• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
آموزش Power BI
5 ساعت و 27 دقيقه
مایکروسافت پاور بی آی (‏Microsoft Power BI) یک بستر هوش تجاری و مدیریت اطلاعات کسب و کار است که ابزارهایی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تجسم و به اشتراک گذاری داده ها برای کاربران تجاری غیر فنی فراهم می کند.

Power Bi آموزش نرم افزار Power Bi آموزش نرم افزار پاور بی آی مایکروسافت پاور بی آی نرم افزار Power Bi نرم افزار پاور بی آی

مایکروسافت پاور بی آی (‏Microsoft Power BI) یک بستر هوش تجاری و مدیریت اطلاعات کسب و کار است که ابزارهایی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تجسم و به اشتراک گذاری داده ها برای کاربران تجاری غیر فنی فراهم می کند.

Power Bi آموزش Power Bi آموزش نرم افزار Power Bi آموزش نرم افزار پاور بی آی مایکروسافت مایکروسافت پاور بی آی نرم افزار Power Bi نرم افزار پاور بی آی