معرفی نرگس محمدی

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکترای شیمی آلی دانشگاه تهران

سوابق تدریس:

بیش از پنج سال تدریس در دانشگاه آزاد و بصورت خصوصی

روش های تدریس:

تدریس آنلاین با قلم نوری

دانشجوی دکترای شیمی آلی دانشگاه تهران

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید