معرفی Channel ukmechanicss

ویدئوهای آموزشی این مدرس

آموزش درس تهویه مطبوع
رایگان
38 ساعت و 26 دقيقه
سیستم های تهویه مطبوع یکی از بخش های اصلی تاسیسات مکانیکی ساختمان به شمار می آید.تهویه مطبوع علمی است که به بررسی اصول کنترل درجه حرارت،رطوبت،سرعت و تمیزی هوا در محیط به منظور رسیدن به شرایط آسایش انسان می پردازد.

آموزش تهویه مطبوع تهویه تهویه مطبوع تهویه مطبوع رشته مکانیک درس تهویه مطبوع

آموزش درس تهویه مطبوع

سیستم های تهویه مطبوع یکی از بخش های اصلی تاسیسات مکانیکی ساختمان به شمار می آید.تهویه مطبوع علمی است که به بررسی اصول کنترل درجه حرارت،رطوبت،سرعت و تمیزی هوا در محیط به منظور رسیدن به شرایط آسایش انسان می پردازد.

آموزش درس کاربرد انرژی خورشیدی
رایگان
26 ساعت و 3 دقيقه
این درس برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک ارائه می شود. هدف کلی درس آشنایی و ارائه روش های تحلیلی برای عملکرد سیستم های استفاده از انرژی خورشیدی هست.

انرژی خورشیدی درس انرژی خورشیدی درس کاربرد انرژی خورشیدی کاربرد انرژی خورشیدی

آموزش درس کاربرد انرژی خورشیدی

این درس برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک ارائه می شود. هدف کلی درس آشنایی و ارائه روش های تحلیلی برای عملکرد سیستم های استفاده از انرژی خورشیدی هست.

آموزش درس مکانیک سیالات 1
رایگان
9 ساعت و 7 دقيقه
مکانیک سیالات هم با همان اصول مربوط به مکانیک جامدات آغاز می‌شود، ولی آن‌چه که سرانجام آن دو را از هم متمایز می‌سازد، این است که سیالات بر خلاف جامدات قادر به تحمل تنش برشی نیست.

آموزش مکانیک سیالات درس مکانیک سیالات مکانیک سیالات 1

آموزش درس مکانیک سیالات 1

مکانیک سیالات هم با همان اصول مربوط به مکانیک جامدات آغاز می‌شود، ولی آن‌چه که سرانجام آن دو را از هم متمایز می‌سازد، این است که سیالات بر خلاف جامدات قادر به تحمل تنش برشی نیست.