معرفی Channel Lightning

ویدئوهای آموزشی این مدرس

آموزش کاربردی برنامه نویسی سی
رایگان
4 ساعت و 37 دقيقه
مانند بسیاری از زبان‌ها، سی دارای امکاناتی برای برنامه‌نویسی ساخت یافته است و دامنهٔ متغیر واژگان را امکان‌پذیر می‌سازد. سیستم نوع استاتیک آن از انجام عملیات ناخواسته جلوگیری می‌کند. بسیاری از زبان‌های بعدی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از C وام گرفته‌اند.

c C Programming آموزش زبان C آموزش سی برنامه نویسی سی زبان C زبان سی

آموزش کاربردی برنامه نویسی سی

مانند بسیاری از زبان‌ها، سی دارای امکاناتی برای برنامه‌نویسی ساخت یافته است و دامنهٔ متغیر واژگان را امکان‌پذیر می‌سازد. سیستم نوع استاتیک آن از انجام عملیات ناخواسته جلوگیری می‌کند. بسیاری از زبان‌های بعدی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از C وام گرفته‌اند.