پُستگْرِس‌کیواِل، یا به طور ساده‌تر پُستگْرِس، یک سامانه مدیریت پایگاه داده‌های شی-رابطه‌ای است که برای سکوهای مختلفی از جمله لینوکس، فری بی‌اس‌دی، ویندوز، و مک اواس ده موجود است. پستگرس‌کیوال توسط گروه توسعه سراسری پستگرس‌کیوال توسعه داده می‌شود، که شامل تعداد زیادی از افراد داوطلب است. پستگرس‌کیوال بخش اعظم استاندارد اس‌کیوال:۲۰۰۸ را پیاده‌سازی می‌کند، ACID-موافق است، کاملا تراکنشی است (این شامل شرح‌های تعریف داده نیز می‌شود)، ارای نوع داده‌ها، عملگرها، روش‌های فهرست، توابع، توابع جمع‌بندی، زبان‌های رویه‌ای قابل توسعه است، و دارای افزونه‌های بسیاری است که توسط دیگران ایجاد شده است.

فایل های سرفصل 1

۱- پستگرس‌کیوال PostgreSQL چیست؟
۱- پستگرس‌کیوال PostgreSQL چیست؟ (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 49 ثانيه
۲- نصب پستگرس‌کیوال
۲- نصب پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 10 ثانيه
۳- کار با phpPgAdmin و pgAdmin3 در پستگرس
۳- کار با phpPgAdmin و pgAdmin3 در پستگرس (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
۴- نصب فایل های تمرینی
۴- نصب فایل های تمرینی (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 49 ثانيه
۵- پستگرس‌کیوال چطور کار میکند؟
۵- پستگرس‌کیوال چطور کار میکند؟ (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 2 ثانيه
۶- ساخت دیتابیس در پستگرس‌کیوال
۶- ساخت دیتابیس در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 29 ثانيه
۷- ساخت جدول در پستگرس‌کیوال
۷- ساخت جدول در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 11 ثانيه
۸- ساخت ایندکس در پستگرس‌کیوال
۸- ساخت ایندکس در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 30 ثانيه
۹- ساخت ستون آی دی در پستگرس‌کیوال
۹- ساخت ستون آی دی در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
۱۰- نوع داده ها در پستگرس‌کیوال
۱۰- نوع داده ها در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه
۱۱- نوع داده های عددی در پستگرس‌کیوال
۱۱- نوع داده های عددی در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 33 ثانيه
۱۲- نوع داده های اعشاری در پستگرس‌کیوال
۱۲- نوع داده های اعشاری در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 4 ثانيه
۱۳- اعداد واقعی در پستگرس‌کیوال
۱۳- اعداد واقعی در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
۱۴- نوع داده های متنی در پستگرس‌کیوال
۱۴- نوع داده های متنی در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 22 ثانيه
۱۵- بولی ها در پستگرس‌کیوال
۱۵- بولی ها در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 49 ثانيه
۱۶- تاریخ و زمان در پستگرس‌کیوال
۱۶- تاریخ و زمان در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 16 ثانيه
۱۷- ذخیره کردن در ستون های جدول
۱۷- ذخیره کردن در ستون های جدول (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 20 ثانيه
۱۸- خواندن ردیف ها و اسم گذاری ستون ها
۱۸- خواندن ردیف ها و اسم گذاری ستون ها (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 18 ثانيه
۱۹- ملحق کردن جدول ها
۱۹- ملحق کردن جدول ها (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 5 ثانيه
۲۰- بیان ها در پستگرس‌کیوال
۲۰- بیان ها در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 52 ثانيه
۲۱- معرفی LIKE, ILIKE و SIMILAR TO در پستگرس‌کیوال
۲۱- معرفی LIKE, ILIKE و SIMILAR TO در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 39 ثانيه
۲۲- معرفی CASE و شرطی ها در پستگرس‌کیوال
۲۲- معرفی CASE و شرطی ها در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت مدت زمان: 8 دقيقه و 39 ثانيه
