معرفی موسی غلامرضایی

ویدئوهای آموزشی این مدرس

مدیریت زمان و برنامه ریزی

(دوره مدیریت زمان وبرنامه ریزی) مخاطبان: هر کسی که برای موفقیت در زندگی و برنامه ریزی خود احساس می کند به برنامه ریزی اصولی و قوی نیاز دارد

3,990,000 ریال
1,500,000 ریال
حلقه های گمشده تغییر

پایتان رو از روی ترمزهای ذهنتون بردارید و به سرعت تغییر کنید !!!

990,000 ریال

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید