• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران

زبان سی شارپ، یک زبان برنامه‌نویسی چند الگویی و منظم شده مدل‌های تابعی، امری، عمومی، شیءگرا و جز گرا و در بستر دات نت می‌باشد. این زبان توسط مایکروسافت و جزئی از دات نت به وجود آمد و بعداً استانداردهای ECMA و ISO را نیز دربر گرفت. سی شارپ یکی از ۴۴ زبان برنامه‌نویسی است که توسط زمان اجرای زبان مشترک از چارچوب دات‌نت پشتیبانی می‌شوند و در همه جا به وسیله مایکروسافت ویژوال استودیو شناخته می‌شود.

در این مجموعه آموزشی نوشتن برنامه نویسی سی شارپ رو در حد کاربردی یاد خواهید گرفت.

فایل های سرفصل 1

پیش نیاز آموزش سی شارپ #C - قسمت اول
پیش نیاز آموزش سی شارپ #C - قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 47 ثانيه
مفاهیم تئوری- تعریف متغییر در سی شارپ-قسمت دوم
مفاهیم تئوری- تعریف متغییر در سی شارپ-قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 14 ثانيه
معرفی محیط ویژوال استادیو سی شارپ - visual studio -قسمت سوم
معرفی محیط ویژوال استادیو سی شارپ - visual studio -قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 38 ثانيه
دستور پرینت print- دستور چاپ یک رشته در سی شارپ- قسمت چهارم
دستور پرینت print- دستور چاپ یک رشته در سی شارپ- قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
گرفتن داده از کاربر در سی شارپ-گرفتن یک رشته از کاربرو چاپ آن-قسمت پنجم
گرفتن داده از کاربر در سی شارپ-گرفتن یک رشته از کاربرو چاپ آن-قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
گرفتن عدد از کاربر در ورودی در سی شارپ#C- قسمت ششم
گرفتن عدد از کاربر در ورودی در سی شارپ#C- قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 12 ثانيه
مثال عملی - حاصل جمع دوعدد در سی شارپ #c-قسمت هفتم
مثال عملی - حاصل جمع دوعدد در سی شارپ #c-قسمت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 52 ثانيه
مثال عملی- برنامه میانگین دوعدد در سی شارپ #C- قسمت هشتم
مثال عملی- برنامه میانگین دوعدد در سی شارپ #C- قسمت هشتم (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 14 ثانيه
مثال عملی- الگوریتم دوعدد نامساوی و بزرگترین آنها -قسمت نهم
مثال عملی- الگوریتم دوعدد نامساوی و بزرگترین آنها -قسمت نهم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 16 ثانيه
مثال عملی- الگوریتم میانگین سه عدد در سی شارپ- قسمت دهم
مثال عملی- الگوریتم میانگین سه عدد در سی شارپ- قسمت دهم (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 42 ثانيه
مثال عملی- الگوریتم یک عدد بگیرد ومربع آن راحساب کند در سی شارپ-قسمت یازده
مثال عملی- الگوریتم یک عدد بگیرد ومربع آن راحساب کند در سی شارپ-قسمت یازده (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 49 ثانيه
دستورات شرطی الگوریتم یک عدد را ازورودی وعلامت آن راتشخیص دهد- قسمت دوازده
دستورات شرطی الگوریتم یک عدد را ازورودی وعلامت آن راتشخیص دهد- قسمت دوازده (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 33 ثانيه
عملگرتقسیم -زوج یا فرد بودن یک عدد در سی شارپ-قسمت سیزدهم
عملگرتقسیم -زوج یا فرد بودن یک عدد در سی شارپ-قسمت سیزدهم (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 8 ثانيه
جملات شرطی دوگانه-if , else-قسمت چهاردهم
جملات شرطی دوگانه-if , else-قسمت چهاردهم (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 1 ثانيه
برنامه قدرمطلق یک عدد در سی شارپ #C-قسمت پانزده
برنامه قدرمطلق یک عدد در سی شارپ #C-قسمت پانزده (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 23 ثانيه
عملگرهای ریاضی -دستور کامنت-قسمت شانزده
عملگرهای ریاضی -دستور کامنت-قسمت شانزده (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 35 ثانيه
حلقه ها- دستورات تکرار در سی شلرپ #C-قسمت هفدهم
حلقه ها- دستورات تکرار در سی شلرپ #C-قسمت هفدهم (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
الگوریتم چاپ اعداد 2تا 1000 در سی شارپ#C-قسمت هجدهم
الگوریتم چاپ اعداد 2تا 1000 در سی شارپ#C-قسمت هجدهم (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 52 ثانيه
حلقه ها- الگوریتم مضرب های 5تا 50 در سی شارپ- قسمت نوزدهم
حلقه ها- الگوریتم مضرب های 5تا 50 در سی شارپ- قسمت نوزدهم (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 34 ثانيه
الگوریتم مضرب های 3تا n در سی شارپ #C-قسمت بیستم
الگوریتم مضرب های 3تا n در سی شارپ #C-قسمت بیستم (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 16 ثانيه
الگوریتم اعداد nتا m را درخروجی چاپ کند-قسمت بیست ویکم
الگوریتم اعداد nتا m را درخروجی چاپ کند-قسمت بیست ویکم (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
الگوریتم اعداد بین n تا m را در خروجی چاپ کند-قسمت بیست ودوم
الگوریتم اعداد بین n تا m را در خروجی چاپ کند-قسمت بیست ودوم (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 13 ثانيه
الگوریتم مضربهای Nتا Mرا درخروجی در سی شارپ-قسمت بیست وسه
الگوریتم مضربهای Nتا Mرا درخروجی در سی شارپ-قسمت بیست وسه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 22 ثانيه
الگوریتم مقسوم علیه یک عدد در سی شارپ #C-قسمت بیست وچهار