۲۳- تبدیل داده ها به هم با CAST در پستگرس‌کیوال
۲۳- تبدیل داده ها به هم با CAST در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 31 ثانيه
۲۴- علایم ریاضی در پستگرس‌کیوال
۲۴- علایم ریاضی در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 59 ثانيه
۲۵- عملیات ریاضی در پستگرس‌کیوال
۲۵- عملیات ریاضی در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 48 ثانيه
۲۶- مقدار متن و کاراکترها در پستگرس‌کیوال
۲۶- مقدار متن و کاراکترها در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 18 ثانيه
۲۷- ملحق کردن متن در پستگرس‌کیوال
۲۷- ملحق کردن متن در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 47 ثانيه
۲۸- محل کاراکترها در پستگرس‌کیوال
۲۸- محل کاراکترها در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 19 ثانيه
۲۹- جایگذین کردن متن در پستگرس‌کیوال
۲۹- جایگذین کردن متن در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 21 ثانيه
۳۰- بریدن فاصله های متن در پستگرس‌کیوال
۳۰- بریدن فاصله های متن در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 9 ثانيه
۳۱- فرمت کردن اعداد در پستگرس‌کیوال
۳۱- فرمت کردن اعداد در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 8 ثانيه
۳۲- تاریخ و زمان حال در پستگرس‌کیوال
۳۲- تاریخ و زمان حال در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 36 ثانيه
۳۳- زمان جغرافیایی در پستگرس‌کیوال
۳۳- زمان جغرافیایی در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 15 ثانيه
۳۴- حساب تاریخ و زمان در پستگرس‌کیوال
۳۴- حساب تاریخ و زمان در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 30 ثانيه
۳۵- استخراج از زمان در پستگرس‌کیوال
۳۵- استخراج از زمان در پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 20 ثانيه
۳۶- پی اچ پی و پستگرس‌کیوال
۳۶- پی اچ پی و پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 2 ثانيه
۳۷- پی اچ پی pgsql و پستگرس‌کیوال
۳۷- پی اچ پی pgsql و پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 25 ثانيه
۳۸- پی اچ پی PDO و پستگرس‌کیوال
۳۸- پی اچ پی PDO و پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 28 ثانيه
۳۹- کتابخانه پی اچ پی برای کار با پستگرس‌کیوال
۳۹- کتابخانه پی اچ پی برای کار با پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 12 ثانيه
۴۰- نگاهی به اپ CRUD برای پستگرس‌کیوال
۴۰- نگاهی به اپ CRUD برای پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 5 ثانيه
۴۱- نصب وب اپ برای پستگرس‌کیوال
۴۱- نصب وب اپ برای پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 7 ثانيه
۴۲- کار با وب اپ و پستگرس‌کیوال
۴۲- کار با وب اپ و پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 39 ثانيه
۴۳- نگاهی به کدهای CRUD برای پستگرس‌کیوال
۴۳- نگاهی به کدهای CRUD برای پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 51 ثانيه
۴۴- نگاهی به کدهای دیتابیس برای پستگرس‌کیوال
۴۴- نگاهی به کدهای دیتابیس برای پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 10 ثانيه
۴۵- نگاهی به کدهای آخر برای پستگرس‌کیوال
۴۵- نگاهی به کدهای آخر برای پستگرس‌کیوال (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 36 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش پروژه محور PostgreSQL
رایگان
1 ساعت و 16 دقيقه
پُستگْرِس‌کیواِل (به انگلیسی: PostgreSQL)، یا به طور ساده‌تر پُستگْرِس، یک سامانه مدیریت پایگاه داده‌های شی-رابطه‌ای است که برای سکوهای مختلفی از جمله لینوکس، فری بی‌اس‌دی، ویندوز، و مک اواس ده موجود است.

PostgreSQL SQL آموزش پستگرس کیوال اس کیوال اسکیوال پستگرس کیوال

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید