• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
هدف از آموزش هندسه، زمینه سازی برای تقویت ذهنی، قدرت، درک زیبایی و هنر، خلاقیت و استدلال و همچنین آشنایی با کاربردهای آن در زندگی روزمره، مثل محاسبه مساحت زمین ها و نیز استفاده از مباحث آن در علوم دیگر، همچون فیزیک است.
هندسه ۳ پایه دوازدهم یکی از دروس بسیار مهم سال آخر دبیرستان است که علاوه بر این مقطع تحصیلی، برای آزمون کنکور هم اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، به شما دانش آموزان توصیه می‌کنیم به صورت اصولی مفاهیم هر فصل و تحلیل سوالات را بیاموزید. در آموزش ویدیویی هندسه ۳ پایه دوازدهم می‌توانید با آموزش‌های خوب و مفهومی که به زبانی ساده، قابل فهم و بر مبنای آخرین تغییرات کتاب درسی بیان شده، مباحث را یاد گرفته و دوره کنید.

فایل های سرفصل 1

آموزش ریاضی کنکور | هندسه۳| ماتریسها۱
آموزش ریاضی کنکور | هندسه۳| ماتریسها۱ (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 25 ثانيه
آموزش هندسه3 | ماتریس | وارون ماتریس
آموزش هندسه3 | ماتریس | وارون ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش هندسه3 | ماتریس | دستگاه
آموزش هندسه3 | ماتریس | دستگاه (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش هندسه3 | ماتریس | دترمینان
آموزش هندسه3 | ماتریس | دترمینان (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش ریاضی کنکور | هندسه3 | مقاطع مخروطی1
آموزش ریاضی کنکور | هندسه3 | مقاطع مخروطی1 (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 43 ثانيه
اموزش ریاضی کنکور | هندسه3 | مقاطع مخروطی2
اموزش ریاضی کنکور | هندسه3 | مقاطع مخروطی2 (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش ریاضی کنکور | هندسه3 | دایره
آموزش ریاضی کنکور | هندسه3 | دایره (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش هندسه | مقاطع مخروطی | بیضی
آموزش هندسه | مقاطع مخروطی | بیضی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش ریاضی کنکور | هندسه | تمرینات بیضی
آموزش ریاضی کنکور | هندسه | تمرینات بیضی (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 32 ثانيه
آموزش هندسه | هندسه3 | سهمی1
آموزش هندسه | هندسه3 | سهمی1 (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش هندسه | هندسه3 | سهمی2
آموزش هندسه | هندسه3 | سهمی2 (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 5 ثانيه
هندسه3 | فصل3 | معرفی فضا
هندسه3 | فصل3 | معرفی فضا (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 26 ثانيه
هندسه3 |فصل3 | فاصله در فضا
هندسه3 |فصل3 | فاصله در فضا (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 1 ثانيه
هندسه3 | فصل3 | معادلات در فضا
هندسه3 | فصل3 | معادلات در فضا (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 23 ثانيه
هندسه3 | فصل3 | بردارها در صفحه
هندسه3 | فصل3 | بردارها در صفحه (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 20 ثانيه
هندسه3 |فصل3 | برداها در فضا
هندسه3 |فصل3 | برداها در فضا (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 17 ثانيه
هندسه3 | بردارها | ضرب داخلی1
هندسه3 | بردارها | ضرب داخلی1 (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 49 ثانيه
هندسه3 | بردارها | ضرب داخلی2
هندسه3 | بردارها | ضرب داخلی2 (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 35 ثانيه
هندسه3 | بردارها | ضرب خارجی دو بردار
هندسه3 | بردارها | ضرب خارجی دو بردار (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 41 ثانيه
هندسه3 | تمرین |صفجه84
هندسه3 | تمرین |صفجه84 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 1 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش هندسه 2
رایگان
2 ساعت و 40 دقيقه
هدف از آموزش هندسه، زمینه سازی برای تقویت ذهنی، قدرت، درک زیبایی و هنر، خلاقیت و استدلال و همچنین آشنایی با کاربردهای آن در زندگی روزمره، مثل محاسبه مساحت زمین ها و نیز استفاده از مباحث آن در علوم دیگر، همچون فیزیک است.

آموزش هندسه درس هندسه هندسه هندسه 2 هندسه یازدهم

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید