معرفی Amir Baghdadi

ویدئوهای آموزشی این مدرس

کاین‌مستر شرکت نرم‌افزار کره‌ای است، که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد. کاین مستر یک اپلکیشن است که به کاربران اجازه میدهند ویدیو های رو خود را به بهترین شکل ممکن ادیت کنند. بسیاری از یوتیوبر ها و تولیدکنندگان محتوا از اپلکیشن کاین مستر استفاده میکنند.

Kine Master KineMaster آموزش kinemaster آموزش کاین مستر نرم افزار کاین مستر

آموزش نرم افزار Kine Master

کاین‌مستر شرکت نرم‌افزار کره‌ای است، که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد. کاین مستر یک اپلکیشن است که به کاربران اجازه میدهند ویدیو های رو خود را به بهترین شکل ممکن ادیت کنند. بسیاری از یوتیوبر ها و تولیدکنندگان محتوا از اپلکیشن کاین مستر استفاده میکنند.

آموزش نرم افزار متن نگار
رایگان
4 ساعت و 24 دقيقه
کار این اپلیکیشن افزودن متن به تصاویر مختلف است که با وجود امکان تغییر رنگ، سایه، شفافیت و برجستگی متن و همچنین امکاناتی برای جابجایی و تغییر جهت متن دارد تا بتوانید دقیقا همان طرحی را اجرا کنید که در ذهن خودتان دارید.

آموزش متن نگار ساخت عکس نوشته در گوشی متن نگار نرم افزار متن نگار نوشتن متن روی عکس

آموزش نرم افزار متن نگار

کار این اپلیکیشن افزودن متن به تصاویر مختلف است که با وجود امکان تغییر رنگ، سایه، شفافیت و برجستگی متن و همچنین امکاناتی برای جابجایی و تغییر جهت متن دارد تا بتوانید دقیقا همان طرحی را اجرا کنید که در ذهن خودتان دارید.