الگوریتم مقسوم علیه یک عدد در سی شارپ #C-قسمت بیست وچهار (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 33 ثانيه
الگوریتم وبرنامه چاپ اعداد یک رقمی در زبان سی شارپ#C-قسمت بیست وپنج
الگوریتم وبرنامه چاپ اعداد یک رقمی در زبان سی شارپ#C-قسمت بیست وپنج (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 22 ثانيه
الگوریتم چاپ مجموعه اعداد 1تا n در زبان سی شارپ #C-قسمت بیست وشش
الگوریتم چاپ مجموعه اعداد 1تا n در زبان سی شارپ #C-قسمت بیست وشش (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 17 ثانيه
الگوریتم مجموعه اعداد n تا m-قسمت بیست وهفت
الگوریتم مجموعه اعداد n تا m-قسمت بیست وهفت (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 5 ثانيه
الگوریتم مجموعه مضرب های 50تا 5-قسمت بیست وهشت
الگوریتم مجموعه مضرب های 50تا 5-قسمت بیست وهشت (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 23 ثانيه
الگوریتم حاصلضرب اعداد 1تا 10- قسمت بیست و نه
الگوریتم حاصلضرب اعداد 1تا 10- قسمت بیست و نه (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 57 ثانيه
الگوریتم مجموعه مقسوم علیه یک عدد-قسمت سی
الگوریتم مجموعه مقسوم علیه یک عدد-قسمت سی (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 25 ثانيه
الگوریتم مشخص کردن تام بودن یک عدد- قسمت سی و یک
الگوریتم مشخص کردن تام بودن یک عدد- قسمت سی و یک (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 4 ثانيه
الگوریتم برعکس چاپ شدن یک مجموعه-قسمت سی و دو
الگوریتم برعکس چاپ شدن یک مجموعه-قسمت سی و دو (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 18 ثانيه
حلقه while-تعداد تکرار مشخص نبودن-قسمت سی و سه
حلقه while-تعداد تکرار مشخص نبودن-قسمت سی و سه (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 23 ثانيه
مثال عملی در مورد حلقه while- قسمت سی و چهار
مثال عملی در مورد حلقه while- قسمت سی و چهار (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 58 ثانيه
حلقه do-while در سی شارپ-قسمت سی و پنج
حلقه do-while در سی شارپ-قسمت سی و پنج (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش دستور switch در سی شارپ #C-قسمت سی و شش
آموزش دستور switch در سی شارپ #C-قسمت سی و شش (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 26 ثانيه
آموزش حلقه switch-case در زبان سی شارپ #C- قسمت سی و هفت
آموزش حلقه switch-case در زبان سی شارپ #C- قسمت سی و هفت (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 1 ثانيه
ادامه دستور switch-case درسی شارپ #C-قسمت سی و هشت
ادامه دستور switch-case درسی شارپ #C-قسمت سی و هشت (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 43 ثانيه
دستور n \t\ در سی شارپ #C-قسمت سی ونه
دستور n \t\ در سی شارپ #C-قسمت سی ونه (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش چاپ ماتریس وحلقه های تودرتو در سی شارپ#C-قسمت چهل
آموزش چاپ ماتریس وحلقه های تودرتو در سی شارپ#C-قسمت چهل (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 44 ثانيه
چاپ ماتریس در سی شارپ #c- قسمت چهل و یک
چاپ ماتریس در سی شارپ #c- قسمت چهل و یک (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 48 ثانيه
آموزش مثال جدول ضرب با حلقه تودرتو درسی شارپ #C-قسمت چهل و دو
آموزش مثال جدول ضرب با حلقه تودرتو درسی شارپ #C-قسمت چهل و دو (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 23 ثانيه
آموزش چاپ ماتریسی در سی شارپ #C-قسمت چهل و سه
آموزش چاپ ماتریسی در سی شارپ #C-قسمت چهل و سه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 26 ثانيه
چاپ ستاره با نمایش مثلثی به اندازه دلخواه در خروجی در سی شارپ#C-قسمت چهل و چهار
چاپ ستاره با نمایش مثلثی به اندازه دلخواه در خروجی در سی شارپ#C-قسمت چهل و چهار (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش چاپ لوزی با ستاره در سی شارپ#C- قسمت چهل و پنج
آموزش چاپ لوزی با ستاره در سی شارپ#C- قسمت چهل و پنج (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 56 ثانيه
چاپ حرف xبه شکل ماتریسی در زبان سی شارپ#C--قسمت چهل و شش
چاپ حرف xبه شکل ماتریسی در زبان سی شارپ#C--قسمت چهل و شش (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش چاپ مثلث قائم الزاویه با ستاره در سی شارپ#C-قسمت چهل و هفت
آموزش چاپ مثلث قائم الزاویه با ستاره در سی شارپ#C-قسمت چهل و هفت (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 7 ثانيه
ادامه آموزش چاپ مثلث قائم الزاویه با ستاره در سی شارپ #C-قسمت چهل و هشت
ادامه آموزش چاپ مثلث قائم الزاویه با ستاره در سی شارپ #C-قسمت چهل و هشت (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش آرایه در سی شارپ #C-قسمت چهل و نه
آموزش آرایه در سی شارپ #C-قسمت چهل و نه (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 43 ثانيه
چندمثال بازدر سی شارپ #C-قسمت پنجاه
چندمثال بازدر سی شارپ #C-قسمت پنجاه (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 51 ثانيه
آموزش جستجو در آرایه در سی شارپ #C-قسمت پنجاه و یک
آموزش جستجو در آرایه در سی شارپ #C-قسمت پنجاه و یک (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 41 ثانيه

