معرفی Sajjad Lakzian

ویدئوهای آموزشی این مدرس

درس نظریه معادلات دیفرانسیل مختص دوره کارشناسی ارشد می باشد. معادلات دیفرانسیل عادی به صورت طبیعی در دستگاه های زیستی، فیزیکی، شیمیایی و مهندسی که ماهیت دینامیکی دارند پدید می آیند.

آموزش نظریه دیفرانسیل آموزش نظریه معادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل نظریه دیفرانسیل نظریه معدلات دیفرانسیل

آموزش درس نظریه معادلات دیفرانسیل

درس نظریه معادلات دیفرانسیل مختص دوره کارشناسی ارشد می باشد. معادلات دیفرانسیل عادی به صورت طبیعی در دستگاه های زیستی، فیزیکی، شیمیایی و مهندسی که ماهیت دینامیکی دارند پدید می آیند.

آموزش درس هندسه دیفرانسیل
رایگان
13 ساعت و 21 دقيقه
هندسه دیفرانسیل شاخه‌ای از ریاضیات است که از تکنیک‌های حساب دیفرانسیل، حساب انتگرال، جبر خطی و جبر چندخطّی برای مطالعهٔ مسائل هندسی بهره می‌برد.

آموزش هندسه دیفرانسیل هندسه دیفرانسیل هندسه دیفرانسیل برای مهندسین عمران

آموزش درس هندسه دیفرانسیل

هندسه دیفرانسیل شاخه‌ای از ریاضیات است که از تکنیک‌های حساب دیفرانسیل، حساب انتگرال، جبر خطی و جبر چندخطّی برای مطالعهٔ مسائل هندسی بهره می‌برد.

آموزش ریاضی مهندسی
رایگان
14 ساعت و 44 دقيقه
هدف از درس ریاضیات مهندسی عرضه روش­های نیرومند ریاضی و محاسباتی با روالی مشخص برای حل مسائل با پیچیدگی زیاد در مطالعات سیستمی یا فرایندهای پیچیده در شرایط فیزیکی مختلف و حتی غیرعادی و مواردی با ویژگی­های نامتعارف است.

درس ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی ریاضیات مهندسی

آموزش ریاضی مهندسی

هدف از درس ریاضیات مهندسی عرضه روش­های نیرومند ریاضی و محاسباتی با روالی مشخص برای حل مسائل با پیچیدگی زیاد در مطالعات سیستمی یا فرایندهای پیچیده در شرایط فیزیکی مختلف و حتی غیرعادی و مواردی با ویژگی­های نامتعارف است.