• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
اس‌پی‌اس‌اس (به انگلیسی: SPSS)،(مخفف: Statistical package for social science) نام یک خانواده نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. «اس‌پی‌اس‌اس» مخفف «بستهٔ آماری برای علوم اجتماعی» است.
«اس پی اس اس» از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

آماری که نرم‌افزار پایه شامل می‌شود:

    آمار توصیفی: جدول‌بندی شطرنجی، بسامدها، توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبی
    آمار دومتغیری: میانه‌ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های غیرپارامتری
    پیش‌بینی برآمدهای عددی: برگشت خطی
    پیش‌بینی برای تشخیص گروه‌ها: تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای، جداکننده

فایل های سرفصل 1

آموزش spss بخش 1. خانی تملیه
آموزش spss بخش 1. خانی تملیه (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش spss بخش 2. خانی تملیه
آموزش spss بخش 2. خانی تملیه (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش spss بخش 3
آموزش spss بخش 3 (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 57 ثانيه
آموزش spss بخش 4
آموزش spss بخش 4 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش spss بخش 5
آموزش spss بخش 5 (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 28 ثانيه
آموزش spss بخش 6
آموزش spss بخش 6 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه
آموزش spss بخش 7
آموزش spss بخش 7 (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 39 ثانيه
آموزش spss بخش 8
آموزش spss بخش 8 (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش spss بخش 9
آموزش spss بخش 9 (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش spss بخش 10
آموزش spss بخش 10 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش spss بخش 11
آموزش spss بخش 11 (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 40 ثانيه
آموزش spss بخش 12
آموزش spss بخش 12 (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش spss بخش 13
آموزش spss بخش 13 (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش spss بخش 14
آموزش spss بخش 14 (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش spss بخش 15
آموزش spss بخش 15 (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 28 ثانيه
آموزش spss بخش 16
آموزش spss بخش 16 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش spss بخش 17
آموزش spss بخش 17 (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش spss بخش 18
آموزش spss بخش 18 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 48 ثانيه
آموزش spss بخش 19
آموزش spss بخش 19 (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه
آموزش spss بخش 20
آموزش spss بخش 20 (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش spss بخش 21
آموزش spss بخش 21 (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش spss بخش22
آموزش spss بخش22 (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش spss بخش 23
آموزش spss بخش 23 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 36 ثانيه
آموزش spss بخش24
آموزش spss بخش24 (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش spss بخش25
آموزش spss بخش25 (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 9 ثانيه
آموزش spss بخش 26
آموزش spss بخش 26 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 53 ثانيه
آموزش spss بخش 27
آموزش spss بخش 27 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش spss بخش 28
آموزش spss بخش 28 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش spss بخش 29
آموزش spss بخش 29 (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 58 ثانيه
آموزش spss بخش 30 . خانی تملیه
آموزش spss بخش 30 . خانی تملیه (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 22 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش درس آمار و احتمال کنکور
رایگان
15 ساعت و 18 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس آمار و احتمال بصورت جامع و کاربردی از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آمار آمار کنکور آمار و مدلسازی آموزش آمار و احتمال

آموزش نرم افزار آماری SPSS
رایگان
6 ساعت و 58 دقيقه
SPSS از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. که توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و... به کار می‌رود.

SPSS نرم افزار SPSS نرم افزار آماری

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید