• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
زبان اردو
7 ساعت و 8 دقيقه
شما می توانید در اینجا با برخی از لغات زبان آفریقایی آشناشوید.

زبان آفریقایی مدرن آموز

شما می توانید در اینجا با برخی از لغات زبان بوسنیایی آشنا شوید.

زبان بوسنیایی مدرن آموز

آموزش زبان فنلاندی
2 ساعت و 13 دقيقه
شما می توانید بااین آموزش با زبان فنلاندی اشنا شوید.

زبان فنلاندی مدرن آموز

آموزش زبان چینی
8 ساعت و 18 دقيقه
آموزش زبان انگلیسی
4 ساعت و 43 دقيقه
به آسانی می توانید در اینجا جدید ترین روش یادگیری زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

زبان انگلیسی به فارسی مدرن آموز

محاوره انگلیسی
2 ساعت و 11 دقيقه
زبان ایتالیایی
1 ساعت و 12 دقيقه
زبانی رومی‌تبار از خانواده هندواروپایی است.که شما در اینجا می توانید با این آموزش راحت تر باآن آشنا شوید.

زبان ایتالیایی مدرن آموز

زبان ترکی
5 ساعت و 16 دقيقه
با این اموزش می توانید به راحتی زبان ترکی را یادبگیرید.

زبان ترکی مدرن آموز

زبان پشتو به فارسی
2 ساعت و 25 دقيقه
زبانی هندواروپایی و از شاخه ایرانی شرقی، یکی از دو زبان رسمی در افغانستان در کنار فارسی و دومین زبان پرگویشور پاکستان است.که می توانید در اینجا براحتی آموزش ببینید

زبان پشتو مدرن آموز

زبان گرجی
1 ساعت و 5 دقيقه
زبان رسمی کشور گرجستان است.و شما میتوانید در اینجا آموزش آن را ببینید و به آسانی یاد بگیرید.

زبان گرجی مدرن آموز

نمایش 1 تا 18 از 151 رکورد