دوره های مشابه

سی شارپ (#C) یک زبان برنامه نویسی شی گرا و سطح بالا می باشد که محصولی از شرکت Microsoft بوده و هدف آن ترکیب قدرت محاسباتی از ++C با سهولت برنامه نویسی Visual Basic است.

آموزش #C آموزش برنامه نویسی سی شارپ آموزش سی شارپ برنامه نویسی سی شارپ سی شارپ

الگوریتم، شالوده و بنیان اصلی حل یک مساله است. در زندگی روزمره شما با مسائل زیادی سر و کار دارید که برای انجام آن ها قطعا باید مراحلی را طی کنید تا به سرانجام برسید. طراحی یک الگوریتم مناسب برای حل مسائل، نقش بسزایی در نوشتن کد برنامه نویسی آن دارد.

#C Algorithm آموزش الگوریتم و فلوچارت الگوریتم نویسی الگوریتم نویسی با سی شارپ فلوچارت نویسی با سی شارپ

C++ زبان برنامه‌نویسی همه‌منظوره، همگردان، سطح میانی، شیءگرا و چندرگه است که از برنامه‌نویسی رویه‌ای، تجرید داده‌ها و برنامه‌نویسی شیءگرا پشتیبانی می‌کند. سی زبان برنامه‌نویسی همه‌منظوره، کامپایل‌شونده، سطح میانی، ساخت‌یافته، دستوری و روندگرا می‌باشد.

++C/C ++c/c در لینوکس ++c/c در ویندوز آموزش برنامه نویسی C برنامه نویسی سی شارپ مبانی زبان سی و سی شارپ

به جرات می توان گفت که سی شارپ، بهتر زبان برنامه نویسی برای تولید نرم افزارهای ویندوزی می باشد که در ایران، جز محبوب ترین زبان های برنامه نویسی هستش و با آن می توانید هر نوع برنامه ویندوزی رو بنویسید.

#C آموزش #C برنامه نویسی به روش سی شارپ سی شارپ تحت ویندوز فرم ویندوز فرم ویندوز فرم به زبان سی شارپ

برنامه‌نویسی شیءگرا (به انگلیسی: Object-Oriented Programming) (به‌اختصار: OOP) یک شیوه برنامه‌نویسی است، که ساختار یا بلوک اصلی اجزای آن، شی‌ها می‌باشند. در این شیوه برنامه‌نویسی، برنامه به شی گرایش پیدا می‌کند.

Java آموزش برنامه نویسی به روش#C برنامه نویسی java برنامه نویسی شی گرایی شی گرایی در جاوا شی گرایی در سی شارپ

برنامه نویسی سی شارپ (#C)
رایگان
6 ساعت و 44 دقيقه
امروزه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C) به دلیل سادگی در یادگیری و امکاناتی که دارد بیش از پیش مورد توجه برنامه نویسان قرار گرفته است.

C# ایرج میزا زاده برنامه نویسی پیشرفته سی شارپ

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید