معرفی Morteza Askari

ویدئوهای آموزشی این مدرس

آموزش درس اجرای سازه های بتنی
رایگان
10 ساعت و 8 دقيقه
سازه های بتنی همواره به عنوان یکی از پرکاربردترین سازه ها در میان مهندسان، شناخته شده است، بنابراین بررسی و شناخت مصالح و المان های ساخته شده از بتن مسلح ضروری است.

درس سازه های بتنی درس طراحی سازه های بتن آرمه طراحی ساختمان های بتنی طراحی سازه های بتن آرمه طراحی سازه های بتنی

آموزش درس اجرای سازه های بتنی

سازه های بتنی همواره به عنوان یکی از پرکاربردترین سازه ها در میان مهندسان، شناخته شده است، بنابراین بررسی و شناخت مصالح و المان های ساخته شده از بتن مسلح ضروری است.

آموزش درس تکتولوژی بتن
رایگان
12 ساعت و 33 دقيقه
بتن از جمله پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که با توجه به رشد روزافزون سازه های بتنی دارای اهمیت فراوانی گردیده است. با توجه به این که نحوه ساخت و میزان ترکیبات استفاده شده در ساخت بتن مهم ترین نقش را در میزان مقاومت و باربری بتن خواهد داشت.

آموزش تکنولوژی بتن تکتولوژی بتن درس فناوری بتن فناوری بتن

آموزش درس تکتولوژی بتن

بتن از جمله پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که با توجه به رشد روزافزون سازه های بتنی دارای اهمیت فراوانی گردیده است. با توجه به این که نحوه ساخت و میزان ترکیبات استفاده شده در ساخت بتن مهم ترین نقش را در میزان مقاومت و باربری بتن خواهد داشت.