شارپ

الگوریتم، شالوده و بنیان اصلی حل یک مساله است. در زندگی روزمره شما با مسائل زیادی سر و کار دارید که برای انجام آن ها قطعا باید مراحلی را طی کنید تا به سرانجام برسید. طراحی یک الگوریتم مناسب برای حل مسائل، نقش بسزایی در نوشتن کد برنامه نویسی آن دارد.

#C Algorithm آموزش الگوریتم و فلوچارت الگوریتم نویسی الگوریتم نویسی با سی شارپ فلوچارت نویسی با سی شارپ

C++ زبان برنامه‌نویسی همه‌منظوره، همگردان، سطح میانی، شیءگرا و چندرگه است که از برنامه‌نویسی رویه‌ای، تجرید داده‌ها و برنامه‌نویسی شیءگرا پشتیبانی می‌کند. سی زبان برنامه‌نویسی همه‌منظوره، کامپایل‌شونده، سطح میانی، ساخت‌یافته، دستوری و روندگرا می‌باشد.

++C/C ++c/c در لینوکس ++c/c در ویندوز آموزش برنامه نویسی C برنامه نویسی سی شارپ مبانی زبان سی و سی شارپ

به جرات می توان گفت که سی شارپ، بهتر زبان برنامه نویسی برای تولید نرم افزارهای ویندوزی می باشد که در ایران، جز محبوب ترین زبان های برنامه نویسی هستش و با آن می توانید هر نوع برنامه ویندوزی رو بنویسید.

#C آموزش #C برنامه نویسی به روش سی شارپ سی شارپ تحت ویندوز فرم ویندوز فرم ویندوز فرم به زبان سی شارپ

برنامه‌نویسی شیءگرا (به انگلیسی: Object-Oriented Programming) (به‌اختصار: OOP) یک شیوه برنامه‌نویسی است، که ساختار یا بلوک اصلی اجزای آن، شی‌ها می‌باشند. در این شیوه برنامه‌نویسی، برنامه به شی گرایش پیدا می‌کند.

Java آموزش برنامه نویسی به روش#C برنامه نویسی java برنامه نویسی شی گرایی شی گرایی در جاوا شی گرایی در سی شارپ

برنامه نویسی سی شارپ (#C)
رایگان
6 ساعت و 44 دقيقه
امروزه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C) به دلیل سادگی در یادگیری و امکاناتی که دارد بیش از پیش مورد توجه برنامه نویسان قرار گرفته است.

C# ایرج میزا زاده برنامه نویسی پیشرفته سی شارپ

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید